Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
11.06.2018

5458720704

telefón

10,38 EUR Desať € 38/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.06.2018

5458730149

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.06.2018

7294310803

elektrina VO

88,30 EUR Osemdesiatosem € 30/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

01.06.2018

265/2018

prevádzkovanie verejnej kanalizácie za I.P/2018

772,30 EUR Sedemstosedemdesiatdva € 30/100

W-Control, s.r.o., Poprad

Obec Reľov

04.06.2018

10193811

predplatné Obecné noviny

62,40 EUR Šesťdesiatdva € 40/100

Inprost s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

04.06.2018

8801048076

zálohová faktúra: jedálne kupóny

506,24 EUR Päťstošesť € 24/100

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

04.06.2018

218400412

internet 6/2018

19,12 EUR Devätnásť € 12/100

Comp-shop, s.r.o., Bytča

Obec Reľov

01.06.2018

7499084847

elektrina 6/2018

199,00 EUR Jednostodeväťdesiatdeväť € 0/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

25.05.2018

180100298

Poskytovanie služieb (aktualizácia SW) podľa Zmluvy o poskytnutí služieb a Licenčnej zmluvy č. 2000/

498,00 EUR Štyristodeväťdesiatosem €

Remek, s.r.o., Nitra

Obec Reľov

23.05.2018

18309

HP combo pack

198,86 EUR Jednostodeväťdesiatosem € 86/100

Lurotech, s.r.o., Poprad

Obec Reľov

09.05.2018

4477246244

plyn 5/2018

653,50 EUR Šesťstopäťdesiattri € 50/100

innogy Slovensko Bratislava

Obec Reľov

11.05.2018

180012

výmena rozvádzačov a oprava elektroinštalácie v KD - materiál a práce - viď. rozpočet

3 741,62 EUR Tritisícsedemstoštyridsaťjeden € 62/100

SIČÁR, r.r.o., Spišské Hanušovce

Obec Reľov

14.05.2018

1051801027

vývoz TKO

75,47 EUR Sedemdesiatpäť € 47/100

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

11.05.2018

180011

odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie v KD

386,40 EUR Tristoosemdesiatšesť € 40/100

Jozef Sičár, Spišské Hanušovce

Obec Reľov

11.05.2018

5454255123

telefón

11,00 EUR Jedenásť €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.05.2018

5454255504

telefón

21,90 EUR Dvadsaťjeden € 90/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.05.2018

5454260486

telefón

10,21 EUR Desať € 21/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.05.2018

5454269688

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.05.2018

7293536382

elektrina ČOV

138,12 EUR Jednostotridsaťosem € 12/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

11.05.2018

7293536381

elektrina - verejné osvetlenie

103,39 EUR Jednostotri € 39/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

09.05.2018

118112

drobný materiál-KD

140,57 EUR Jednostoštyridsať €57/100

Ing.Ján Furcoň, Sp.St.Ves

Obec Reľov

03.05.2018

218400349

internet 5/2018

19,12 EUR Devätnásť € 12/100

Comp-shop, s.r.o., Bytča

Obec Reľov

03.05.2018

13718

makadam 0-63

358,68 EUR Tristopäťdesiatosem € 68/100

EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.

Obec Reľov

03.05.2018

260028376

predplatné Revue civilnej ochrany obyvateľstva na rok 2018

7,09 EUR Sedem € 09/100

Ministerstvo vnútra SR, Bratislava

Obec Reľov

03.05.2018

7436321726

elektrina 5/2018

199,00 EUR Jednostodeväťdesiatdeväť € 0/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: