Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18.02.2020

Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalmi zo dňa 20.06.2016

3

neuvedená

Natur - Pack, a.s.

Obec Reľov

06.02.2020

Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Reľov č. 95/08, rozpočet na rok 2020, dodatok č. 1

95/08

2 060,59 EUR Dvetisícšesťdesiat € 59/100

VaK SERVIS, s.r.o., Poprad

Obec Reľov

24.01.2020

Úrazové poistenie UoZ

5190051531

16,25 EUR Šestnásť €25/100

Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group

Obec Reľov

16.01.2020

Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektr.služieb

bez

0,00 EUR neuvedená

DOVERA, zdravotná poisťovňa, Bratislava

Obec Reľov

25.11.2019

Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Reľov č. 95/08

95/08

1 544,59 EUR Jedentisícpäťstoštyridsaťštyri € 59/100

VaK SERVIS, s.r.o., Poprad

Obec Reľov

21.11.2019

Darovacia zmluva

3508/2019

50,00 EUR päťdesiat €

Pierott, n.o., Prešov

Obec Reľov

03.10.2019

Zmluva o dielo

14/2019

24 853,37 EUR

Pavel Bachleda - Bapas, Spišská Belá

Obec Reľov

16.08.2019

Zmluva č. 65/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

65/2019

190,00 EUR Jednostodeväťdesiat €

Mesto Spišská Stará Ves

Obec Reľov

08.08.2019

Dodatok č. 7 k Zmluve o stavebnom diele č. 10/2002 zo dňa 17.07.2002

dodatok č. 7

157 894,74 EUR Jednostopäťdesiatsedemtisícosemstodeväťdesiatštyri € 74/100

Arprog, a.s., Poprad

Obec Reľov

10.07.2019

Dodatok k Zmluve o združenej dodávke plynu

neuvedené

neuvedená

innogy Slovensko Bratislava

Obec Reľov

31.05.2019

Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom

neuvedené

60,00 EUR Šesťdesiat €

Ľubomír Ludvik WINDOORS, Svidník

Obec Reľov

06.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákonníka

39533

3 000,00 EUR Tritisíc €

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava

Obec Reľov

25.04.2019

Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti

neuvedené

35,00 EUR Tridsaťpäť €

MUDr. Alžbeta Balážová, Kežmarok

Obec Reľov

23.04.2019

Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom

neuvedené

60,00 EUR Šesťdesiat €

Ľubomír Ludvik WINDOORS, Svidník

Obec Reľov

08.04.2019

Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom

Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovat

0,00 EUR neuvedená

NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa

Obec Reľov

08.04.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

ZO-2019-07-1

120,00 EUR Jednostodvadsať €

NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa

Obec Reľov

28.02.2019

Úrazové poistenie UoZ počas AČ formou menších obecných služieb pre obec

5190046524

13,00 EUR Trinásť €

Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group

Obec Reľov

08.02.2019

Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

č. 2

neuvedená

Natur - Pack, a.s.

Obec Reľov

29.01.2019

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL

BAL-13-1-2019-SK

490,00 EUR Štyristodeväťdesiat €

Galileo Corporation, s.r.o., Čierna voda

Obec Reľov

10.01.2019

Zmluva o diele č. 95/20008-dodatok č. 2 na prevádzkovanie verejnej kanalizácie

95/20008

neuvedená

VaK SERVIS, s.r.o., Poprad

Obec Reľov

04.01.2019

Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Reľov č. 95/08 ročný rozpočet na rok 2019 podľa §536 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.

95/08

1 544,59 EUR Jedentisícpäťstoštyridsaťštyri € 59/100

W-Control, s.r.o., Poprad

Obec Reľov

19.12.2018

Dodatok č. 1 k zámennej zmluve na pozemok č. /2018

1

Nula € 0/100

Ing. Stanislav Marhefka a manželka Mária Marhefková

Obec Reľov

13.12.2018

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve v obci Reľov

06/POH-a/2018

viď. zmluva

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

06.11.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 120116-1

Dodatok č. 1

Nula € 0/100

Project Consult, s.r.o.

Obec Reľov

05.11.2018

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1909.6070010JZA na realizáciu prác na stavbe "Oprava miestnych komunikácii v Obci Reľov"

Dodatok č. 1

0,00 EUR Nula € 0/100

Eurovia sk, a.s., Košice

Obec Reľov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: