Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
28.04.2023

3/2023

jedálne kupóny

498,40 EUR

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

02.03.2023

2/2023

jedálne kupóny

498,40 EUR

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

31.01.2023

1/2023

jedálne kupóny

476,00 EUR

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

30.12.2022

15/2022

zimná údržba MK a parkovísk pre rok 2023.

50,00 EUR

SHR-Ján Zajonc, Žakovce

Obec Reľov

03.11.2022

13/2022

objednávka tlačív poštových poukazov na účet

neuvedená

Slovenská pošta, a.s.,

Obec Reľov

04.10.2022

12/2022

jedálne kupóny

500,00 EUR

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

01.08.2022

11/2022

oprava hasičskej cisterny - sacieho čerpadla

1 128,00 EUR

MP Auto služby, Reľov

Obec Reľov

01.08.2022

10/2022

jedálne kupóny

450,00 EUR

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

29.07.2022

09/2022

DHZO Reľov - MTZ, OOPP

neuvedená

Firesystem, s.r.o., Nižná Korňa

Obec Reľov

20.06.2022

08/2022

periodická prehliadka podvozku IVECO Daily a hasičského čerpadla Magirus

neuvedená

AUTO-IMPEX, spol. s r.o., Bratislava

Obec Reľov

19.04.2022

06/2022

jedálne kupóny

446,00 EUR

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

04.04.2022

05/2022

oprava zatekajúcej strechy Obecného úradu v Reľove

550,00 EUR

Ján Gorlický

Obec Reľov

07.03.2022

042022

jedálne kupóny

320,00 EUR Tristodvadsať €

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

24.03.2022

03/2022

vypracovanie PD pre akciu: "Rekonštrukcia VO v obci Reľov" podľa zadania a osobnej konzultácie na mi

1 100,00 EUR Jedentisícjednosto €

EL PRO KAN, s.r.o., Vranov nad Topľou

Obec Reľov

19.01.2022

02/2022

skrinka AIVIA 200 k AED prístroju, 1 ks

440,00 EUR Štyristoštyridsať €

RZP Trenčín, s.r.o.,

Obec Reľov

04.01.2022

01/2022

jedálne kupóny

480,00 EUR Štyristoosemdesiat €

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

15.11.2021

21/2021

poštové peňažné poukazy

neuvedená

Slovenská pošta, a.s.,

Obec Reľov

28.10.2021

20/2021

jedálne lístky

480,00 EUR Štyristoosemdesiat €

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

27.09.2021

19/2021

STIHL MS 231

399,00 EUR Tristodeväťdesiatdeväť €

STÉNIA, a.s., Košice

Obec Reľov

31.08.2021

18/2021

stravovacie poukážky

480,00 EUR Štyristoosemdesiat €

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

04.08.2021

16A/2021

dodávka náhradných dielov, oprava sacieho a výtlakového systému has.cisterny Škoda 706 RTHP

1 880,00 EUR Jedentisícosemstoosemdesiat €

MP Auto služby, Reľov

Obec Reľov

04.08.2021

14/2021

krovinorez

207,80 EUR Dvestosedem € 80/100

Pro-Tech Shop, s.r.o., Zvolen

Obec Reľov

24.06.2021

13/2021

strunová hlavica, štartér krovinoreza

36,30 EUR Tridsaťšesť € 30/100

Grosche s.r.o., Súľov

Obec Reľov

22.06.2021

17/2021

reprevýdavky

132,40 EUR Jednostotridsaťdva € 40/100

NIER FINE WINES SK, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

22.06.2021

16/2021

spracovanie projekt.dokumentácie k projektu "Rozšírenie vodovodnej siete v obci Reľov" pre stavebné

neuvedená

Ing. Šimon Štupák, Lendak

Obec Reľov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: