Obsah

Rozhodnutie predsedu NR SR z 8. júna 2022 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov:  Vyhlásenie volieb.pdf (188.83 kB)

 

Informácia o spôsobe hlasovania:   Informácia o spôsobe hlasovanie.pdf (98.31 kB)

 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený:  Právo voliť.pdf (137.19 kB)

 

Oznámenie počtu obyvateľov obce Reľov k 10.06.2022:    zverejnenie počtu obyvateľov.pdf (375.21 kB)

 

Oznámenie o určení počtu poslancov, o utvorení volebného obvodu a určení úväzku starostu obce pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022

oznámenie.pdf (259.79 kB)

uznesenie.pdf (151.22 kB)

 

Oznámenie zapisovateľa MVK 2022:      zapisovateľ.pdf (207.02 kB)

 

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do MVK a OkVK   Zverejnenie e-mailovej adresy.pdf (203.77 kB)

 

Určenie volebných okrskov a volebnej miestnosti pre voľby do OSO a OSK, konaných dňa 29.10.2022 vol.okrsok a vol.miestnosť.pdf (386.23 kB)

 

Všeobecné informácie z Ministerstva vnútra SR:  https://www.minv.sk/?volby-selfgov22