Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 4
posledná

SČK Poprad: Pre teba len kvapka, pr druhého život 1

SČK Poprad: Pre teba len kvapka, pre druhého život

Slovenský červený kríž v Poprade oznamuje darcom krvi, že darovať krv už môžu aj v Kežmarku v pondelok a stredu v priestoroch ambulantnej pohotovostnej služby - podrobné informácie v letáku.

Zdroj: SČK Poprad celý text

ostatné | 14. 2. 2019 | Autor: admin
11.02 - Európsky deň čísla tiesňového volania 112  1

11.02 - Európsky deň čísla tiesňového volania 112

11.február - EURÓPSKY DEŇ čísla tiesňového volania 112


Zdroj: Okresný úrad Kežmarok, odbor COaKR celý text

ostatné | 5. 2. 2019 | Autor: admin
Harmonogram vývozu TKO v obci - rok 2019 1

Harmonogram vývozu TKO v obci - rok 2019

Harmonogram vývozu TKO v obci Reľov na rok 2019 - každý párny piatok

Zdroj: Spoločnosť Brantner Poprad celý text

ostatné | 1. 2. 2019 | Autor: admin
RVPS Poprad - usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu 1

RVPS Poprad - usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

RVPS Poprad informuje chovateľov ošípaných :

U chovateľov, ktorí chovajú hovädzí dobytok, ovce, kozy, kone a viac ako 1ks ošípanej pre vlastnú spotrebu platí, že sú povinní mať zaregistrovanú farmu a všetky zvieratá chované na farme musia byť označené a nahlásené do CEHZ (centrálna evidencia hospodárskych zvierat) v Žiline.

Pre registráciu takýchto fariem, musí prísť chovateľ osobne na RVPS v Poprade, kde predloží, alebo vyplní Žiadosť o registráciu farmy spolu s jej prílohami
(doklad preukazujúci oprávnenie užívať pozemok, na ktorom má byť zriadený chov hospodárskych zvierat a oprávnenie užívať stavbu na chov hospodárskych
zvierat (list vlastníctva) + vyplnené tlačivo na registráciu chovu hospodárskych zvierat) a kde mu budú vygenerované súradnice,ktoré musia byť zapísané v registračnom tlačive, ktoré môže byť následne potvrdené inšpektorom RVPS v Poprade.


Zdroj: RVPS Poprad
celý text

ostatné | 30. 1. 2019 | Autor: admin
Regulácia pitnej vody v obci: 26. - 27.01.2019 1

Regulácia pitnej vody v obci: 26. - 27.01.2019

Z dôvodu poruchy na vodovodnom potrubí v obci bude naďalej pokračovať regulácia pitnej vody aj cez TENTO VÍKEND takto:

* vždy od 9:00 hod. bude odstavená časť REĽOV
* vždy od 15:00 hod. bude odstavená časť HÁGY.

Pracovníci PPVS Poprad týmto žiadajú občanov:
ak by Ste spozorovali únik pitnej vody po povrchu, nahláste to, prosíme, na obecný úrad.
Za pochopenie ďakujeme.

Zdroj: PPVS, Poprad celý text

ostatné | 25. 1. 2019 | Autor: admin
Upresnenie a doplnenie výstrah SHMÚ pre okr. Kežmarok 1

Upresnenie a doplnenie výstrah SHMÚ pre okr. Kežmarok

Výstrahy SHMÚ pre okr. Kežmarok


Zdroj: Okresný úrad Kežmarok, odb.krízového riadenia celý text

ostatné | 21. 1. 2019 | Autor: admin
Výstraha SHMÚ pre okres Kežmarok - 21.-22.01.2019  1

Výstraha SHMÚ pre okres Kežmarok - 21.-22.01.2019

výstraha: nízke teploty, 2.stupeň


Zdroj: Okresný úrad Kežmarok, odbor krízového riadenia celý text

ostatné | 21. 1. 2019 | Autor: admin
Cestovný poriadok - platný od 09.12.2018 1

Cestovný poriadok - platný od 09.12.2018

Zdroj: SAD Poprad, a.s.

