Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
02.01.2019

5918042128

verejná správa SR - ročný prístup

117,00 EUR Jednostosedemnásť €

Poradca podnikateľa, spol.s r.o.,

Obec Reľov

02.01.2019

23412018

poplatok banke za vedenie účtu majiteľa CP za rok 2018

43,07 EUR Štyridsaťtri € 07/100

Prima banka Slovensko, a.s.,

Obec Reľov

18.12.2018

1051803424

vývoz tko

97,72 EUR Deväťdesiatsedem € 72/100

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

18.12.2018

518182254

voda - KD

3,92 EUR Tri € 92/100

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

Obec Reľov

14.12.2018

10457718

led trubice/VO

64,32 EUR Šesťdesiatštyri € 32/100

E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o.

Obec Reľov

14.12.2018

1582018

materiál

173,04 EUR Jednostosedemdesiattri € 04/100

TATRAMETAL PP s.r.o

Obec Reľov

11.12.2018

7294039414

elektrina

171,24 EUR Jednostosedemdesiatjeden € 24/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

11.12.2018

7292206901

elektrina

15,18 EUR Pätnásť € 18/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

11.12.2018

5485627137

telefón

11,00 EUR Jedenásť €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.12.2018

5485627393

telefón

19,24 EUR Devätnásť € 24/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.12.2018

5485631731

telefón

11,64 EUR Jedenásť € 64/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.12.2018

5485641260

telefón

10,27 EUR Desať € 27/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.12.2018

594/2018

vypracovanie plánu obnovy verejnej kanalizácie

54,00 EUR Päťdesiatštyri €

W-Control, s.r.o., Poprad

Obec Reľov

11.12.2018

5942018

prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za II.polrok 2018

772,30 EUR Sedemstosedemdesiatdva € 30/100

W-Control, s.r.o., Poprad

Obec Reľov

07.12.2018

4484084296

plyn

653,50 EUR Šesťstopäťdesiattri € 50/100

innogy Slovensko Bratislava

Obec Reľov

02.01.2019

1804213202

vyúčtovacia faktúra - predpl. podtatranské noviny na rok 2019

0,00 EUR Nula € 0/100

Slovenská pošta, a.s., Bratislava

Obec Reľov

05.12.2018

7456140009

elektrina

199,00 EUR Jednostodeväťdesiatdeväť €

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

05.12.2018

802371347

podtatranské noviny - predpl.

19,50 EUR Devätnásť € 50/100

Slovenská pošta, a.s.,

Obec Reľov

05.12.2018

10193911

predplatné obecné noviny 2019

265,20 EUR Dvestošesťdesiatpäť € 20/100

Inprost s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

04.12.2018

218400870

internet

19,12 EUR Devätnásť € 12/100

Comp-shop, s.r.o., Bytča

Obec Reľov

28.11.2018

8801102827

jedálne kupóny, popl.za doručenie a balné - zálohová faktúra

479,94 EUR Štyristosedemdesiatdeväť € 94/100

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

26.11.2018

812018

kovové plakety + graf.práce, výroba

75,00 EUR Sedemdesiatpäť €

Dekorum spol. s r.o., Hlohovec

Obec Reľov

26.11.2018

8390105218

účtovníctvo ropo a obcí na rok 2019 - zálohová faktúra

87,00 EUR Osemdesiatsedem €

Wolters Kluwer, s.r.o.,

Obec Reľov

16.11.2018

1051803078

vývoz tko a nebezpečného odpadu

121,02 EUR Jednostodvadsaťjeden € 02/100

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

13.11.2018

7293117928

elektrina

148,10 EUR Jednostoštyridsaťosem € 10/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: