Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
03.09.2020

7459654482

elektrina

206,00 EUR Dvestošesť €

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

03.09.2020

4410427326

plyn

653,60 EUR Šesťstopäťdesiatri € 60/100

innogy Slovensko Bratislava

Obec Reľov

03.09.2020

220400767

internet

19,12 EUR Devätnásť €12/100

Comp-shop, s.r.o., Bytča

Obec Reľov

21.08.2020

1052002744

vývoz KO, zneškodnenie a poplatok za uloženie KO

165,37 EUR Jednostošesťdesiatpäť € 37/100

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

21.08.2020

1052002743

odvoz VOK, zneškodnenie a poplatok za uloženie KO

152,80 EUR Jednostopäťdesiatdva € 80/100

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

14.08.2020

102020

práce na základe objednávky: dodané náhradné diely a služby

3 166,00 EUR Tritisícjednostošesťdesiatšesť €

MP Auto služby, Reľov

Obec Reľov

12.08.2020

202000933

VHSL pre DHZ Reľov

197,02 EUR Jednostodeväťdesiatsedem |€ 02/100

Martin Adamčík - MAAD, Cestice

Obec Reľov

12.08.2020

20202634

hliníková transportná debna z ryhov.plechu - DHZO

499,90 EUR Štyristodeväťdesiatdeväť € 90/100

Florian, s.r.o., Martin

Obec Reľov

11.08.2020

1020202359

MTZ pre DPO Reľov

227,60 EUR Dvestodvadsaťsedem € 60/100

FIRE systém, Nová Korňa

Obec Reľov

11.08.2020

5578572536

telefón

16,00 EUR Šestnásť €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.08.2020

5578572542

telefón

22,50 EUR Dvadsaťdva € 50/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.08.2020

5578576947

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.08.2020

5578584832

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

10.08.2020

7293773394

elektrina VO

106,94 EUR Jednostošesť € 94/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

10.08.2020

7292620901

elektrina ČOV

201,41 EUR Dvestojeden € 41/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

04.08.2020

7429715744

ee

206,00 EUR Dvestošesť €

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

04.08.2020

4474371257

plyn

653,60 EUR Šesťstopäťdesiattri € 60/100

innogy Slovensko Bratislava

Obec Reľov

04.08.2020

20010681

licenčný poplatok - ročná prevádzka www.relov.sk

240,00 EUR dvestoštyridsať € 00/100

Galileo Corporation, s.r.o., Čierna voda

Obec Reľov

04.08.2020

220400683

internet

19,12 EUR Devätnásť €12/100

Comp-shop, s.r.o., Bytča

Obec Reľov

31.07.2020

3212020

dodávka a montáž sietí proti hmyzu

96,98 EUR Deväťdesiatšesť € 98/100

Plasting-plastové okná spol. s r.o, Poprad

Obec Reľov

04.08.2020

120071313

jedálne lístky - vyučt.faktura

0,00 EUR Nula € 0/100

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

29.07.2020

7001058266

jedálne kupóny-zálohová faktúra

491,94 EUR Štyristodeväťdesiatjeden € 94/100

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

24.07.2020

0642020

revízia elektrospotrebičov

261,80 EUR Dvestošesťdesiatjeden€ 80/100

KCM s.r.o., Kišovce

Obec Reľov

22.07.2020

220040512

kontrola PHP, + hadička, prúdnica

34,38 EUR Tridsaťštyri € 38/100

LIVONEC SK, s.r.o.

Obec Reľov

21.07.2020

1052002312

vývoz TKO

109,56 EUR Jednostodeväť € 56/100

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: