Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 14
posledná

klientske centrum SSV

Klientske centrum v Sp.Starej Vsi - oddelenie dokladov - stránkové dni v 3/2024 a 4/2024

Informácia pre občanov

Zdroj: Mesto Spišská Stará Ves celý text

ostatné | 5. 3. 2024 | Autor: admin
preskúšanie sirény CO

Pravidelné hlasité preskúšanie sirény CO - 08.03.2024 o 12:00 hod.

informácia pre občanov

Zdroj: Okresný úrad Kežmarok, odbor COaKR celý text

ostatné | 5. 3. 2024 | Autor: admin
sad poprad

Zmena cestovných poriadkov od 3.marca 2024

Informácia pre občanov


Zdroj: PSK Prešov, odbor dopravy celý text

ostatné | 29. 2. 2024 | Autor: admin
info

Vypaľovanie trávy - usmernenie a upozornenie pre občanov

Informácia pre občanov

Zdroj: OR HaZZ Kežmarok,
odd. požiarnej prevencie celý text

ostatné | 23. 2. 2024 | Autor: admin
trhy

Spišské záhradnícke a remeselnícke trhy - 02.-04.máj 2024

informácia pre občanov

Zdroj: Správa obchodného centra Madaras

Spišská Nová Ves celý text

ostatné | 26. 1. 2024 | Autor: admin
info

Spoločný stavebný úrad Spišská Stará Ves - organizačná zmena

informácia pre občanov

Zdroj: Mesto Sp.St.Ves celý text

ostatné | 19. 1. 2024 | Autor: admin
info

Držanie psov - od 1.1.2024

Informácia pre občanov

Zdroj: Regionálne združenie

tatranských a podtatranských obcí

(regionálny ZMOS pre okresy KK a PP)

Petzvalova 18, 05901 Spišská Belá celý text

ostatné | 19. 1. 2024 | Autor: admin
pozor

Mimoriadny oznam SAD PP

informácia pre občanov

Zdroj: SAD Poprad celý text

ostatné | 19. 1. 2024 | Autor: admin
oznam

01.02.2024 o 18.00 hod. - Koncert - SIMA MAGUŠINOVÁ - Sp.Stará Ves

pozvanie

Zdroj: Mesto Spišská Stará Ves celý text

ostatné | 3. 1. 2024 | Autor: admin
info

Klientske centrum v Sp.St.Vsi - oddelenie dokladov - určenie stránkových dní

Zdroj: OkR PZ SR, od. poriadkovej a dopravnej polície
060 01 Kežmarok celý text

ostatné | 3. 1. 2024 | Autor: admin
prianie

Vianočné prianie

vianočné prianie celý text

ostatné | 22. 12. 2023 | Autor: admin
nájomné

Poľnohospodárske družstvo "Zamagurie - vyplácanie nájomného za pôdu dňa 15.12.2023

informácia pre občanov

Zdroj: PD "Zamagurie" Sp.Hanušovce celý text

ostatné | 14. 12. 2023 | Autor: admin
skúška CO

Hlasité preskúšanie sirény CO v našej obci - 08.12.2023 o 12:00 hod.

Informácia pre občanov

Zdroj: KS IZS Prešov celý text

ostatné | 5. 12. 2023 | Autor: admin
112

01.12.2023 - Národný deň linky tiesňového volania 112

Zdroj: Okresný úrad Kežmarok, od. COaKR celý text

ostatné | 30. 11. 2023 | Autor: admin
logo

Kalendár zberu komunálnych odpadov v obci Reľov v roku 2024

Informácia pre občanov

Zdroj: spol. Brantner Poprad celý text

ostatné | 28. 11. 2023 | Autor: admin
logo

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charitas - SKCH-Sp.Stará Ves

informácia

Zdroj: Spišská katolícka charita celý text

ostatné | 14. 11. 2023 | Autor: admin
RZTPO

Projekt TATRY - Cesta Slobody

Informácia pre občanov

Zdroj:
Regionálne združenie

tatranských a podtatranských obcí

(regionálny ZMOS pre okresy KK a PP)

Petzvalova 18, 05901 Spišská Belá celý text

ostatné | 10. 11. 2023 | Autor: admin
deň vojnových veteránov

105. výročie od ukončenia 1. sv. vojny a Medzinárodný deň vohnových veteránov - 11.11.2023

spomienka

Zdroj: Okresný úrad Kežmarok
od. krízového riadenia celý text

ostatné | 3. 11. 2023 | Autor: admin
let do Londýna

Nová letecká linka Ryanairom z Popradu do Londýna od 01.11.2023

Informácia pre občanov

Zdroj:
Regionálne združenie
tatranských a podtatranských obcí
Petzvalova 18, 05901 Spišská Belá celý text

ostatné | 2. 11. 2023 | Autor: admin
elekos

Združenie ELEKOS - od roku 2024 nový partner v oblasti triedeného zberu komunálnych odpadov

Informácia pre občanov

Zdroj:
Združenie ELEKOS

Organizácia zodpovednosti výrobcov

Párovská 44

949 01 Nitra celý text

ostatné | 31. 10. 2023 | Autor: admin
výkup

Výkup papiera v obci dňa 04.11.2023, t.j. sobota

Informácia pre občanov

Zdroj: spol. Brantner Poprad celý text

ostatné | 27. 10. 2023 | Autor: admin
PVPS, a.s.,

PVPS, a.s., - prosba na odberateľov, ktorí majú vodomer - nahlásiť stav na vodomere

Informácia pre občanov

Zdroj: PVPS, a.s.,
celý text

ostatné | 27. 10. 2023 | Autor: admin
ponuka

Obec Červený Kláštor - výberové konanie na obsadenie prac.pozície administratívny zamestnanec

Ponuka práce

Zdroj: Obec Červený Kláštor celý text

ostatné | 23. 10. 2023 | Autor: admin
logo

Chodci, dbajte na svoju bezpečnosť!

upozornenie pre občanov

Zdroj: vnútorné oddelenie, skupina prevencie | Okresné riaditeľstvo PZ v Starej Ľubovni


celý text

ostatné | 17. 10. 2023 | Autor: admin
logo

Zemetrasenie - východne Slovensko, 09.10.2023 - Ako postupovať v prípade zemetrasenia

pokyny pre občanov

Zdroj: MV SR Bratislava, Centrálne monitorovacie a riadiace stredisko | odbor operačného riadenia | Sekcia krízového riadenia celý text

ostatné | 10. 10. 2023 | Autor: admin
zber

Zber elektroodpadu v našej obci - 7.10.2023

Informácia pre občanov
celý text

ostatné | 5. 10. 2023 | Autor: admin
logo

Voľby do NR SR 30.09.2023 - Zápisnica okrskovej volebnej komisie v Reľove

Zdroj: Okrsková volebná komisia v Reľove celý text

ostatné | 2. 10. 2023 | Autor: admin
ponuka

PREZENTÁCIA obsadenia voľných miest príslušníkov Policajného zboru SR v regióne okresu Kežmarok“

ponuka práce pre záujemcov

Zdroj: Úrad práce, soc.vecí a rodiny v Kežmarku celý text

ostatné | 28. 9. 2023 | Autor: admin
RZTPO Sp.Belá

Vyhlásenie regionálneho ZMOS-u tatranských a podtatranských obcí k parlamentným voľbám 2023

informácia pre občanov

Zdroj: Regionálne združenie

tatranských a podtatranských obcí

(regionálny ZMOS pre okresy KK a PP)

Petzvalova 18, 05901 Spišská Belá celý text

ostatné | 28. 9. 2023 | Autor: admin
vakcinácia líšok

Oznámenie o začatí jesennej kampane 2023 orálnej vakcinácie líšok proti besnote informácia

Informácia pre občanov

Zdroj: RVPS Poprad celý text

ostatné | 22. 9. 2023 | Autor: admin
prvá prechádzajúci
z 14
posledná