Obsah

ROZHODNUTIE    predsedu NR SR zo 6. júla 2018  O VYHLÁSENÍ VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ   tu ku stiahnutiu

 

INFORMÁCIA O PODMIENKACH PRÁVA VOLIŤ A PRÁVA BYŤ VOLENÝ   tu ku stiahnutiu

 

ZVEREJNENIE POČTU OBYVATEĽOV PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ konaných dňa 10. novembra 2018  tu ku stiahnutiu

 

INFORMÁCIE PRE NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTOV  PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ  tu ku stiahnutiu

 

OZNÁMENIE O URČENÍ POČTU POSLANCOV, O UTVORENÍ VOLEBNÝCH OBVODOV A URČENÍ ÚVäZKU STAROSTU OBCE PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 10.novembra 2018   tu ku stiahnutiu

 

URČENIE VOLEBNÝCH OKRSKOV, VOLEBNEJ MIESTNOSTI A TELEFONICKÉHO SPOJENIA PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 10. novembra 2018   tu ku stiahnutiu

 

VYMENOVANIE ZAPISOVATEĽA MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE V REĽOVE PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ DŇA 10.11.2018  tu ku stiahnutiu

- meno a priezvisko zapisovateľa MVK:     Jana Rušinová

- pracovisko:                                                      Obec Reľov, samostatný odborný referent

- telefonický kontakt:                                     0903 690 707,  052/41 81 122

- email:                                                                 obecrelov@compnet.sk

 

ZVEREJNENIE ELEKTRONICKEJ ADRESY NA DORUČENIE  OZNÁMENIA O DELEGOVANÍ ČLENA A NÁHRADNÍKA DO MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE V REĽOVE  tu ku stiahnutiu

 

OZNÁMENIE O PREBERANÍ KANDIDÁTNYCH LISTÍN pre voľby do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 10.11.2018   tu ku stiahnutiu

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce Reľov   tu ku stiahnutiu

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Obecného zastupiteľstva

v Reľove   tu ku stiahnutiu

 

HLASOVANIE DO PRENOSNEJ VOLEBNEJ SCHRÁNKY   tu ku stiahnutiu

 

Výsledky komunálnych volieb zo dňa 10.11.2018   tu ku stiahnutiu

 

Podrobnejšie výsledky komunálnych volieb zo dňa 10.11.2018   tu ku stiahnutiu