Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
17.10.2018

20180243

renovácia HP, kancel.papier

29,52 EUR Dvadsaťdeväť € 52/100

Marián Pustulka - Compas, Kežmarok

Obec Reľov

16.10.2018

11807559

palivová nádrž pre krovinorez

11,00 EUR Jedenásť €

Prochoice, s.r.o., Kováčová

Obec Reľov

16.10.2018

1051802682

vývoz tko

62,01 EUR Šesťdesiatdva € 01/100

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

02.10.2018

4420397506

zemný plyn 10/2018

653,50 EUR Šesťstopäťdesiattri € 50/100

innogy Slovensko Bratislava

Obec Reľov

12.10.2018

5476600021

mobil

11,30 EUR Jedenásť € 30/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

12.10.2018

5476599278

mobil

28,10 EUR Dvadsaťosem € 10/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

12.10.2018

5476605122

pevná linka

10,72 EUR Desať € 72/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

12.10.2018

5476613417

pevná línka

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

10.10.2018

7294510025

elektrina

125,50 EUR Jednostodvadsaťpäť € 50/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

09.10.2018

7292908211

elektrina

134,65 EUR Jednostotridsaťštyri € 65/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

02.10.2018

7422284865

elektrina 10/2018

199,00 EUR Jednostodeväťdesiatdeväť €

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

01.10.2018

218400722

internet

19,12 EUR Devätnásť € 12/100

Comp-shop, s.r.o., Bytča

Obec Reľov

25.09.2018

518159917

vodné

16,98 EUR Šestnásť € 98/100

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

Obec Reľov

18.09.2018

391809/2018

stolový kalendár 2019 + polep, 150 ks

257,94 EUR Dvestopäťdesiatsedem € 94/100

BRIZ - Alexander Lozovský, L.Hrádok

Obec Reľov

20.09.2018

18625

Atrament HP combo pack

198,43 EUR Jednostodeväťdesiatosem € 43/100

Lurotech, s.r.o., Poprad

Obec Reľov

18.09.2018

20181285

virtuálna prehliadka s umiestnením v Google Maps

220,00 EUR Dvestodvadsať €

Alphabet, s.r.o., Košice

Obec Reľov

18.09.2018

1051802311

vývoz TKO

98,27 EUR Deväťdesiatosem € 27/100

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

06.09.2018

4470112417

zemný plyn 9/2018

653,50 EUR Šesťstopäťdesiattri € 50/100

innogy Slovensko Bratislava

Obec Reľov

17.09.2018

6518

výroba tabule, tlač plnofarebná,

66,00 EUR Šesťdesiatšesť €

ADIN, s.r.o, Prešov

Obec Reľov

13.09.2018

1/2018

nájomné za pozemok

130,00 EUR Jednostotridsať €

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Reľov

Obec Reľov

11.09.2018

5472130631

telefón

11,14 EUR Jedenásť 14/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.09.2018

5472131012

telefón

25,39 EUR Dvadsaťpäť € 39/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.09.2018

5472135486

telefón

10,21 EUR Desať € 21/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.09.2018

5472144786

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.09.2018

7293553923

elektrina 9/2018

137,74 EUR Jednostotridsaťsedem € 74/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: