Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
28.10.2019

20/2019

vytýčenie vodovodného trasovania v miestach kríženia s trasou vedenia kanal.potrubia v obci Reľov

neuvedená

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Stará Ľubovňa

Obec Reľov

17.10.2019

19/2019

projekt.dokumentácia - "Reľov - obnova zásobného potrubia a Čerpacej stanice" výkopovou metódou

2 900,00 EUR Dvetisícdeväťsto €

Ing. Šimon Štupák, Lendak

Obec Reľov

16.10.2019

18/2019

produkt Výhoda v dodávke elektriny

neuvedená

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

27.09.2019

17/2019

vyprac.PD: elek.prípojka pre vodá reň Reľov, elektrická inštalácia vo vodárni Reľov

neuvedená

Ing. Pavel Mitter, Kežmarok

Obec Reľov

10.09.2019

16/2019

pingpongový stôl

179,00 EUR Jednostosedemdesiatdeväť € 0/100

DUVLAN, s.r.o., Bánovce nad Bebravou 1

Obec Reľov

03.09.2019

15/2019

vypracovanie znaleckého posudku

neuvedená

Ing. Ján Trebuňa, Spišské Hanušovce

Obec Reľov

03.09.2019

14/2019

jedálne kupóny

480,00 EUR Štyristoosemdesiat €

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

15.08.2019

13/2019

aerofoto obce Reľov

190,80 EUR Jednostodeväťdesiat € 80/100

CBS spol. s.r.o., Kynceľová

Obec Reľov

08.07.2019

12/2019

služby v rámci výziev MAS na projekt: Novostavba 2 lávok cez potoka parkoviska pri cintoríne: -vypr

950,00 EUR Deväťstopäťdesiat €

Ekoslov Consulting, s.r.o., Prešov

Obec Reľov

02.07.2019

11/2019

vypracovanie PD v rámci výziev MAS na stavbu: "Novostavba dvoch lávok cez potok a parkovisko pri cin

1 200,00 EUR Jedentisícdvesto €

Ing. Štefan Vilga, Sp.Belá

Obec Reľov

01.07.2019

10/2019

jedálne kupóny

489,20 EUR Štyristoosemdesiatdeväť € 20/100

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

25.06.2019

09/2019

dodávka dúchadlového agregátu, montáž a napojenie

2,00 EUR Dvetisícštyristodevätnásť € 20/100

VaK SERVIS, s.r.o., Poprad

Obec Reľov

18.06.2019

08/2019

materiálno-technické vybavenie DHZO, osobné ochranné prac. prostriedky pre členov DHZO, náhradné die

neuvedená

FIRE systém, Nová Korňa

Obec Reľov

03.05.2019

07/2019

demontáž starého plynového kotla, dodávka a montáž nového plynového kotla, ostatné práce podľa poky

neuvedená

Ján Gorecký, Veľká Lomnica

Obec Reľov

22.04.2019

04/2019

výroba plastových okien a dverí podľa cenovej ponuky verzia 1.

5 753,19 EUR Päťtisícsedemstopäťdesiattri € 19/100

Plasting-plastové okná spol. s r.o, Poprad

Obec Reľov

05.04.2019

06/2019

zabezpečenie zodpovednej osoby

270,00 EUR Dvestosedemdesiat €

NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa

Obec Reľov

01.04.2019

05/2019

jedálne kupóny

468,00 EUR Štyristošesťdesiatosem €

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

11.02.2019

03/2019

civilná ochrana - mesačník 2019

7,09 EUR Sedem EUR 09/100

CBTČ MV SR Topoľčianky, pracovisko Slovenská Ľubča

Obec Reľov

22.01.2019

02/2019

jedálne kupóny

468,00 EUR Štyristošesťdesiatosem €

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

16.01.2019

012019

nakládka a preprava snehu v obci Reľov podľa pokynov objednávateľa Cena bude stanovená na základe

neuvedená

Dunajec, s.r.o., Spišská Stará Ves

Obec Reľov

28.11.2018

25/2018

jedálne kupóny

468,00 EUR Štyristošesťdesiatosem €

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

20.11.2018

24/2018

výroba, grafické spracovanie a dodávka kovových adjustovaných plakiet v zamatových kazetách a listin

neuvedená

Dekorum spol. s r.o., Hlohovec

Obec Reľov

28.08.2018

23/2018

a) výroba, povrchová úprava náterovou hmotou a montáž oceľového zábradlia na kalovú jamu b) výroba,

neuvedená

J.G.SK, s.r.o.,

Obec Reľov

28.08.2018

22/2018

presun makadamu frakcie 0-63 zo skládky na zásyp krajníc MK, zhutnenie povrchu, presun frezingu (drv

neuvedená

Ján Pazera

Obec Reľov

28.08.2018

21/2018

jedálne kupóny

468,00 EUR Štyristošesťdesiatosem €

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: