Obsah

   voľby do EP 2019

 

     Rozhodnutie predsedu NR SR z  01.02.2019  o vyhlásení volieb

     do Európskeho parlamentu 2019    tu ku stiahnutiu 

 

     Informácia pre voličov o podmienkach práva voliť a práva byť volený 

     tu ku stiahnutiu

 

     Zverejnenie elektronickej adresy obce   tu ku stiahnutiu

 

     Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky mimo volebnej miestnosti

     tu ku stiahnutiu

 

      Výsledky volieb do Európskeho parlamentu 2019 v obci Reľov:

      tu ku stiahnutiu ,  výsledky prednostného hlasovania:   tu ku stiahnutiu