Obsah

Poľovnícke združenie

 

           V súčasnej obci Reľov a v susednom Jezersku vzniklo 15. apríla 1993 Poľovnícke združenie (PZ) „Magura“ Reľov. Jeho vznik sa viaže s rozdelením pôvodného PZ „Magura“ so sídlom v Spišskej Starej Vsi. Revír tohto združenia sa rozprestiera v katastroch obcí: Reľov – miestna časť Reľov, Reľov – miestna časť Hágy, Jezersko, Slovenská Ves a Výborná, čo predstavuje pomerne veľkú rozlohu (2602 hektárov). V revíre sa nachádza predovšetkým jelenia a srnčia zver. V našich lesoch sa nachádzajú aj rôzne iné zvieratá. Niekoľkokrát sa tunajší ľudia mali možnosť stretnúť s medveďom, ktorý z času na čas prichádza aj bližšie k ľudským obydliam – navštívil napr. úle Jána Marhefku v miestnej časti Hágy alebo aj poľnohospodárske družstvo „Zamagurie“ v Spišských Hanušovciach. Roku 2002 pozorovali členovia poľovníckeho združenia „Magura“ zvýšený počet potulujúcich sa medveďov. Spolu ich napočítali až šesť. V niektorých obdobiach je viac vlkov, ktorí v troj až štvorčlenných svorkách napádajú jeleniu zver, čím spôsobujú jej značný úbytok.
          

          Členovia PZ „Magura“ Reľov, ktorých z roka na rok pribúda, každoročne venujú veľkú pozornosť prikrmovaniu lesnej zveri. Roku 2002 malo združenie už 26 členov a úlohou každého z nich bolo zabezpečiť na zimné prikrmovanie zveri aspoň tri metráky sena. Do krmelcov vyviezli taktiež kŕmne zemiaky a zemiakový odpad, ktorými po celú zimu zásobovali krmelce a dopĺňali chýbajúcu soľ. Týmto spôsobom je o zver dostatočne postarané počas každej zimy. V súčasnosti je predsedom opisovanej organizácie Eduard Vnenčák, päťčlenný výbor dopĺňajú: Martin Kiska, Ľubomír Tomaľa, Ľubomír Kovalčík a František Dudžák.
         

          Na záver možno ponúknuť prehľad najsilnejších trofejí, ulovených členmi PZ „Magura“ Reľov: jelenia trofej (216,38 bodov CIC) – Milan Soska; srnčia trofej (106,13 bodov CIC) – Jozef Gurecka; diviačia trofej (118,05 bodov CIC) – Milan Soska. Treba aj to povedať, že popri zaregistrovaných poľovníkoch azda vždy jestvovali aj pytliaci. Napr. roku 1995 v lokalite „Galganove“ neznámy pytliak zastrelil asi dvojročného medveďa, z ktorého na mieste zostala len kostra so zvyškami mäsa. Hlavu, kožu a pazúry si neznámy ostrostrelec odniesol na preparovanie. V závere tejto časti ostáva vyjadriť nádej, že tak členovia PZ „Magura“ Reľov, ako aj ostatní obyvatelia, budú chrániť prírodu, a tiež čiernu, vysokú i pernatú zver našich lesov.