Obsah

Kostol Povýšenia sv. Kríža

 

  FARÁR:                            Mgr. Anton Šuňavský

  KONTAKT:                       Reľov č. 15,  059 04

  TEL.:                                 052/48 921 37  

 

 

 

                                 oznamy

 

    Oznamy: od 13.07.2020 do 19.07.2020    oznamy.pdf (691.17 kB)                               

     Upratovanie kostola: v týždni od 18.07.2020 do 24.07.2020

                                          upratuje sk.č. 9

 

15.07.2020 - sv. Bonaventúra, rehoľník a učiteľ Cirkvi

                                      

                                               sv.Bonaventúra

   Svätý Bonaventúra patrí medzi veľké osobnosti,

      ktoré dalo Cirkvi a svetu 13. storočie.

Pápež Lev XII. nazval sv. Bonaventúru „kniežaťom medzi všetkými mystikmi.

Pri svätom krste dostal meno po otcovi lekárovi Giovanni Fidanza. Malý Giovanni v štyroch rokoch ťažko ochorel a matka Mária sa pre beznádej lekárov obrátila s prosbou o pomoc k sv. Františkovi z Assisi. Prisľúbila, že ho bude vychovávať pre život v jeho ráde. 

Meno Bonaventura mohol dostať pri vstupe do rádu, druhú možnosť uvádza legenda v súvislosti s jeho ťažkým ochorením v detstve. František, keď počul o jeho uzdravení vraj zvolal: "Buona ventura!" (V preklade šťastná udalosť alebo budúce blaho).

 

16.07.2020 - p. Márie Karmelskej

Pomenovanie Panna Mária Karmelská sa vzťahuje na pohorie Karmel v Izraeli a na rehoľu karmelitánov.

                        p.Mária karmelská

Hebrejské slovo karmel znamená záhrada alebo sad.

Vrchy Karmelu ho pripomínajú,

keď sa na krátky čas v roku oblečú do zelene.

sv.Mária Karmelská

Podľa tradície sa vtedajšiemu generálnemu predstavenému Šimonovi Stockovi dňa 16. Júla 1251 zjavila Panna Mária a venovala mu škapuliar na znak svojej ochrany a pomoci. Preto sa Karmelská Panna Mária nazýva aj Škapuliarska. Sv. Šimon Stock po tomto zjavení založil Bratstvo nerehoľných členov, cez ktorých šíril úctu k Panne Márii Karmelskej a k svätému škapuliaru po celom svete.

Panna Mária Šimonovi Stockovi:

„Prijmi, najmilší synu, škapuliar tvojho rádu ako znak môjho bratstva, výsadu pre teba a všetkých karmelitánov. Kto v ňom zomrie, nebude trpieť vo večnom ohni. Je to znak spásy, záchrana v nebezpečenstvách, znamenie pokoja a večného záväzku.“

Litánie k p.Márii Škapuliarskej

Litánie k Panne Márii Škapuliarskej.pdf (480.9 kB)                                        

17.07.2020 - sv. Andreja Svorada, pustovníka

   

                   sv.andrej svorad

      

Svätý Svorad  bol benediktínsky mních, pôsobiaci na území dnešného Slovenska. Je vnímaný ako prvý slovenský svätec a je patrónom mesta Nitrynitrianskeho biskupstva.

Svätý Svorad pustovníčil na Zobore. Traduje sa, že viedol pustovnícky spôsob života v malej jaskyni neďaleko kláštora. Jaskyňa sa odvtedy nazýva Svoradova. Žil v tak prísnej askéze, že podľa legendy sa mu železná reťaz, ktorú nosil omotanú okolo pásu, časom vrástla do jeho tela. Jeho žiakom bol sv. Benedikt (Beňadik), ktorý pustovníčil na Skalke pri Trenčíne.

 

MAUROVA LEGENDA  ZSS_sv-Svorad_WEB.pdf (1.12 MB)

       

             citáty    

 

      Zamyslenie, povzbudenie:    

   1.)  Požehnanie     tu ku stiahnutiu

   2.)  10 otázok         tu ku stiahnutiu

   3.)  Preventívna prehliadka     tu ku stiahnutiu

   4.)  Či sa ešte prihovára...?      tu ku stiahnutiu

   5.)  Prasklina v džbáne            tu ku stiahnutiu

   6.)  O božej prozreteľnosti       O božej prozreteľnosti.pdf (578.84 kB)

   7.)  Čo je tvoje ...                     CO_JE_TVOJE.pps (964 kB)

   8.)   Vďačnosť                         _Vďačnosť (1).gif (241.37 kB)

   9.)   Boh hovorí                        ATT00039 (3).pps (476.5 kB)

 10.)   Krásne zamyslenie            velmi_krasne.pps (1.11 MB)

 11.)   Múdre myšlienky               oiseaux (2).pps (2.28 MB)

 12.)   Prečo žiješ rád...               Prečo žiješ rád (1).pps (3.33 MB)

 13.)   Chaplin - zamyslenie        Chaplin +.pps (910 kB)

 14.)   Slnečnica                         Slnecnica.pps (2.91 MB)

 15.)   Jediná chyba na žene      JedinaChybaNaZene.pps (261.5 kB)

 16.)   Budovanie života              Budovanie zivota.pps (397 kB)

 

                                        saletini