celý text

ostatné | 10. 1. 2019 | Autor:
Vývoz plastov - 08.01.2019 1

Vývoz plastov - 08.01.2019

separovaný zber - vývoz plastov v obci dňa 08.01.2019


Zdroj: Spoločnosť Brantner Poprad celý text

ostatné | 4. 1. 2019 | Autor: admin
Kalendár separovaného zberu v obci Reľov na rok 2019 1

Kalendár separovaného zberu v obci Reľov na rok 2019

Kalendár separovaného zberu v obci Reľov na rok 2019 bude spoločnosť Brantner Poprad distribuovať do domácností až v novom roku 2019.

Zdroj: Brantner Poprad celý text

ostatné | 17. 12. 2018 | Autor: admin
Vianočné trhy v Sp.Starej Vsi - 22.12.2018 1

Vianočné trhy v Sp.Starej Vsi - 22.12.2018

Mesto Spišská Stará Ves Vás pozýva na tradičné vianočné trhy dňa 22.12.2018


Zdroj: Mesto Sp.St.Ves celý text

ostatné | 10. 12. 2018 | Autor: admin

Africký mor ošípaných - RVPS Poprad informuje

Informácia ohľadom vysoko nákazlivej choroby domácich ošípaných a diviakov - Africký mor ošípaných

Zdroj: RVPS Poprad celý text

ostatné | 10. 12. 2018 | Autor: admin

Výstraha 2. stupňa - snehové jazyky a záveje: 27.11.2018 - 28.11.2018

Výstraha SHMÚ 2. stupňa - snehové jazyky a záveje pre okres Kežmarok /27.11.2018 - 28.11.2018/


Zdroj: Okresný úrad Kežmarok, odbor krízového riadenia celý text

ostatné | 26. 11. 2018 | Autor: admin

Komunálne voľby 10.11.2018 - podrobnejšie výsledky volieb v obci Reľov

Podrobnejšie výsledky komunálnych volieb v obci Reľov konaných dňa 10.11.2018

Zdroj: Miestna volebná komisia v Reľove celý text

ostatné | 12. 11. 2018 | Autor: admin

Komunálne voľby 10.11.2018 - výsledky volieb v obci Reľov

Výsledky komunálnych volieb v obci

Zdroj: Miestna volebná komisia v Reľove celý text

ostatné | 11. 11. 2018 | Autor: admin

Zber elektroodpadu - 06.11.2018

Dňa 06.11.2018, t.j. utorok, sa v našej obci uskutoční zber a vývoz elektroodpadu.


Zdroj: Spoločnosť Brantner Poprad, spol. s r.o., celý text

ostatné | 31. 10. 2018 | Autor: admin

Výkup papiera v obci dňa 03.11.2018, t.j. sobota

Spoločnosť Brantner Poprad uskutoční v našej obci výkup papiera dňa 03.11.2018, t.j. sobota, na parkovisku pred obecným úradom v čase od 13:05 do 13:40 hod.


Zdroj: Spoločnosť Brantner celý text

ostatné | 26. 10. 2018 | Autor: admin

Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky - informácia pre voličov

Informácia pre voličov, ktorí zo závažných, najmä zdravotných dôvodov nemôžu v deň konania volieb, t.j. 10.11.2018 voliť vo volebnej miestnosti.

celý text

ostatné | 26. 10. 2018 | Autor: admin

PD "Zamagurie" Sp.Hanušovce - vyplácanie nájomného za pôdu dňa 23.10.2018

Poľnohospodárske družstvo "Zamagurie" Sp.Hanušovce informuje o vyplácaní nájomného za pôdu dňa 23.10.2018


Zdroj: PD "Zamagurie" Sp.Hanušovce celý text

ostatné | 19. 10. 2018 | Autor: admin

Vývoz TKO a separovaný zber v obci - upozornenie !!!

Spoločnosť Brantner Poprad, s.r.o., upozorňuje občanov na čas vykladania vriec s triedeným odpadom a kuka nádob v deň vývozu.


Zdroj: Spoločnosť Brantner Poprad, s.r.o., celý text

ostatné | 12. 10. 2018 | Autor: admin

Odber krvi - 18.10.2018, od 9.00 hod. v ZŠ v Sp.St.Vsi

Odber krvi mobilnou jednotkou v telocvični Základnej školy v Sp.Starej Vsi dňa 18. októbra 2018 od 9.00 hod.

Zdroj: Národná transfúzna služba Poprad celý text

ostatné | 10. 10. 2018 | Autor: admin

Zber nebezpečného odpadu v obci dňa 09.10.2018

Spoločnosť Brantner Poprad uskutoční dňa 09.10.2018, t.j. utorok, zber nebezpečného odpadu v našej obci.

Zdroj: Spoločnosť Brantner Poprad celý text

ostatné | 8. 10. 2018 | Autor: admin

Jesenná orálna vakcinácia líšok proti besnote - 08.10. - 21.10.2018 - upozornenie

Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad informuje o jesennej orálnej vakcinácii líšok proti besnote v čase od 8.októbra 2018 do 21.októbra 2018.


Zdroj: RVaPS Poprad celý text

ostatné | 28. 9. 2018 | Autor: admin

Medzinárodné cyklistické preteky OKOLO SLOVENSKA - 13.09.2018 (štvrtok) prejazd obcou Reľov

62. ročník Medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska: 13.09.2018, t.j. štvrtok - prejazd obcou Reľov v čase medzi 13:00 - 15:00 hod.


Zdroj: Slovenský zväz cyklistiky celý text

ostatné | 11. 9. 2018 | Autor: admin

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 - ZŠ s MŠ v Sp.Hanušovciach informuje

ZŠ s MŠ v Spišských Hanušovciach informuje svojich žiakov o slávnostnom otvorení šk.roka 2018/2019 dňa 03.septembra 2018, t.j. pondelok

Zdroj: ZŠsMŠ v Sp.Hanušovciach celý text

ostatné | 28. 8. 2018 | Autor: admin

!!! Nový kalendár separovaného zberu v obci Reľov platný od 01.08.2018 !!!

Spoločnosť Brantner Poprad upozorňuje, že od 01.08.2018 je v platnosti nový kalendár separovaného zberu v obci Reľov. Do domácností bude distribuovaný do konca tohoto týždňa.
Zdroj: Spoločnosť Brantner Poprad celý text

ostatné | 13. 8. 2018 | Autor: admin

Prejazd pelotónu cyklistov našou obcou - 15.07.2018 o 11. hod.

Oznam o prejazde cyklistického pelotónu pretekov 5. ročníka Tour de Kežmarok O pohár primátora mesta Kežmarok našou obcou dňa 15.07.2018, t.j. nedeľa

Zdroj: Cyklistický klub Kežmarok celý text

ostatné | 12. 7. 2018 | Autor: admin

Vyplácanie dopravného žiakom ZŠ v Sp.St.Vsi dňa 06.07.2018

Spojená škola Sp.Stará Ves, organizačná zložka ZŠ, oznamuje rodičom, že vyplácanie dopravného žiakom ZŠ sa uskutoční dňa 06.07.2018, t.j. piatok, v čase od 8:00 do 14:00 hod.

Zdroj: Spojená škola Sp.St.Ves celý text

ostatné | 6. 7. 2018 | Autor: admin

Zbierka školských pomôcok - 1.6. - 31.8.2018

Spišská katolícka charita vyhlasuje zbierku školských pomôcok v termíne od 01.06.2018 do 31.8.2018. Bližšie informácie na letáku

Zdroj: SKCH celý text

ostatné | 6. 7. 2018 | Autor: admin

Prejazd pelotónu cyklistov našou obcou - 24.06.2018

oznam o prejazde cyklistov našou obcou dňa 24.06.2018, t.j. nedeľa v čase od 11:00 do 12:00 hod.


Zdroj: CK Cyklosport Kežmarok celý text

ostatné | 22. 6. 2018 | Autor: admin
prvá prechádzajúci
z 4
posledná