Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
01.04.2019

7901029193

jedálne kupóny

479,94 EUR Štyristosedemdesiatdeväť € 94/100

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

06.05.2019

1182019

zhotovenie plastových okien a dver

5 753,18 EUR Päťtisícsedemstopäťdesiattri € 18/100

Plasting-plastové okná spol. s r.o, Poprad

Obec Reľov

29.03.2019

10100319

rozpera - VO

236,52 EUR Dvestotridsaťšesť € 52/100

E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o.

Obec Reľov

29.03.2019

20190082

kancel.papier, renovácia HP

41,50 EUR Štyridsaťjeden € 50/100

Marián Pustulka - Compas, Kežmarok

Obec Reľov

19.03.2019

519109665

vodné

0,00 EUR Nula € 0/100

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

Obec Reľov

19.03.2019

519109666

vodné-KD

18,29 EUR Osemnásť € 29/100

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

Obec Reľov

15.03.2019

1051900498

vývoz tko

94,72 EUR Deväťdesiatštyri € 72/100

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

12.03.2019

7294316982

elektrina

141,29 EUR Jednostoštyridsaťjeden € 29/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

12.03.2019

7293758062

elektrina/ČOV

127,75 EUR Jednostodvadsaťsedem € 75/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

12.03.2019

5499299229

telefón

11,00 EUR Jedenásť €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

12.03.2019

5499299485

telefón

16,99 EUR Šestnásť € 99/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

12.03.2019

5499304559

telefón

10,78 EUR Desať € 78/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

12.03.2019

5499312941

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

08.03.2019

4474336390

plyn

653,60 EUR Šesťstopäťdesiattri € 60/100

innogy Slovensko Bratislava

Obec Reľov

07.03.2019

2019007

WiFi router TP-Link TL-WR841N AP

26,00 EUR Dvadsaťšesť €

Comp-shop, s.r.o., Bytča

Obec Reľov

06.03.2019

0219

zimná údržba miestnych verejných priestranstiev

806,49 EUR Osemstošesť € 49/100

Peter Zajonc

Obec Reľov

04.03.2019

7452341459

elektrina 3/2019

206,00 EUR Dvestošesť €

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

04.03.2019

219400221

internet 3/2019

19,12 EUR Devätnásť € 12/100

Comp-shop, s.r.o., Bytča

Obec Reľov

20.02.2019

19010137

Modul - balíček GDPR+SSL certifikát a ročná prevádzka GDPR Balíček

588,00 EUR Päťstoosemdesiatosem €

Galileo Corporation, s.r.o., Čierna voda

Obec Reľov

20.02.2019

1051900209

vývoz TKO

40,93 EUR Štyridsať € 93/100

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

20.02.2019

20190021

členské 2019

51,00 EUR Päťdesiatjeden €

Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí

Obec Reľov

11.02.2019

5494733241

telefón

11,00 EUR Jedenásť €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.02.2019

5494733497

telefón

26,08 EUR Dvadsaťšesť € 08/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.02.2019

5494737700

telefón

10,40 EUR Desať € 40/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.02.2019

5494746589

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: