Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
14.04.2021

12104439

bezkontaktný dávkovač dezinfekcie so stojanom-nerez

190,00 EUR Jednostodeväťdesiat €

B-commerce, s.r.o., Bardejov

Obec Reľov

13.04.2021

2052100837

odber nebezpečného odpadu - testovanie COVID-19

108,00 EUR Jednostoosem €

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

12.04.2021

5615891654

telefón

16,00 EUR Šestnásť €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

12.04.2021

5615891410

telefón

21,00 EUR Dvadsaťjeden €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

12.04.2021

5615894877

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

12.04.2021

5615902663

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

09.04.2021

7292931386

elektrina

153,46 EUR Jednostopäťdesiattri € 46/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

09.04.2021

7292931387

ee

201,36 EUR Dvestojeden € 36/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

07.04.2021

4460506571

plyn

699,00 EUR Šesťstodeväťdesiatdeväť €

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

07.04.2021

7489622656

elektrina

215,00 EUR Dvestopätnásť €

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

06.04.2021

221400363

internet

19,12 EUR Devätnásť € 12/100

Comp-shop, s.r.o., Bytča

Obec Reľov

06.04.2021

20211597

dezinfekčný kvapalný prostriedok na ruky

398,92 EUR Tristodeväťdesiatosem € 92/100

EXACT Invest s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

01.04.2021

21/880308

Careable biotechnology respirátor FFP2 biely

185,00 EUR Jednostoosemdesiatpäť €

Kifli s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

23.03.2021

521112124

voda

3,92 EUR Tri € 92/100

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť Poprad

Obec Reľov

16.03.2021

1052100630

vývoz TKO

112,22 EUR Jednostodvanásť € 22/100

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

16.03.2021

2000014521

OOPP, dezinfekcia... na testovanie COVID-19

87,71 EUR Osemdesiatsedem € 71/100

LUSILA, s.r.o., Kežmarok

Obec Reľov

11.03.2021

5611272396

telefón

16,00 EUR Šestnásť €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.03.2021

5611272152

telefón

21,00 EUR Dvadsaťjeden €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.03.2021

5611275996

telefón

10,06 EUR Desať € 06/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.03.2021

5611282789

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

10.03.2021

21/880095

medicínsky ochranný overal - 30 ks

261,00 EUR Dvestošesťdesiatjeden €

Kifli s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

08.03.2021

7294336620

elektrina

185,82 EUR Jednostoosemdesiatpäť € 82/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

08.03.2021

7292536536

elektrina

161,04 EUR Jednostošesťdesiatjeden € 04/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

05.03.2021

4464714566

plyn

699,00 EUR Šesťstodeväťdesiatdeväť €

innogy Slovensko Bratislava

Obec Reľov

02.03.2021

7412439074

elektrina

215,00 EUR Dvestopätnásť €

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: