Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.05.2017

Úrazové poistenie UoZ počas AČ formou menších obecných služieb pre obec

5190034349

16,25 EUR Šestnásť € 25/100

Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group

Obec Reľov

19.05.2017

Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva

2000/590

498,00 EUR Štyristodeväťdesiatosem €

Remek, s.r.o., Nitra

Obec Reľov

30.03.2017

Kúpna zmluva

004/2017

1 200,00 EUR Jedentisícdvesto €

Mária Rackovská, rod. Štefaňáková, Ing. František Marhefka

Obec Reľov

20.03.2017

Zámenná zmluva

bez čísla

100,00 EUR Jednosto eur

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Reľov

Obec Reľov

12.03.2017

Mandátna zmluva

bez čísla

900,00 EUR

Žaneta Lacková, Sp.Belá

Obec Reľov

01.03.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

21/2017

260,25 EUR

Mesto Spišská Stará Ves

Obec Reľov

15.11.2016

Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Reľov č. 95/08

95/08

1 544,59 EUR

W-Control, s.r.o

Obec Reľov

10.11.2016

Zmluva o pripojení

24ZVS 0000035696G

0,00 EUR

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Reľov

Zmluva č. 519/2016/2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu PSK

1 000,00 EUR

Prešovský samosprávný kraj

Obec Reľov

Zmluva o dodávke pitnej vody Reľov 133

Zmluva o dodávke pitnej vody Reľov 133

0,00 EUR

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

obec

Zmluva o dodávke pitnej vody Reľov 19

Zmluva o dodávke pitnej vody Reľov 19

0,00 EUR

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

obec

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárs

0,00 EUR

Brantner Poprad s.r.o.

obec

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

0,00 EUR

Obec Horná Breznica

obec

Zmluva o zabezpečení systému zruženého nakladania s odpadmi z obalov

Zmluva zabezpečení systému zruženého nakladania s

Neuvedené

Natur - Pack, a.s.

obec

Zmluva o prevádzke internetovej prezentácie

Zmluva o prevádzke internetovej prezentácie

0,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

obec

Zmluva o dielo- Galileo Corporation

Zmluva o dielo- Galileo Corporation

0,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

obec

Zmluva odielo STAV-ING

Zmluva odielo STAV-ING

0,00 EUR

STAV - ING Poprad s.r.o.

obec

zmluv č. 26446 - dobrovoľná požiarna ochrana SR

zmluv č. 26446 - dobrovoľná požiarna ochrana SR

0,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

obec

zmluva o dielo - Project Consult č. 110316-1

zmluva o dielo - Project Consult č. 110316-1

0,00 EUR

Project Consult, s.r.o.

obec

zmluva o dielo - TATRAMETAL PP - 2016

zmluva o dielo - TATRAMETAL PP - 2016

0,00 EUR

TATRAMETAL PP s.r.o

obec

zmluva o poskytnutie dotácie na rok 2016 pre CVC Spišská Stará Ves

zmluva o poskytnutie dotácie na rok 2016 pre CVC S

0,00 EUR

Mesto Spišská Stará Ves

obec

2016 - zmluva o dielo - EUROVIA SK, a.s.

2016 - zmluva o dielo - EUROVIA SK, a.s.

0,00 EUR

EUROVIA SK, a.s.

obec

2016 - Zmluva s NATUR-PACK, a.s.

2016 - Zmluva s NATUR-PACK, a.s.

0,00 EUR

Natur - Pack, a.s.

obec

2016 - zmluva o dielo - Project Consult

2016 - zmluva o dielo - Project Consult

0,00 EUR

Project Consult, s.r.o.

obec

VSD- zmluva o pripojení

VSD- zmluva o pripojení

0,00 EUR

Východoslovenská distribučná, a.s.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: