Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
11.01.2019

5490167838

telefón

11,00 EUR Jedenásť €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.01.2019

5490168094

telefón

17,27 EUR Sedemnásť € 27/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.01.2019

5490172926

telefón

10,86 EUR Desať € 86/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.01.2019

5490181948

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.01.2019

7214226951

vyúčt.faktúra EE za rok 2018

5,62 EUR Päť € 62/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

11.01.2019

1051803691

vývoz tko 12/2018

93,12 EUR Deväťdesiattri € 12/100

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

10.01.2019

201905

zamagurské noviny r.2019

120,00 EUR Jednostodvadsať € 0/100

Ramagu, o.z., Sp.Stará Ves

Obec Reľov

08.01.2019

7293753847

elektrina VO

185,45 EUR Jednostoosemdesiatpäť € 45/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

08.01.2019

19013

eset InternetSecurity 2 PC na 2 roky

88,10 EUR Osemdesiatosem € 10/100

Lurotech, s.r.o., Poprad

Obec Reľov

07.01.2019

7294511793

elektrina/ČOV

15,18 EUR Pätnásť € 18/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

07.01.2019

518185783

vodné - kancelária súp.č. 19

8,29 EUR Osem € 29/100

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

Obec Reľov

07.01.2019

6180704

aktualizácia programu WinCITY GIS Kataster

4,20 EUR Štyri € 20/100

TOPSET Solutions, s.r.o.

Obec Reľov

02.01.2019

219400059

internet 1/2019

19,12 EUR Devätnásť € 12/100

Comp-shop, s.r.o., Bytča

Obec Reľov

02.01.2019

5918042128

verejná správa SR - ročný prístup

117,00 EUR Jednostosedemnásť €

Poradca podnikateľa, spol.s r.o.,

Obec Reľov

02.01.2019

23412018

poplatok banke za vedenie účtu majiteľa CP za rok 2018

43,07 EUR Štyridsaťtri € 07/100

Prima banka Slovensko, a.s.,

Obec Reľov

18.12.2018

1051803424

vývoz tko

97,72 EUR Deväťdesiatsedem € 72/100

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

18.12.2018

518182254

voda - KD

3,92 EUR Tri € 92/100

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

Obec Reľov

14.12.2018

10457718

led trubice/VO

64,32 EUR Šesťdesiatštyri € 32/100

E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o.

Obec Reľov

14.12.2018

1582018

materiál

173,04 EUR Jednostosedemdesiattri € 04/100

TATRAMETAL PP s.r.o

Obec Reľov

11.12.2018

7294039414

elektrina

171,24 EUR Jednostosedemdesiatjeden € 24/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

11.12.2018

7292206901

elektrina

15,18 EUR Pätnásť € 18/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

11.12.2018

5485627137

telefón

11,00 EUR Jedenásť €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.12.2018

5485627393

telefón

19,24 EUR Devätnásť € 24/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.12.2018

5485631731

telefón

11,64 EUR Jedenásť € 64/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.12.2018

5485641260

telefón

10,27 EUR Desať € 27/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: