Obsah

Kostol Povýšenia sv. Kríža

 

  FARÁR:                            Mgr. Anton Šuňavský

  KONTAKT:                       Reľov č. 15,  059 04

  TEL.:                                052/48 921 37  

 

 

 

                                 oznamy

                      

     Oznamy:    od 13.09.2021 do 19.09.2021:    oznamy.pdf (687.52 kB)

 

   

 

                                             čítanie *  Záujemcovia o čítanie :

  - poprosíme prihlásiť sa u p.farára,

                                                                       ď a k u j e m       

 

14.09.2020 - Povýšenie sv. Kríža

14. septembra slávime sviatok Povýšenia svätého Kríža. Tento sviatok patrí k najstarším kresťanským sviatkom. Podnetom k ustanoveniu tohto sviatku boli tri historické udalosti:

  1. nájdenie sv. kríža Pánovho sv. Helenou v 4. storočí.

  2. vysviacka baziliky na Golgote a následné vyzdvihnutie kríža pred bazilikou.

  3. navrátenie tohto kríža z Perzie v 7. storočí.

                             sv.Kríž

Zamyslenie: zdroj:    http://www.dcza.sk/sk/ostatne/zamyslenia/zamyslenia-na-sviatok-povysenie-svateho-kriza-jezisov-kriz

                                    

                          zamyslenie

 

  15.09.2020 - Sedembolestná Panna Mária

 

pápež Pavol VI. vyhlásil Sedembolestnú Pannu Máriu v roku 1966 

za hlavnú Patrónku Slovenska

 

                         Sedembolestná p.Mária

Sedem je v biblickej reči symbolickým číslom a znamená plnosť.

Mariánski ctitelia vymenúvajú aspoň sedem

najznámejších bolestí Božej Matky.

Prvou je proroctvo Simeona, ktorý jej na 40. deň po narodení Ježiša predpovedal ťažkú budúcnosť Božieho Syna a aj to, že "jej vlastnú dušu prenikne meč". Druhýkrát Mária trpela, keď musela s dieťaťom utekať do Egypta pred Herodesom, ktorý dal v strachu pred novým kráľom vyvraždiť v Betleheme a na okolí všetkých chlapcov mladších ako dvojročných. Treťou bolesťou bola pre Máriu strata 12-ročného Ježiša v jeruzalemskom chráme počas veľkonočných sviatkov. Štvrtú a piatu bolesť prežívala matka Božieho Syna pri umučení syna, keď sa s ním stretla na krížovej ceste a keď stála pod krížom. Posledné dve bolesti ju zasiahli po Ježišovej smrti, keď držala v náručí jeho mŕtve telo a keď jej ho vzali, aby ho uložili do hrobu. Svojím utrpením spolupracovala Mária na vykupiteľskom diele Syna a veriaci ju uctievajú ako Matku plnú bolesti.

        

                  prosba                          

  MODLITBA SEDEMBOLESTNÉHO RUŽENCA.pdf (209.43 kB)

  Litánie k Sedembolestnej Panne Márii.pdf (355.03 kB)

 

Modlitbou sedembolestného ruženca a rozjímaním o utrpení Panny Márie chceme prosiť o obnovu viery a pokoja v našich srdciach, našich rodinách, našom národe. 

Viac tu: https://saletinirozkvet.webnode.sk/rok-sedembolestnej-p-marie/ruzenec-sedembolestnej/

             

    17.09.2020 - Poďakovanie za úrodu 

                                - jesenné kántrové dni

 

   Kántrové dni sú štyri  trojice dní - streda, piatok a sobota - zaradené do Pôstneho, Veľkonočného, Cezročného a Adventného obdobia liturgického roka. Keďže sú rozčlenené do štyroch ročných období, nazývame ich aj jarné, letné, jesenné a zimné.  

                            poďakovanie  

Kántrové dni môžu byť pre nás príležitosťou na  štvrťročnú duchovnú obnovu. KBS stanovila za záväzný len jeden z troch kántrových dní.

Na naplnenie obsahu kántrových dní si každý z nás podľa okolností a vlastných možností môže vybrať skutok pokánia alebo dobročinnej lásky, modlitbu, almužnu, ale aj dobrovoľný pôst a to nielen od mäsa.

Bolo by dobré, aby sme sa v týchto dňoch zúčastňovali na svätej omši.

 

 

Pápež František

vyhlásil osobitný Rok sv. Jozefa

 

Príslušný apoštolský list Patris corde (S otcovským srdcom) podpísal 8. decembra, presne 150 rokov od vyhlásenia svätého Jozefa za patróna celej Cirkvi pápežom Piom IX. v roku 1870.

                                   saletini

    Obrázok:   FB Saletini Rozkvet

 

  Pri príležitosti Roka sv. Jozefa pápež František

 udelil možnosť získania úplných odpustkov

za rozličných príležitostí.

„Všetci veriaci tak budú mať možnosť usilovať sa prostredníctvom modlitieb a dobrých skutkov, aby za pomoci sv. Jozefa, hlavy nebeskej rodiny z Nazareta, nadobúdali útechu a úľavu od ťažkých ľudských a sociálnych súžení, ktoré dnes postihujú súčasný svet.“

                                                     

saletini

      Zdroj: Saletini Rozkvet

 

        

                   saletini

Zdroj: Saletini Rozkve

                                                  saletini

Cirkev mu udelila po smrti titul najväčší učiteľ vo vykladaní Svätého Písma. Obdivovali ho mnohí svätci, ako svätý Ján Zlatoústy, či svätý Augustín. Svätý Hieronym je pochovaný v Ríme v Bazilike Santa Mária Maggiore.

Viac tu: https://fajel.webnode.sk/nasi-svati/a30-9-svaty-hieronym
Cirkev mu udelila po smrti titul najväčší učiteľ vo vykladaní Svätého Písma. Obdivovali ho mnohí svätci, ako svätý Ján Zlatoústy, či svätý Augustín. Svätý Hieronym je pochovaný v Ríme v Bazilike Santa Mária Maggiore.

Viac tu: https://fajel.webnode.sk/nasi-svati/a30-9-svaty-hieronym/
Cirkev mu udelila po smrti titul najväčší učiteľ vo vykladaní Svätého Písma. Obdivovali ho mnohí svätci, ako svätý Ján Zlatoústy, či svätý Augustín. Svätý Hieronym je pochovaný v Ríme v Bazilike Santa Mária Maggiore.

Viac tu: https://fajel.webnode.sk/nasi-svati/a30-9-svaty-hieronym/
Cirkev mu udelila po smrti titul najväčší učiteľ vo vykladaní Svätého Písma. Obdivovali ho mnohí svätci, ako svätý Ján Zlatoústy, či svätý Augustín. Svätý Hieronym je pochovaný v Ríme v Bazilike Santa Mária Maggiore.

Viac tu: https://fajel.webnode.sk/nasi-svati/a30-9-svaty-hieron     Zamyslenie, povzbudenie:    

   1.)  Požehnanie     tu ku stiahnutiu

   2.)  10 otázok         tu ku stiahnutiu

   3.)  Preventívna prehliadka     tu ku stiahnutiu

   4.)  Či sa ešte prihovára...?      tu ku stiahnutiu

   5.)  Prasklina v džbáne            tu ku stiahnutiu

   6.)  O božej prozreteľnosti       O božej prozreteľnosti.pdf (578.84 kB)

   7.)  Čo je tvoje ...                     CO_JE_TVOJE.pps (964 kB)

   8.)   Vďačnosť                         _Vďačnosť (1).gif (241.37 kB)

   9.)   Boh hovorí                        ATT00039 (3).pps (476.5 kB)

 10.)   Krásne zamyslenie            velmi_krasne.pps (1.11 MB)

 11.)   Múdre myšlienky               oiseaux (2).pps (2.28 MB)

 12.)   Prečo žiješ rád...               Prečo žiješ rád (1).pps (3.33 MB)

 13.)   Chaplin - zamyslenie        Chaplin +.pps (910 kB)

 14.)   Slnečnica                         Slnecnica.pps (2.91 MB)

 15.)   Jediná chyba na žene      JedinaChybaNaZene.pps (261.5 kB)

 16.)   Budovanie života              Budovanie zivota.pps (397 kB)

                                              dakujem