Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
11.09.2019

5526926261

telefóny

16,40 EUR Šestnásť € 40/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.09.2019

5526926267

telefón

20,44 EUR Dvadsať € 44/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.09.2019

5526939909

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.09.2019

5526930325

telefóny

10,32 EUR Desať € 32/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

17.09.2019

190105762

pingpongový stôl + doprava

193,90 EUR Jednostodeväťdesiatti € 90/100

DUVLAN, s.r.o., Bánovce nad Bebravou 1

Obec Reľov

10.09.2019

1252019

znalecké posudky, odmena, náhra da hotových výdavkov

222,00 EUR Dvestodvadsaťdva €

Ing. Ján Trebuňa, Spišské Hanušovce

Obec Reľov

09.09.2019

7293931904

elektrina

112,19 EUR Jednostodvanásť € 19/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

09.09.2019

7293226942

elektrina

177,08 EUR Jednostosedemdesiatsedem € 08/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

04.09.2019

4450891560

plyn

653,60 EUR šesťstopäťdesiattri € 60/100

innogy Slovensko Bratislava

Obec Reľov

04.09.2019

7489327357

elektrina

206,00 EUR Dvestošesť €

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

03.09.2019

191424

aerofoto

120,00 EUR Jednostodvadsať €

CBS spol. s.r.o., Kynceľová

Obec Reľov

06.09.2019

119089790

jedálne kupóny

0,00 EUR Nula € 0/100

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

03.09.2019

7901073775

jedálne kupóny

491,94 EUR Štyristodeväťdesiatjeden € 94/100

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

03.09.2019

219400715

internet

19,12 EUR Devätnásť € 12/100

Comp-shop, s.r.o., Bytča

Obec Reľov

30.08.2019

1122019

penetračný náter, farba

57,55 EUR Päťdesiatsedem € 55/100

TATRAMETAL PP s.r.o

Obec Reľov

20.08.2019

1020192813

OOPP, mater.technické zabezpečenie, pre DHZO Reľov/dotácia

3 279,28 EUR Tritisícdvestosedemdesiatdeäť € 28/100

FIRE systém, Nová Korňa

Obec Reľov

20.08.2019

1900265

výmena ventilov na rozvode vzduchu ČOV Reľov a oprava čerpadla

420,65 EUR Štyristodvadsať € 65/100

VaK SERVIS, s.r.o., Poprad

Obec Reľov

15.08.2019

201969

dni obce - predstavenie

200,00 EUR Dvesto €

Ramagu, o.z., Sp.Stará Ves

Obec Reľov

15.08.2019

19575

atrament čierny, servisné práce

185,00 EUR Jednostoosemdesiatpäť €

Lurotech, s.r.o., Poprad

Obec Reľov

13.08.2019

1051902249

vývoz TKO

83,34 EUR Osemdesiattri € 34/100

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

22.08.2019

0419080247

vyúčt.faktúra/predplatné Finančný spravodajca, r. 2020

0,00 EUR Nula € 0/100

Poradca podnikateľa, spol.s r.o.,

Obec Reľov

12.08.2019

5522301522

telefón

11,00 EUR Jedenásť €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

12.08.2019

5522313933

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

12.08.2019

5522301528

telefón

16,63 EUR Šestnásť € 63/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

12.08.2019

5522306464

telefón

19,27 EUR Devätnásť € 27/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: