Obsah

Kontakt

 

Obecný úrad

Reľov 19
059 04 Spišské Hanušovce
Tel: 052 / 418 11 22 
  052 / 418 11 21
E-mail: obecrelov@compnet.sk

 

IČO:      00326496

DIČ:      2020697272

 

VÚB Spišská Belá

IBAN:    SK61 0200 0000 0000 3072 1562

 

Kontaktný formulár slúži k zaslaniu Vašej pripomienky či žiadosti.
Adresa: