Obsah

Súčasnosť

 

V súčastnosti žije v obci Reľov 355 obyvateľov.

          Obec Reľov tento rok (2017) dovŕšila vek 703 rokov od prvej písomnej zmienky o obci. Súčasným starostom obce je František Dudžák, rodák z Reľova. Súčasný rozvoj obce nadobúda vzostupné tempo. Samospráve sa podarilo získať potrebné financie na opravu miestnych komunikácií z fondov Európskej únie pre podporu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

          Reľovu sa darí aj po športovej, kultúrnej a spoločenskej stránke. Obec reprezentujú v okresných súťažiach dobrovoľný hasiči a rovnako aj futbalisti, o ktorých sa viac dočítate v sekcii "ŠPORT". V oblasti kultúry sa podarilo obnoviť ochotnícke divadlo, ktoré spestruje spoločenské akcie, ako napr. minuloročné oslavy 200 ročnice od založenia farnosti v obci. Súčasným farárom v Reľove je Mgr. Peter Nébus, ktorý pôsobí v tejto malebnej obci už dvadsiaty rok. Farnosť v Reľove zastrešuje aj filiálku v obci Jezersko.

         V roku 2009 uzrela svetlo sveta aj ucelená publikácia o tejto obci s názvom REĽOV A HÁGY V PREMENÁCH ČASU. Zostavovateľom tejto bohatej a zaujímavej knihy je PhDr. Ondrej Štefaňák, PhD. rodák z Reľova. V knihe sa čitateľ dozvie mnoho zaujímavých informácií z rôznorodých oblastí života obce a Zamaguria.

         V roku 2011 obec ukončila projekt spojený z realizáciou revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí a krajiny pod názvom Vybudovanie vodozádržných opatrení pre obec Reľov. Rozpočet pre túto akciu je vo výške 92 700,- € . Generálnym dodávateľom je 3SC, spol. s.r.o Svinia. V rámci tohto projektu prostredníctvom UPSVaR v Kežmarku boli zamestnaní 5 obyvatelia našej obce.

(Informácie aktualizovné dňa 21.04.2017)