Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.12.2021

Úrazové poistenie UoZ počas menších služieb

5190057461

25,00 EUR Dvadsaťpäť €

Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group

Obec Reľov

23.12.2021

Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov.

neuvedená

0,00 EUR Nula € 0/100

Remek, s.r.o., Nitra

Obec Reľov

01.12.2021

Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Reľov - rozpočet na rok 2022

95/08

2 060,59 EUR Dvetisícšesťdesiat 59/100

VaK SERVIS, s.r.o., Poprad

Obec Reľov

29.11.2021

Zmluva o vytvorení autorského diela uzatvorená v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 185/2015 Z.z. Autorského zákona v znení neskorších predpisov

neuvedená

100,00 EUR Jednosto €

Peter Duda

Obec Reľov

27.09.2021

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - Rozšírenie NN siete Reľov - výstavby rodinných domov

1094/VSD/2021/b272-Reľov-NN

0,00 EUR bezodplatne

Východoslovenská distribučná, Košice

Obec Reľov

20.09.2021

Kúpna zmluva

neuvedená

1,00 EUR Jedno €

Bizubová Anna

Obec Reľov

05.08.2021

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

17/PZ2021

0,00 EUR neuvedená

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

17.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR uzatvorená v zmysle § 51 OZ

3211014

3 000,00 EUR Tritisíc €

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava

Obec Reľov

23.02.2021

Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

4

neuvedená

NATUR-PACK, a.s., Bratislava

Obec Reľov

21.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve v obci Reľov

08/POH-a/2020

0,00 EUR neuvedená

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

21.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM)

neuvedené

0,00 EUR neuvedená

Obec Vojňany, zastúpená starostom obce

Obec Reľov

22.12.2020

Zmluva o výpožičke

1

neuvedená

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Reľov

19.11.2020

Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Reľov č. 95/08

95/08

2 060,59 EUR Dvetisícšesťdesiat € 59/100

VaK SERVIS, s.r.o., Poprad

Obec Reľov

09.11.2020

Zámenná zmluva na pozemok uzatvorená podľa § 611 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

neuvedené

0,00 EUR bezodplatne

Jozef Vnenčák, Ing. Eduard Vnenčák

Obec Reľov

18.08.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN PSK

517/2020/DPR

1 000,00 EUR Jedentisíc €

Prešovský samosprávný kraj

Obec Reľov

12.08.2020

Zmluva o postúpení práv a povinností investora na stavbe

155/20/AZ

bezodplatne

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť Poprad

Obec Reľov

11.08.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

253/2020

95,00 EUR Deväťdesiatpäť €

Mesto Spišská Stará Ves

Obec Reľov

02.04.2020

Zmluva o poskytnutí údajov

4/2020/ZPÚ/SL

40,00 EUR Štyridsať €

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť Poprad

Obec Reľov

18.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR uzatvorená v zmysle §51 OZ

3200452

3 000,00 EUR Tritisíc €

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava

Obec Reľov

18.02.2020

Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalmi zo dňa 20.06.2016

3

neuvedená

Natur - Pack, a.s.

Obec Reľov

06.02.2020

Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Reľov č. 95/08, rozpočet na rok 2020, dodatok č. 1

95/08

2 060,59 EUR Dvetisícšesťdesiat € 59/100

VaK SERVIS, s.r.o., Poprad

Obec Reľov

24.01.2020

Úrazové poistenie UoZ

5190051531

16,25 EUR Šestnásť €25/100

Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group

Obec Reľov

16.01.2020

Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektr.služieb

bez

0,00 EUR neuvedená

DOVERA, zdravotná poisťovňa, Bratislava

Obec Reľov

25.11.2019

Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Reľov č. 95/08

95/08

1 544,59 EUR Jedentisícpäťstoštyridsaťštyri € 59/100

VaK SERVIS, s.r.o., Poprad

Obec Reľov

21.11.2019

Darovacia zmluva

3508/2019

50,00 EUR päťdesiat €

Pierott, n.o., Prešov

Obec Reľov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: