Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
04.08.2021

16A/2021

dodávka náhradných dielov, oprava sacieho a výtlakového systému has.cisterny Škoda 706 RTHP

1 880,00 EUR Jedentisícosemstoosemdesiat €

MP Auto služby, Reľov

Obec Reľov

04.08.2021

14/2021

krovinorez

207,80 EUR Dvestosedem € 80/100

Pro-Tech Shop, s.r.o., Zvolen

Obec Reľov

24.06.2021

13/2021

strunová hlavica, štartér krovinoreza

36,30 EUR Tridsaťšesť € 30/100

Grosche s.r.o., Súľov

Obec Reľov

22.06.2021

17/2021

reprevýdavky

132,40 EUR Jednostotridsaťdva € 40/100

NIER FINE WINES SK, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

22.06.2021

16/2021

spracovanie projekt.dokumentácie k projektu "Rozšírenie vodovodnej siete v obci Reľov" pre stavebné

neuvedená

Ing. Šimon Štupák, Lendak

Obec Reľov

22.06.2021

15/2021

MTZ pre DHZ obce,

neuvedená

FIRE systém, Nová Korňa

Obec Reľov

21.06.2021

12/2021

vykonanie periodickej prehliadky podvozku IVECO Daily a hasič. čerpadla Magirus

neuvedená

AUTO-IMPEX, spol. s r.o., Bratislava

Obec Reľov

11.05.2021

11/2021

dodávka a montáž počítačovej zostavy

1 096,00 EUR Jedentisíc € 96/100

Lurotech, s.r.o., Poprad

Obec Reľov

28.04.2021

10/2021

jedálne kupóny

480,00 EUR Štyristoosemdesiat €

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

14.04.2021

9/2021

bezkontaktný dávkovač dezinfekcie so stojanom - nerez

190,00 EUR Jednostodeväťdesiat €

B-commerce, s.r.o., Bardejov

Obec Reľov

06.04.2021

08/2021

ESLH respirátor FFP2 NR čierny

250,00 EUR Dvestopäťdesiat €

Kifli s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

31.03.2021

072021

FFP2

185,00 EUR Jednostoosemdesiatpäť €

Kifli s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

15.03.2021

6/2021

vývoz nebezpečného odpadu

neuvedená

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

10.02.2021

052021

OOPP - respirátor FFP2, návleky na obuv vysoký

262,00 EUR Dvestošesťdesiatdva €

Kifli s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

05.02.2021

4/2021

vývoz nebezpečného odpadu - testovanie COVID-19

0,00 EUR neuvedená

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

01.02.2021

032021

jedálne kupóny

480,00 EUR Štyristoosemdesiat €

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

26.01.2021

022021

odvoz nebezpečného odpadu/testovanie na COVID-19

neuvedená

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

04.01.2021

012021

výroba a montáž oceľových poklopov so závesmi a madlom, obojsmerným náterom pre ČOV -výroba a mont

neuvedená

Ján Gorlický

Obec Reľov

01.12.2020

222020

jedálne kupóny

480,00 EUR Štyristoosemdesiat €

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

01.10.2020

20/2020

dodávka a montáž dúchadla pre ČOV 8

neuvedená

VaK SERVIS, s.r.o., Poprad

Obec Reľov

01.10.2020

19/2020

jedálne kupóny

480,00 EUR Štyristoosemdesiat €

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

28.09.2020

21/2020

odvoz a likvidácia kalu z domových ČOV

neuvedená

Peter Kriššák Matiašovce

Obec Reľov

24.09.2020

18/2020

výroba oceľových poklopov na domo- vé ČOV z ryhovaného resp. slzičkové ho plechu 3+1. Bližšia špec

neuvedená

Zastrova, a.s., Sp.Stará Ves

Obec Reľov

07.09.2020

17/2020

objednávka vozidla Iveco Daily CAS 15 na periodickú prehliadku pod- vozku vozidla a has.čerpadla MAG

neuvedená

AUTO-IMPEX spol. s r.o., Trnava

Obec Reľov

25.08.2020

16/2020

dodávka a montáž rozhlasovej ústred ne s príslušenstvom

neuvedená

ZALET, s.r.o., Poprad

Obec Reľov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: