Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
12.06.2017

5405575329

mobil

11,00 EUR Jedenásť €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

12.06.2017

5405574711

mobil

19,21 EUR Deväťnásť € 21/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

12.06.2017

5405580231

pevná linka

11,09 EUR Jedenásť € 09/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

12.06.2017

5405590969

pevná linka

10,45 EUR Desať € 45/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

06.06.2017

17021

demontáž drevených priepustov, montáž betónových priepustov (cestné obrubníky,rigolové tvárnice,betó

4 943,00 EUR Štyritisícdeväťstoštyridsaťtri €

BAPAS Bachleda Pavol

Obec Reľov

09.06.2017

7294110035

elektrina VO

102,13 EUR Jednostodva € 13/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

07.06.2017

1700420

sada el.náradia, rezné kotúče

226,43 EUR Dvestodvadsaťšesť € 43/100

KRaF, s.r.o.

Obec Reľov

07.06.2017

4420262165

zemný plyn 6/2017

645,00 EUR Šesťstoštyridsaťpäť €

innogy Slovensko Bratislava

Obec Reľov

05.06.2017

217400366

internet 6/2017

19,12 EUR Devätnásť € 12/100

Comp-shop, s.r.o., Bytča

Obec Reľov

02.06.2017

7468882313

elektrina

369,00 EUR Tristošesťdesiatdeväť €

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

31.05.2017

11/2017

Knihy do knižnice

104,00 EUR jednostoštyri €

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Obec Reľov

19.05.2017

170100183

Informačný systém

498,00 EUR Štyristodeväťdesiatosem €

Remek, s.r.o., Nitra

Obec Reľov

18.05.2017

1051701070

vývoz TKO, NO

108,13 EUR Jednostoosem € 13/100

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

12.05.2017

7293013976

elektrina

119,52 EUR Jednostodevätnásť € 52/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

11.05.2017

1705000

odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk.-obraz. záznamov za verejný prenos tech.zariadenia - verejný

38,50 EUR Tridsaťosem € 50/100

Slovgram Bratislava

Obec Reľov

11.05.2017

5401218306

telefón pevná linka

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.05.2017

5401207310

telefón pevná linka

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.05.2017

5401201787

telefón - mobil

11,02 EUR Jedenásť € 02/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

09.05.2017

4450752194

zemný plyn 5/2017

645,00 EUR Šesťstoštyridsaťpäť €

innogy Slovensko Bratislava

Obec Reľov

09.05.2017

7428874517

elektrina 5/2017

369,00 EUR tristošesťdesiatdeväť €

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

05.05.2017

217400297

internet 5/2017

19,12 EUR Devätnásť € 12/100

Comp-shop, s.r.o., Bytča

Obec Reľov

20.04.2017

1170528

aktualizácia programov pre rok 2017

36,00 EUR Tridsaťšesť €

TOPSET Solutions, s.r.o.

Obec Reľov

20.04.2017

8701034952

zálohová faktúra - jedálne kupóny

501,94 EUR Päťstojeden € 94/100

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

Obec Reľov

19.04.2017

1051700776

vývoz TKO za marec 2017

45,35 EUR Štyridsaťpäť € 35/100

Brantner Poprad s.r.o.

Obec Reľov

19.04.2017

260024714

predplatné Civilná ochrana na rok 2017

7,09 EUR Sedem € 09/100

MV SR Bratislava

Obec Reľov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: