Obsah

Kostol Povýšenia sv. Kríža

 

  SPRÁVCA  FARNOSTI:   Mgr. Anton Šuňavský

  KONTAKT:                       Reľov č. 15,  059 04

  TEL.:                                 052/48 921 37  

 

 

 

          

farské oznamy

 

   OZNAMY:          od 16.09.019 do 22.09.2019      oznamy (19).pdf (246 kB)

 

 

   Upratovanie kostola:    v týždni od 21.09.2019 do 27.09.2019  

                                         upratuje skupina č. 21

 

   Zamyslenie, povzbudenie:    

   1.)  Požehnanie     tu ku stiahnutiu

   2.)  10 otázok         tu ku stiahnutiu

   3.)  Preventívna prehliadka     tu ku stiahnutiu

   4.)  Či sa ešte prihovára...?      tu ku stiahnutiu

   5.)   Prasklina v džbáne           tu ku stiahnutiu