Obsah

VOĽBY PREZIDENTA Slovenskej republiky 2024

Rozhodnutie predsedu NR SR z 8.1.2024 o vyhlásení volieb prezidenta SR:   Rozhodnutie.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 186.96 kB

 

Informária o práve voliť a byť volený:  Info o práve.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 443.95 kB

 

Informácia pre voliča:  info pre voliča.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 187.77 kB

 

Informácie pre voliča s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý v deň konania volieb nebude v mieste svojho trvalého pobytu:  http://www.minv.sk/?p24-info11

 

Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti v obci Reľov:

určenie vol.okrskov.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 596.09 kB

 

Zverejnenie elektronickej adresy obce Reľov:

a) na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

b) na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka

    do okrskovej volebnej komisie v Reľovemailová adresa.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 587.18 kB

 

                                     HLASOVACÍ  PREUKAZ

Obce začnú vydávať hlasovacie preukazy

najskôr od 7. februára 2024.

 Volič môže jednou žiadosťou požiadať o hlasovacie preukazy pre obe kolá volieb, musí to však v žiadosti zreteľne uviesť.

Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom. Oprávňuje voliča s trvalým pobytom na Slovensku voliť v ľubovoľnom volebnom okrsku.

O hlasovací preukaz možno požiadať eleknajneskôr do 4. marca tronicky a listinne pre prvé kolo volieb a najneskôr do 14. marca pre druhé kolo volieb. Listinná žiadosť musí byť do uvedených termínov aj obci doručená.

Osobne alebo prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno vyzdvihnúť hlasovací preukaz najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb v úradných hodinách obce (najneskôr v piatok 22. marca; pre druhé kolo volieb najneskôr v piatok 5. apríla).

 

Zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky:

P24_0Kandidati1.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 189.9 kB

Informácia o kandidátoch na prezidenta SR, ktorí sa vzdali kandidatúry:    Príloha č. 1 k usmerneniu o vzdaní sa kandidátury na prezidenta SR.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 131.22 kB

 

Výsledky volieb:   Zápisnica okrskovej volebnej komisie:

1.str.

2.str.

3.str.

Výsledky volieb z II.kola - 06.04.2024:

   Zápisnica okrskovej volebnej komisie:

1.str.

str.2

str.3