Obsah

Kontakt

 

Obecný úrad

Reľov 19
059 04 Spišské Hanušovce
Tel: 052 / 418 11 22 
  052 / 418 11 21
E-mail: obecrelov@compnet.sk

 

IČO:      00326496

DIČ:      2020697272

 

Bankové spojenie:

SLSP

IBAN:    SK64 0900 0000 0051 3375 4503

 

Kontaktný formulár slúži k zaslaniu Vašej pripomienky či žiadosti.
Adresa:**
 
 
 

Poznámka:
1) * Povinné
2) ** Postačuje vyplniť len jeden z uvedených kontaktov