Obsah

Kostol Povýšenia sv. Kríža

 

  FARÁR:                            Mgr. Anton Šuňavský

  KONTAKT:                       Reľov č. 15,  059 04

  TEL.:                                052/48 921 37  

 

 

 

                                 oznamy

                      

  Oznamy: od 21.11.2022 do 27.11.2022 oznamy(56).pdf (678.28 kB)

                      zamyslenie    

    Na chod farnosti  môžete prispieť aj milodarom na číslo účtu:

 SK40 0200 0000 0046 5923 8154

 

            

                                             čítanie *  Záujemcovia o čítanie :

  - poprosíme prihlásiť sa u p.farára,                                                                                               ď a k u j e m

 

                sv.Michal

 

                        27.11.2022 - 1. adventná nedeľa  

                  1.adventná nedeľa      

 

                                                 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

                   modlitba                               

                                     * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

                   saletini rozkvetZdroj: Saletini rozkvet

 

 

zamyslenie

 

  Podomová kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily

V nedeľu 26.júna 2022, sme v našej farnosti  dostali veľkú Božiu milosť. Prišla k nám sestra vincentka z rehole sv. Vincenta, aby nám predstavila Podomovú návštevu Panny Márie Zázračnej medaily.

        p.Mária

Sestrička nám hovorila o význame kaplnky vo farnosti aj o pôvode Zázračnej medaily, premietla nám prezentáciu a predstavila nám Združenie Zázračnej medaily, jeho apoštolát a priblížila nám Podomovú návštevu Panny Márie. Rozprávala nám o sv. Kataríne Labouré a Zjavení Panny Márie, pri ktorých nám darovala Zázračnú medailu. Vysvetlila nám jej význam a tiež symboly, ktoré sú na nej zobrazené.
Povzbudila nás svedectvami a prerozprávala nám množstvo zázrakov, ktoré sa udiali vďaka modlitbám a viere ľudí počas putovania kaplnky v rodinách

  „Panna Mária má pripravené milosti pre všetkých,

ktorí ju s dôverou a láskou prosia.“

 

                                  p.Mária

„Bez hriechu počatá Panna Mária oroduj za nás,

ktorí sa k Tebe utiekame.“       

kaplnka

 

Zamyslenia, povzbudenia: 

Cirkev mu udelila po smrti titul najväčší učiteľ vo vykladaní Svätého Písma. Obdivovali ho mnohí svätci, ako svätý Ján Zlatoústy, či svätý Augustín. Svätý Hieronym je pochovaný v Ríme v Bazilike Santa Mária Maggiore.

Viac tu: https://fajel.webnode.sk/nasi-svati/a30-9-svaty-hieronym
Cirkev mu udelila po smrti titul najväčší učiteľ vo vykladaní Svätého Písma. Obdivovali ho mnohí svätci, ako svätý Ján Zlatoústy, či svätý Augustín. Svätý Hieronym je pochovaný v Ríme v Bazilike Santa Mária Maggiore.

Viac tu: https://fajel.webnode.sk/nasi-svati/a30-9-svaty-hieronym/
Cirkev mu udelila po smrti titul najväčší učiteľ vo vykladaní Svätého Písma. Obdivovali ho mnohí svätci, ako svätý Ján Zlatoústy, či svätý Augustín. Svätý Hieronym je pochovaný v Ríme v Bazilike Santa Mária Maggiore.

Viac tu: https://fajel.webnode.sk/nasi-svati/a30-9-svaty-hieronym/
Cirkev mu udelila po smrti titul najväčší učiteľ vo vykladaní Svätého Písma. Obdivovali ho mnohí svätci, ako svätý Ján Zlatoústy, či svätý Augustín. Svätý Hieronym je pochovaný v Ríme v Bazilike Santa Mária Maggiore.

Viac tu: https://fajel.webnode.sk/nasi-svati/a30-9-svaty-hieron     Zamyslenie, povzbudenie:       1.)  Požehnanie     tu ku stiahnutiu

   2.)  10 otázok         tu ku stiahnutiu

   3.)  Preventívna prehliadka     tu ku stiahnutiu

   4.)  Či sa ešte prihovára...?      tu ku stiahnutiu

   5.)  Prasklina v džbáne            tu ku stiahnutiu

   6.)  O božej prozreteľnosti       O božej prozreteľnosti.pdf (578.84 kB)

   7.)  Čo je tvoje ...                     CO_JE_TVOJE.pps (964 kB)

   8.)   Vďačnosť                         _Vďačnosť (1).gif (241.37 kB)

   9.)   Boh hovorí                        ATT00039 (3).pps (476.5 kB)

 10.)   Krásne zamyslenie            velmi_krasne.pps (1.11 MB)

 11.)   Múdre myšlienky               oiseaux (2).pps (2.28 MB)

 12.)   Prečo žiješ rád...               Prečo žiješ rád (1).pps (3.33 MB)

 13.)   Chaplin - zamyslenie        Chaplin +.pps (910 kB)

 14.)   Slnečnica                         Slnecnica.pps (2.91 MB)

 15.)   Jediná chyba na žene      JedinaChybaNaZene.pps (261.5 kB)

 16.)   Budovanie života              Budovanie zivota.pps (397 kB)

                                              dakujem