Obsah

Kostol Povýšenia sv. Kríža

 

  FARÁR:                            Mgr. Anton Šuňavský

  KONTAKT:                       Reľov č. 15,  059 04

  TEL.:                                052/48 921 37  

 

 

 

                                 oznamy

                      

     Oznamy:   od 23.05.2022 do 29.05.2022    oznamy(23).pdf (847.49 kB)

 

                                             čítanie *  Záujemcovia o čítanie :

  - poprosíme prihlásiť sa u p.farára,

                                                                       ď a k u j e m   

                         zamyslenie

 

                M Á J -  m e s i a c   P A N N Y   M Á R I E

V tomto mesiaci  si viac ako inokedy uctievame Pannu Máriu,

okrem modlitby sv. ruženca,

zvlášť modlitbou Loretánskych litánií.

         p.Mária

                                                       

Modliť sa Loretánske litánie znamená

prosiť Božiu Matku o orodovanie

a zároveň rozjímať o nej, o jej veľkosti v Božom pláne spásy.

 

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA - 26.05.2022

- prikázaný sviatok -

                            nanebovstúpenie Pána

 Prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána slávime 40 dní po Veľkej noci.

Pán Ježiš sa na štyridsiaty deň po svojom vzkriesení

posledný raz stretol so svojimi učeníkmi a pred ich očami vystúpil do neba.

 

N O V É N A   K  DUCHU SV.

od 27.05.2022  do 04.06.2022

                                novéna

 

Duchu Svätý, príď z neba a vyšli nám zo seba žiaru svetla pravého.
Príď k nám, Otče chudobných, Darca darov sľúbených,

Svetlo srdca bôľneho.

Tešiteľ si najlepší, ó, hosť duše najsladší, ty sladké občerstvenie.

V práci si poľahčenie, v sparne si ovlaženie, v plači si potešenie.

Svetlo oblažujúce, naplň myseľ aj srdce ľudu tebe verného.

Bez pomocnej milosti človek žije v hriešnosti, nie je v ňom nič dobrého.

Očisť, čo je skalené, zavlaž, čo je znavené, uzdrav, čo je zranené.

Ohni, čo je stŕpnuté, zohrej, čo je skrehnuté, naprav, čo je zblúdené.

Daruj svojim veriacim, s dôverou ťa prosiacim, svätú milosť sedmorú.

Daj za čnosti odmenu, daj smrť dobrú, blaženú, daj nám radosť trvalú. Amen.

 

N o v é n a :  https://modlitba.sk/?p=7899

 

L i t á n i e   k    D u ch u   S v ä t é m u :   https://modlitba.sk/?p=4223&

 

Zdroj:  modlitba.sk

 

                                      zamyslenie

Zamyslenia, povzbudenia: 

Cirkev mu udelila po smrti titul najväčší učiteľ vo vykladaní Svätého Písma. Obdivovali ho mnohí svätci, ako svätý Ján Zlatoústy, či svätý Augustín. Svätý Hieronym je pochovaný v Ríme v Bazilike Santa Mária Maggiore.

Viac tu: https://fajel.webnode.sk/nasi-svati/a30-9-svaty-hieronym
Cirkev mu udelila po smrti titul najväčší učiteľ vo vykladaní Svätého Písma. Obdivovali ho mnohí svätci, ako svätý Ján Zlatoústy, či svätý Augustín. Svätý Hieronym je pochovaný v Ríme v Bazilike Santa Mária Maggiore.

Viac tu: https://fajel.webnode.sk/nasi-svati/a30-9-svaty-hieronym/
Cirkev mu udelila po smrti titul najväčší učiteľ vo vykladaní Svätého Písma. Obdivovali ho mnohí svätci, ako svätý Ján Zlatoústy, či svätý Augustín. Svätý Hieronym je pochovaný v Ríme v Bazilike Santa Mária Maggiore.

Viac tu: https://fajel.webnode.sk/nasi-svati/a30-9-svaty-hieronym/
Cirkev mu udelila po smrti titul najväčší učiteľ vo vykladaní Svätého Písma. Obdivovali ho mnohí svätci, ako svätý Ján Zlatoústy, či svätý Augustín. Svätý Hieronym je pochovaný v Ríme v Bazilike Santa Mária Maggiore.

Viac tu: https://fajel.webnode.sk/nasi-svati/a30-9-svaty-hieron     Zamyslenie, povzbudenie:       1.)  Požehnanie     tu ku stiahnutiu

   2.)  10 otázok         tu ku stiahnutiu

   3.)  Preventívna prehliadka     tu ku stiahnutiu

   4.)  Či sa ešte prihovára...?      tu ku stiahnutiu

   5.)  Prasklina v džbáne            tu ku stiahnutiu

   6.)  O božej prozreteľnosti       O božej prozreteľnosti.pdf (578.84 kB)

   7.)  Čo je tvoje ...                     CO_JE_TVOJE.pps (964 kB)

   8.)   Vďačnosť                         _Vďačnosť (1).gif (241.37 kB)

   9.)   Boh hovorí                        ATT00039 (3).pps (476.5 kB)

 10.)   Krásne zamyslenie            velmi_krasne.pps (1.11 MB)

 11.)   Múdre myšlienky               oiseaux (2).pps (2.28 MB)

 12.)   Prečo žiješ rád...               Prečo žiješ rád (1).pps (3.33 MB)

 13.)   Chaplin - zamyslenie        Chaplin +.pps (910 kB)

 14.)   Slnečnica                         Slnecnica.pps (2.91 MB)

 15.)   Jediná chyba na žene      JedinaChybaNaZene.pps (261.5 kB)

 16.)   Budovanie života              Budovanie zivota.pps (397 kB)

                                              dakujem