Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
30.12.2017

201728

vianočný koncert - 25.12.2017

150,00 EUR Jednostopäťdesiat €

Mgr.art.Lukáš Marhefka - Ramagu produkcia, Sp.St.Ves

Obec Reľov

27.12.2017

117132600

jedálne kupóny - vyúčtovanie

0,00 EUR Nula € 0/100

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

Obec Reľov

27.12.2017

2341/2017

ročný poplatok za vedenie účtu majite- ľa CP a poplatok CDCP za rok 2017

43,07 EUR Štyridsaťtri 07/100

Prima banka Slovensko, a.s.,

Obec Reľov

20.12.2017

20170339

kancelársky papier, renovácia HP

47,52 EUR Štyridsaťsedem € 52/100

Marián Pustulka - Compas, Kežmarok

Obec Reľov

20.12.2017

8701107580

jedálne kupóny

501,94 EUR Päťstojeden € 94/100

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

Obec Reľov

14.12.2017

20171110

odmena za spracovanie žiadosti o NFP

500,00 EUR Päťsto €

Diervilla, spol. s r.o., Prešov

Obec Reľov

14.12.2017

20171109

odmena za vypracovanie žiadosti o NFP

500,00 EUR Päťsto €

Diervilla, spol. s r.o., Prešov

Obec Reľov

18.12.2017

1051703219

vývoz TKO

53,85 EUR Päťdesiattri € 85/100

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

18.12.2017

201764

zamagurské noviny 2018

120,00 EUR Jednostodvadsať €

Divadlo Ramagu

Obec Reľov

18.12.2017

292017

poháre, emblamy, kovové štítky

199,50 EUR Jednostodeväťdesiatdeväť € 50/100

Šport team - Viera Mašlonková, Kežmarok

Obec Reľov

06.12.2017

7250241847

elektrina - vyúčtovacia faktúra

-218,64 EUR Dvestoosemnásť € 64/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

14.12.2017

517182580

voda

0,00 EUR Nula € 0/100

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

Obec Reľov

14.12.2017

517182581

voda

10,45 EUR Desať € 45/100

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

Obec Reľov

14.12.2017

5432072170

mobil

11,00 EUR Jedenásť €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

14.12.2017

5432086957

pevná linka

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

14.12.2017

5432076928

pevná linka

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

14.12.2017

5432072551

mobil

20,56 EUR Dvadsať € 56/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

14.12.2017

7294029743

elektrina 11/2017 - verejné osvetlenie

181,46 EUR Jednostoosemdesiatjeden € 46/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

08.12.2017

4440302366

plyn 12/2017

645,00 EUR Šesťstoštyridsaťpäť €

innogy Slovensko Bratislava

Obec Reľov

06.12.2017

201761

kultúrny program pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša a mikulášske balíčky - 03.12.2017

377,50 EUR Tristosedemdesiatsedem € 50/100

Divadlo Ramagu

Obec Reľov

05.12.2017

10193811

obecné noviny - predplatné na rok 2018

202,80 EUR Dvestodva € 80/100

Inprost s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

05.12.2017

217400831

internet 12/2017

19,12 EUR Devätnásť € 12/100

Comp-shop, s.r.o., Bytča

Obec Reľov

05.12.2017

435170229

ročné nájomné, vodný tok Rieka

1,00 EUR Jedno €

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Košice

Obec Reľov

05.12.2017

7438955671

elektrina 12/2017

209,00 EUR Dvestodeväť €

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

05.12.2017

4952017

prevádzkovanie verejnej kanalizácie za II.polrok 2017

772,30 EUR Sedemstosedemdesiatdva € 30/100

W-Control, s.r.o., Poprad

Obec Reľov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: