Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
04.04.2024

Dodatok k neživotnému poisteniu č. 1 k poistnej zmluve č. 5190065183

1/02/2024

10,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group

Obec Reľov

22.03.2024

Zmluva č. 3240911 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

03/2024

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava

Obec Reľov

18.03.2024

Poistná zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu

02/2024

20,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group

Obec Reľov

26.02.2024

Zmluva č. 27/2024 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

1/2024

337,00 EUR

Mesto Spišská Stará Ves

Obec Reľov

16.01.2024

Zmluva č. VSN0106202302 uzatvorená podľa par. 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. OZ a podľa par. 59 ods. 2 zák. č. 79/2015 Zb. o odpadoch

15/2023

Neuvedené

Envi-Pak, a.s., Bratislava

Obec Reľov

03.01.2024

Zmluva o zriadení spoločného stavebného úradu

14/2023

Neuvedené

Mesto Spišská Stará Ves

Obec Reľov

15.12.2023

Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Reľov č. 95/08

13/2023

2 437,20 EUR

VaK SERVIS, s.r.o., Poprad

Obec Reľov

13.12.2023

Dodatok č. 1 - uzavretá podľa par. 269/ods.2 zák.č.513/1991 Zb. OZ

12/2023

0,00 EUR

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

19.10.2023

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov č. Z-O/2024/TZKO/23

10/2023

Neuvedené

ELEKOS, Nitra

Obec Reľov

03.10.2023

Kúpna zmluva

9/2023

1 300,00 EUR

Ing. Ľubomír Pisarčík

Obec Reľov

18.05.2023

Dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 24.02.2023

8/2023

Neuvedené

Mgr.Veselovský Juraj, Bizubová Anna

Obec Reľov

18.05.2023

Dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 24.02.2023

1/2023

Neuvedené

Mgr.Juraj Veselovský, Anna Bizubová

Obec Reľov

03.05.2023

Zmluva č. 3230902 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR uzatvorená v zmysle par.51 OZ

7/2023

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava

Obec Reľov

28.03.2023

Kúpna zmluva

6/2023

1,00 EUR

Mgr.Juraj Veselovský, Anna Bizubová

Obec Reľov

02.03.2023

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

5/2023

Neuvedené

Recyklogroup, a.s., Bratislava

Obec Reľov

02.03.2023

Zmluva č. 20/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

4/2023

332,00 EUR

Mesto Spišská Stará Ves

Obec Reľov

02.03.2023

Zmluva č. 31/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

3/2023

380,00 EUR

Mesto Spišská Stará Ves

Obec Reľov

13.02.2023

Dodatok č. 2 ku zmluve č. A/3154/02/2013 - Zmluva o aktualizácii programov a systémovej podpore

2

78,00 EUR

TOPSET Solutions, s.r.o.

Obec Reľov

05.01.2023

Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Reľov č. 95/08

2/2023

2 437,20 EUR

VaK SERVIS, s.r.o., Poprad

Obec Reľov

05.01.2023

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas menších služieb

11/2023

10,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group

Obec Reľov

22.11.2022

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve v obci Reľov

9/2022

v zmysle zákona NRSR č. 18/1996 Z.z. a vyhlášky MFSR č. 87/1996 Z.z.

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

25.10.2022

Zmluva o Platobnej karte

10/2022

0,00 EUR

Slovenská sporiteľňa, a.s.,

Obec Reľov

18.08.2022

Zmluva o úvere č. 409/CC/22

8/2022

24 853,35 EUR

Slovenská sporiteľňa, a.s.,

Obec Reľov

28.07.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

11/2022

35 990,78 EUR

Pavel Bachleda - Bapas, Spišská Belá

Obec Reľov

09.06.2022

Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu

7/2022

Neuvedené

Pavol Bachleda - Bapas, Spišská Belá

Obec Reľov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: