Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 15
posledná

info

Pravidelná hlasitá skúška sirény CO v obci dňa 14.6.2024, t.j. zajtra, o 12:00 hod.

Informácia pre občanov

Zdroj: Okresný úrad Kežmarok, odbor krízového riadenia

celý text

ostatné | 13. 6. 2024 | Autor: admin
logo

SČK v Poprade ponúka prepravnú službu ŤZP občanom, občanom s obmedzenou schopnosťou pohybu

Informácia pre občanov

Zdroj: Slovenský červený kríž Poprad celý text

ostatné | 13. 6. 2024 | Autor: admin
ZFS

Ohrávanie májov v obci dňa 14.06.2024, t.j. piatok z príležitosti 47. ročníka ZFS v Č.Kláštore

informácia pre verejnosť

Zdroj: Mesto Sp.Stará Ves

celý text

ostatné | 13. 6. 2024 | Autor: admin
erb mesta

Mesto Spišská Stará Ves - Výberové konanie na pracovnú pozíciu matrikárky

informácia

Zdroj: Mesto Sp.Stará Ves celý text

ostatné | 10. 6. 2024 | Autor: admin
dopravná karta

Novinka v regionálnej autobusovej doprave - od augusta 2024 pribudnú predplatné cestovné lístky

Informácia pre občanov

Zdroj: Prešovský samosprávny kraj celý text

ostatné | 4. 6. 2024 | Autor: admin
ZFS

Zamagurské folklórne slávnosti v Červenom Kláštore - 47. ročník - 14.-16.06.204

program ZFS

Zdroj: Kultúrne osvetové stredisko Poprad celý text

ostatné | 24. 5. 2024 | Autor: admin
inzerát

Obec Matiašovce - Voľné pracovné miesto - komunitný pracovník

informácia pre občanov

Zdroj: Obec Matiašovce celý text

ostatné | 23. 5. 2024 | Autor: admin
uzávierka cesty

Úplná uzávierka ciest II. a III. triedy počas dňa 25.05.2024 v čase od 08.00 -20:00 hod v súvislosti s podujatím 51. PETROLTRANS SLOVAKIA RALLYE TATRY 2024

Upozornenie pre občanov

Zdroj: Obvodné oddelenie Policajného zboru Spišská Stará Ves | OR PZ v Kežmarku celý text

ostatné | 22. 5. 2024 | Autor: admin
logo

Envipak - Certifikát za rok 2023 o množstve triedeného zberu v obci

informácia pre občanov

Zdroj: Envipak Bratislava, zberová spoločnosť celý text

ostatné | 20. 5. 2024 | Autor: admin
zápis

Zápis do ZUŠ Sp. St. Ves na školský rok 2024/2025

Informácia pre občanov

Zdroj: ZRŠ ZUŠ Spišská Stará Ves celý text

ostatné | 15. 5. 2024 | Autor: admin
čistenie peria

Čistenie peria s horúcou parou, výroba paplónov a vankúšov v Zamagurí

oznam pre občanov


Zdroj: firma AULERIA celý text

ostatné | 10. 5. 2024 | Autor: admin
zápis detí do MŠ

Zápis detí do Materskej školy v Sp.Hanušovciach na šk.rok 2024/2025

informácia pre rodičov

Zdroj: ZŠsMŠ Spišské Hanušovce celý text

ostatné | 9. 5. 2024 | Autor: admin
logo

Výkup papiera v obci - 04.05.2024, t.j. sobota

informácia pre občanov

Zdroj: spol. Brantner Poprad celý text

ostatné | 22. 4. 2024 | Autor: admin
info

Oznámenie o dočasnom pozastavení činnosti neurologickej ambulancie v Spišskej Starej Vsi.

informácia pre občanov

Zdroj: Mesto Sp.Stará Ves celý text

ostatné | 22. 4. 2024 | Autor: admin
MD SR

MD SR - upozornenie pre vodičov na množiace sa podvodné SMS

informácia pre občanov

Zdroj: Ministerstvo dopravy SR celý text

ostatné | 11. 4. 2024 | Autor: admin
NO zber

Zber nebezpečných odpadov v našej obci dňa 17.04.2024, t.j. streda

Informácia pre občanov

Zdroj: spol. Brantner Poprad celý text

ostatné | 10. 4. 2024 | Autor: admin
ponuka

Ponuka pracovného miesta - PD "Zamagurie" Spišské Hanušovce

Informácia

Zdroj: PD "Zamagurie" Spišské Hanušovce celý text

ostatné | 4. 4. 2024 | Autor: admin
vakcinácia líšok

Jarná orálna vakcinácia líšok proti besnote od 02.04.2024 do 19.04.2024 (posun možný podľa počasia)

Informácia pre verejnosť

Zdroj: Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad celý text

ostatné | 21. 3. 2024 | Autor: admin
darca krvi

Darovanie krvi - 05.04.2024 v telocvični ZŠ v Sp.Starej Vsi

Informácia pre občanov

Zdroj: Spojená škola Sp.Stará Ves celý text

ostatné | 7. 3. 2024 | Autor: admin
klientske centrum SSV

Klientske centrum v Sp.Starej Vsi - oddelenie dokladov - stránkové dni v 3/2024 a 4/2024

Informácia pre občanov

Zdroj: Mesto Spišská Stará Ves celý text

ostatné | 5. 3. 2024 | Autor: admin
preskúšanie sirény CO

Pravidelné hlasité preskúšanie sirény CO - 08.03.2024 o 12:00 hod.

informácia pre občanov

Zdroj: Okresný úrad Kežmarok, odbor COaKR celý text

ostatné | 5. 3. 2024 | Autor: admin
sad poprad

Zmena cestovných poriadkov od 3.marca 2024

Informácia pre občanov


Zdroj: PSK Prešov, odbor dopravy celý text

ostatné | 29. 2. 2024 | Autor: admin
info

Vypaľovanie trávy - usmernenie a upozornenie pre občanov

Informácia pre občanov

Zdroj: OR HaZZ Kežmarok,
odd. požiarnej prevencie celý text

ostatné | 23. 2. 2024 | Autor: admin
trhy

Spišské záhradnícke a remeselnícke trhy - 02.-04.máj 2024

informácia pre občanov

Zdroj: Správa obchodného centra Madaras

Spišská Nová Ves celý text

ostatné | 26. 1. 2024 | Autor: admin
info

Spoločný stavebný úrad Spišská Stará Ves - organizačná zmena

informácia pre občanov

Zdroj: Mesto Sp.St.Ves celý text

ostatné | 19. 1. 2024 | Autor: admin
info

Držanie psov - od 1.1.2024

Informácia pre občanov

Zdroj: Regionálne združenie

tatranských a podtatranských obcí

(regionálny ZMOS pre okresy KK a PP)

Petzvalova 18, 05901 Spišská Belá celý text

ostatné | 19. 1. 2024 | Autor: admin
pozor

Mimoriadny oznam SAD PP

informácia pre občanov

Zdroj: SAD Poprad celý text

ostatné | 19. 1. 2024 | Autor: admin
prvá prechádzajúci
z 15
posledná