Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
13.10.2020

5587997878

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

13.10.2020

5588005876

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

13.10.2020

7294129316

elektrina

165,43 EUR Jednostošesťdesiatpäť € 43/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

13.10.2020

7293137724

elektrina

197,90 EUR Jednostodeväťdesiatsedem € 90/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

05.10.2020

220400859

internet

19,12 EUR Devätnásť € 12/100

Comp-shop, s.r.o., Bytča

Obec Reľov

05.10.2020

7439625490

elektrina

206,00 EUR Dvestošesť €

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

05.10.2020

4444934292

plyn

653,60 EUR Šesťstopäťdesiatri € 60/100

innogy Slovensko Bratislava

Obec Reľov

01.10.2020

7001075588

jedálne kupóny

491,94 EUR Štyristodeväťdesiatjeden € 94/100

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

25.09.2020

1052003189

vývoz, zneškodnenie TKO, poplatok za uloženie TKO

104,79 EUR Jednostoštyri € 79/100

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

21.09.2020

520161635

voda

10,45 EUR Desať € 45/100

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť Poprad

Obec Reľov

21.09.2020

5920020345

finanč.spravodajca, r.2021-preddavok

26,40 EUR Dvadsaťšesť € 40/100

Poradca podnikateľa, spol.s r.o.,

Obec Reľov

11.09.2020

5583313621

telefón

16,00 EUR Šestnásť €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.09.2020

5583313627

telefón

22,50 EUR Dvadsaťdva € 50/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.09.2020

5583317529

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.09.2020

5583325659

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

09.09.2020

200914

dodanie rozhl.ústredne + prísluš., montáž, zapojenie, odskúšanie, cest.náklady

1 208,62 EUR Jedentisícdvestoosem € 62/100

ZALET, s.r.o., Poprad

Obec Reľov

09.09.2020

7293813938

elektrina

198,42 EUR Jednostodeväťdesiatosem € 42/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

09.09.2020

7293353245

elektrina

132,40 EUR Jednostotridsaťdva € 40/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

03.09.2020

7459654482

elektrina

206,00 EUR Dvestošesť €

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

03.09.2020

4410427326

plyn

653,60 EUR Šesťstopäťdesiatri € 60/100

innogy Slovensko Bratislava

Obec Reľov

03.09.2020

220400767

internet

19,12 EUR Devätnásť €12/100

Comp-shop, s.r.o., Bytča

Obec Reľov

21.08.2020

1052002744

vývoz KO, zneškodnenie a poplatok za uloženie KO

165,37 EUR Jednostošesťdesiatpäť € 37/100

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

21.08.2020

1052002743

odvoz VOK, zneškodnenie a poplatok za uloženie KO

152,80 EUR Jednostopäťdesiatdva € 80/100

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

14.08.2020

102020

práce na základe objednávky: dodané náhradné diely a služby

3 166,00 EUR Tritisícjednostošesťdesiatšesť €

MP Auto služby, Reľov

Obec Reľov

12.08.2020

202000933

VHSL pre DHZ Reľov

197,02 EUR Jednostodeväťdesiatsedem |€ 02/100

Martin Adamčík - MAAD, Cestice

Obec Reľov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: