Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
03.05.2019

07/2019

demontáž starého plynového kotla, dodávka a montáž nového plynového kotla, ostatné práce podľa poky

neuvedená

Ján Gorecký, Veľká Lomnica

Obec Reľov

22.04.2019

04/2019

výroba plastových okien a dverí podľa cenovej ponuky verzia 1.

5 753,19 EUR Päťtisícsedemstopäťdesiattri € 19/100

Plasting-plastové okná spol. s r.o, Poprad

Obec Reľov

05.04.2019

06/2019

zabezpečenie zodpovednej osoby

270,00 EUR Dvestosedemdesiat €

NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa

Obec Reľov

01.04.2019

05/2019

jedálne kupóny

468,00 EUR Štyristošesťdesiatosem €

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

11.02.2019

03/2019

civilná ochrana - mesačník 2019

7,09 EUR Sedem EUR 09/100

CBTČ MV SR Topoľčianky, pracovisko Slovenská Ľubča

Obec Reľov

22.01.2019

02/2019

jedálne kupóny

468,00 EUR Štyristošesťdesiatosem €

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

16.01.2019

012019

nakládka a preprava snehu v obci Reľov podľa pokynov objednávateľa Cena bude stanovená na základe

neuvedená

Dunajec, s.r.o., Spišská Stará Ves

Obec Reľov

28.11.2018

25/2018

jedálne kupóny

468,00 EUR Štyristošesťdesiatosem €

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

20.11.2018

24/2018

výroba, grafické spracovanie a dodávka kovových adjustovaných plakiet v zamatových kazetách a listin

neuvedená

Dekorum spol. s r.o., Hlohovec

Obec Reľov

28.08.2018

23/2018

a) výroba, povrchová úprava náterovou hmotou a montáž oceľového zábradlia na kalovú jamu b) výroba,

neuvedená

J.G.SK, s.r.o.,

Obec Reľov

28.08.2018

22/2018

presun makadamu frakcie 0-63 zo skládky na zásyp krajníc MK, zhutnenie povrchu, presun frezingu (drv

neuvedená

Ján Pazera

Obec Reľov

28.08.2018

21/2018

jedálne kupóny

468,00 EUR Štyristošesťdesiatosem €

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

08.08.2018

20/2018

demontáž a montáž všetkých častí výfuku, kompresora, vodného čerpadla, výmenu oleja a olejového filt

838,40 EUR Osemstotridsaťosem € 40/100

Marek Bieľak, Reľov č. 140

Obec Reľov

08.08.2018

19/2018

výroba čalúnených obalov podľa vopred dodanej predlohy: 50 ks

neuvedená

Tlačiareň Kežmarok GG spol., s.r.o.,

Obec Reľov

08.08.2018

18/2018

náhradné diely na vozidlo Škoda 706 RTHP podľa špecifikácie preventivára

neuvedená

Vladimír Mačuga DOUS Poprad

Obec Reľov

16.07.2018

17/2018

dodávka materiálu na prestrešenie chodníka pred KD, montáž oceľových stĺpov, dreveného krovu, plecho

4 980,00 EUR Štyritisícdeväťstoosemdesiat €

J.G.SK, s.r.o.,

Obec Reľov

14.06.2018

16/2018

- demontáž starých okapových žľabov, zvodov, hákov a montáž nových komponentov celého okapu OcÚ -vý

4 993,20 EUR Štyritisícdeväťstodeväťdesiattri €20/100

J.G.SK, s.r.o.,

Obec Reľov

04.06.2018

14/2018

jedálne kupóny

506,24 EUR Päťstošesť € 24/100

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

14.06.2018

15/A/2018

vývoz odpadov v zmysle zmluvy č. 14/POHa/2012 v termíne od 01.06.2018 do 31.12.2018

neuvedená

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

28.05.2018

15/2018

úprava MK k rodinnému domu s.č. 127, rozvoz makadamu a jeho úprava na MK k rodinnému domu č. 55

0,00 EUR neuvedená

Ján Pazera

Obec Reľov

23.05.2018

13/2018

výstroj a výzbroj pre DHZO v Reľove

1 398,60 EUR Jedentisíctristodeväťdesiatosem € 60/100

FIRE systém, Nová Korňa

Obec Reľov

21.05.2018

11/2018

makadam na opravu miestnych komunikácii v obci Reľov

neuvedená

EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.

Obec Reľov

25.04.2018

12/2018

oprava rozvodov a rozvádzačov v kultúrnom dome v Reľove

neuvedená

SIČÁR, r.r.o., Spišské Hanušovce

Obec Reľov

19.04.2018

10/2018

knihy do knižnice

160,00 EUR Jednostošesťdesiat €

Kníhkupectvo Knihy pre každého, Bratislava

Obec Reľov

04.04.2018

9/2018

jedálne kupóny

490,00 EUR Štyristodeväťdesiat €

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

Obec Reľov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: