Obsah

Kostol Povýšenia sv. Kríža

 

  FARÁR:                            Mgr. Anton Šuňavský

  KONTAKT:                       Reľov č. 15,  059 04

  TEL.:                                 052/48 921 37  

 

 

 

                                 oznamy

 

    Oznamy: od 28.09.2020 do 04.10.2020         oznamy.pdf (848.26 kB)               

     Upratovanie kostola: v týždni od 03.10.2020 do 09.10.2020

                                          upratuje sk.č. 19

                           * nezabudnúť na pavučiny  smajlík

 

29.09.2020 - sv. Michal, archanjel

Sv. Michal je jedným z hlavných anjelov (archanjel - mimoriadne mocný anjel). Meno Michal znamená "Kto ako Boh?". Je to akýsi druh bojového výkriku, s ktorým vodca nebeského vojska porážal Božieho odporcu - Lucifera (por. Zjv 12, 7-9). Je zobrazovaný v rytierskom brnení s prilbou, mečom, kopijou a štítom.

Sv. Michal archanjel bol vždy známy ako silný bojovník proti zlu, najmä preto, že je zaznamenaný v knihe Zjavenia:

“Na nebi sa strhol boj: Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi. Bojoval drak i jeho anjeli, ale neobstáli a už nebolo pre nich miesto v nebi. A veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satan, čo zvádzal celý svet, bol zvrhnutý; zvrhnutý bol na zem a s ním boli zvrhnutí jeho anjeli.” (Zjv 12, 7-9).

                                                  sv.miíchal

       Má mnoho mien. Je nazývaný kniežaťom anjelov, anjelom spravodlivosti, ochrancom Kristovej Cirkvi alebo kniežaťom duší. Nachádza sa na viacerých miestach Svätého Písma Starého a Nového Zákona. Boh mu zveril v dejinách spásy veľké úlohy. Je označovaný tiež ako dôverník Boží, dôverník, ktorý odovzdáva ľuďom pokyny Pána.

Na základe pasáží zo Sv. Písma dala kresťanská tradícia sv. Michalovi štyri úrady:
bojovať proti Satanovi
• zachraňovať duše veriacich z moci satana, osobitne v hodine smrti
• ochraňovať Boží ľud – Židov v Starom zákone, kresťanov a Cirkev v Novom     zákone
• sprevádzať duše ľudí zo sveta pred Boží súd

 

30.09.2020 - sv. Hieronym, kňaz a učiteľ Cirkvi

Cirkev mu udelila po smrti titul najväčší učiteľ vo vykladaní Svätého Písma.

Obdivovali ho mnohí svätci, ako svätý Ján Zlatoústy, či svätý Augustín.

Svätý Hieronym je pochovaný v Ríme v Bazilike Santa Mária Maggiore.

citát

    Keď svätý Hieronym zomieral 30. septembra v roku 420, povedal slová, ktoré platia dodnes: „Prinášate mi zvesť, že už smiem odcestovať. Boh vám zaplať za túto radostnú správu! Nadišla najvzácnejšia chvíľa môjho života. Smrť - aká si krásna a príjemná! Akú chybu robia ľudia, keď si ťa zobrazujú škaredú. Len pre bezbožníkov si hrozná „.

 

 01.10.2020 - sv. Terézia z Lisieux, panna a učiteľka Cirkvi

              citáty

Sv. Terézia z Lisieux je podľa pápeža sv. Pia X “najväčšou sväticou modernej doby. »Na základe výnimky od biskupa dostala povolenie už ako 15 ročná vstúpiť do kláštora k sestrám Karmelitánkam a v roku 1890 zložila večné sľuby ako Terézia od Dieťaťa Ježiša a od Najsvätejšej Tváre. V ľudovej zbožnosti sa rozšírilo aj jej pomenovanie “malý kvietok.”

V roku 1927 ju pápež Pius XI. vyhlásil spolu so svätým Františkom Xaverským za hlavnú patrónku misií.

                            sv.terézia

                                    Ako sľúbila: zosiela dážď ruží

V živote „malej Terezky od Ježiška“ si nikto nevšimol nič zvláštne. Skutočné zázraky začali po jej smrti. Sľúbila, že keď zomrie, zošle z neba dážď ruží. Chcela byť malou zlodejkou, ktorá vezme z neba to najlepšie a prinesie ľuďom na zem. V Argentíne, 90 rokov po smrti Terezky, musel istý muž odísť predčasne na odpočinok. Chýbal mu však jeden dokument. Zdalo sa, že neexistovalo žiadne východisko, ako by dokázal svoje právo na odpracované roky. Pán Lopez – toto bolo meno budúceho dôchodcu – sa rozhodol požiadať o pomoc práve Terezku z Lisieux. Čoskoro bol zavolaný do banky a tam ho pozdravili so slovami: „Tá Vaša rehoľníčka je skvelá!“

„Och, to je nejaká chyba!“ bránil sa muž „Nepoznám žiadnu rehoľnú sestru!“ Lopez situácii vôbec nerozumel.

Ako to vlastne myslíte?!

Pred okamihom prišla k okienku rehoľníčka a povedala mi, že Váš dokument, ktorý potrebujete, je v archíve na predposlednej strane zväzku číslo 23.

Pán Lopez začal rozumieť.
„Je to ona?“ vytiahol z vrecka svojho kabáta obrázok malej Terezky.
„Presne, presne, to je ona! To je tá sestrička, ktorá tu bola!“ vykríkol  úradník.

Sv. Terézia z Lisieux – výroky:    http://modlitba.sk/?p=5253

                               citáty

 

     02.10.2020 - sv. anjelov strážcov

 Tento deň ustanovil v roku 1670 pápež Klement X.

ako deň na počesť anjelov, ktorí nás denne chránia.

 

               

 

 

 

 

 Cirkev mu udelila po smrti titul najväčší učiteľ vo vykladaní Svätého Písma. Obdivovali ho mnohí svätci, ako svätý Ján Zlatoústy, či svätý Augustín. Svätý Hieronym je pochovaný v Ríme v Bazilike Santa Mária Maggiore.

Viac tu: https://fajel.webnode.sk/nasi-svati/a30-9-svaty-hieronym/

  

Cirkev mu udelila po smrti titul najväčší učiteľ vo vykladaní Svätého Písma. Obdivovali ho mnohí svätci, ako svätý Ján Zlatoústy, či svätý Augustín. Svätý Hieronym je pochovaný v Ríme v Bazilike Santa Mária Maggiore.

Viac tu: https://fajel.webnode.sk/nasi-svati/a30-9-svaty-hieronym/
Cirkev mu udelila po smrti titul najväčší učiteľ vo vykladaní Svätého Písma. Obdivovali ho mnohí svätci, ako svätý Ján Zlatoústy, či svätý Augustín. Svätý Hieronym je pochovaný v Ríme v Bazilike Santa Mária Maggiore.

Viac tu: https://fajel.webnode.sk/nasi-svati/a30-9-svaty-hieronym/
Cirkev mu udelila po smrti titul najväčší učiteľ vo vykladaní Svätého Písma. Obdivovali ho mnohí svätci, ako svätý Ján Zlatoústy, či svätý Augustín. Svätý Hieronym je pochovaný v Ríme v Bazilike Santa Mária Maggiore.

Viac tu: https://fajel.webnode.sk/nasi-svati/a30-9-svaty-hieronym

  modlitba

 

      Zamyslenie, povzbudenie:    

   1.)  Požehnanie     tu ku stiahnutiu

   2.)  10 otázok         tu ku stiahnutiu

   3.)  Preventívna prehliadka     tu ku stiahnutiu

   4.)  Či sa ešte prihovára...?      tu ku stiahnutiu

   5.)  Prasklina v džbáne            tu ku stiahnutiu

   6.)  O božej prozreteľnosti       O božej prozreteľnosti.pdf (578.84 kB)

   7.)  Čo je tvoje ...                     CO_JE_TVOJE.pps (964 kB)

   8.)   Vďačnosť                         _Vďačnosť (1).gif (241.37 kB)

   9.)   Boh hovorí                        ATT00039 (3).pps (476.5 kB)

 10.)   Krásne zamyslenie            velmi_krasne.pps (1.11 MB)

 11.)   Múdre myšlienky               oiseaux (2).pps (2.28 MB)

 12.)   Prečo žiješ rád...               Prečo žiješ rád (1).pps (3.33 MB)

 13.)   Chaplin - zamyslenie        Chaplin +.pps (910 kB)

 14.)   Slnečnica                         Slnecnica.pps (2.91 MB)

 15.)   Jediná chyba na žene      JedinaChybaNaZene.pps (261.5 kB)

 16.)   Budovanie života              Budovanie zivota.pps (397 kB)

                                              dakujem