Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
14.06.2021

5625024613

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

10.06.2021

202138

audiokniha Kniha prísloví 50 ks

300,00 EUR Tristo €

Ramagu, o.z., Sp.Stará Ves

Obec Reľov

10.06.2021

221040390

Kontrola PHP, oprava PHP

53,99 EUR Päťdesiattri € 99/100

LIVONEC SK, s.r.o.

Obec Reľov

07.06.2021

2100187

prevádzkovanie ČOV za I.polrok 2021

1 030,30 EUR Jedentisíctridsať € 30/100

VaK SERVIS, s.r.o., Poprad

Obec Reľov

07.06.2021

7292832206

elektrina ČOV

193,82 EUR Jednostodeväťdesiattri € 82/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

07.06.2021

7293628183

elektrina VO

101,18 EUR Jednostojeden € 18/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

02.06.2021

4417496377

plyn

699,00 EUR Šesťstodeväťdesiatdeväť €

innogy Slovensko Bratislava

Obec Reľov

02.06.2021

74869145066

elektrina

215,00 EUR Dvestopätnásť €

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

01.06.2021

221400534

internet

19,12 EUR Devätnásť € 12/100

Comp-shop, s.r.o., Bytča

Obec Reľov

31.05.2021

20210097

repre výdavky

90,00 EUR Deväťdesiat €

Ján Grajzeľ, Košice

Obec Reľov

31.05.2021

210100271

SW 2021

678,00 EUR Šesťstosedemdesiatosem €

Remek, s.r.o., Nitra

Obec Reľov

18.05.2021

2105060

výkon zodpovednej osoby

60,00 EUR Šesťdesiat €

NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa

Obec Reľov

14.05.2021

21330

počítačová zostava+inštalácia,kon- figurácia,kopírovanie údajov...

1 034,40 EUR Jedentisíctridsaťštyri € 40/100

Lurotech, s.r.o., Poprad

Obec Reľov

14.05.2021

1052101563

vývoz TKO, NO-mobilná zberňa

196,62 EUR Jednostodeväťdesiatšesť € 62/100

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

14.05.2021

1052101562

vývoz VOK

212,20 EUR Dvestodvanásť 20/100

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

13.05.2021

2052101272

odber nebezpečného odpadu z testovania na COVID-19

66,00 EUR Šesťdesiatšesť €

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

11.05.2021

5620490885

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.05.2021

5620497914

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.05.2021

5620487295

telefón

21,00 EUR Dvadsaťjeden €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.05.2021

5620487539

telefón

16,00 EUR Šestnásť €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.05.2021

7294436128

elektrina/ČOV

195,18 EUR Jednostodeväťdesiatpäť € 18/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

10.05.2021

7293570545

elektrina/VO

124,51 EUR Jednostodvadsaťštyri € 51/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

05.05.2021

20210087

nákupné tašky

505,00 EUR Päťstopäť €

Ján Grajzeľ, Košice

Obec Reľov

04.05.2021

7446734249

elektrina

215,00 EUR Dvestopätnásť €

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

04.05.2021

4451250637

plyn

699,00 EUR Šesťstodeväťdesiatdeväť €

innogy Slovensko Bratislava

Obec Reľov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: