Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
20.06.2022

08/2022

periodická prehliadka podvozku IVECO Daily a hasičského čerpadla Magirus

neuvedená

AUTO-IMPEX, spol. s r.o., Bratislava

Obec Reľov

19.04.2022

06/2022

jedálne kupóny

446,00 EUR

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

04.04.2022

05/2022

oprava zatekajúcej strechy Obecného úradu v Reľove

550,00 EUR

Ján Gorlický

Obec Reľov

07.03.2022

042022

jedálne kupóny

320,00 EUR Tristodvadsať €

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

24.03.2022

03/2022

vypracovanie PD pre akciu: "Rekonštrukcia VO v obci Reľov" podľa zadania a osobnej konzultácie na mi

1 100,00 EUR Jedentisícjednosto €

EL PRO KAN, s.r.o., Vranov nad Topľou

Obec Reľov

19.01.2022

02/2022

skrinka AIVIA 200 k AED prístroju, 1 ks

440,00 EUR Štyristoštyridsať €

RZP Trenčín, s.r.o.,

Obec Reľov

04.01.2022

01/2022

jedálne kupóny

480,00 EUR Štyristoosemdesiat €

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

15.11.2021

21/2021

poštové peňažné poukazy

neuvedená

Slovenská pošta, a.s.,

Obec Reľov

28.10.2021

20/2021

jedálne lístky

480,00 EUR Štyristoosemdesiat €

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

27.09.2021

19/2021

STIHL MS 231

399,00 EUR Tristodeväťdesiatdeväť €

STÉNIA, a.s., Košice

Obec Reľov

31.08.2021

18/2021

stravovacie poukážky

480,00 EUR Štyristoosemdesiat €

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

04.08.2021

16A/2021

dodávka náhradných dielov, oprava sacieho a výtlakového systému has.cisterny Škoda 706 RTHP

1 880,00 EUR Jedentisícosemstoosemdesiat €

MP Auto služby, Reľov

Obec Reľov

04.08.2021

14/2021

krovinorez

207,80 EUR Dvestosedem € 80/100

Pro-Tech Shop, s.r.o., Zvolen

Obec Reľov

24.06.2021

13/2021

strunová hlavica, štartér krovinoreza

36,30 EUR Tridsaťšesť € 30/100

Grosche s.r.o., Súľov

Obec Reľov

22.06.2021

17/2021

reprevýdavky

132,40 EUR Jednostotridsaťdva € 40/100

NIER FINE WINES SK, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

22.06.2021

16/2021

spracovanie projekt.dokumentácie k projektu "Rozšírenie vodovodnej siete v obci Reľov" pre stavebné

neuvedená

Ing. Šimon Štupák, Lendak

Obec Reľov

22.06.2021

15/2021

MTZ pre DHZ obce,

neuvedená

FIRE systém, Nová Korňa

Obec Reľov

21.06.2021

12/2021

vykonanie periodickej prehliadky podvozku IVECO Daily a hasič. čerpadla Magirus

neuvedená

AUTO-IMPEX, spol. s r.o., Bratislava

Obec Reľov

11.05.2021

11/2021

dodávka a montáž počítačovej zostavy

1 096,00 EUR Jedentisíc € 96/100

Lurotech, s.r.o., Poprad

Obec Reľov

28.04.2021

10/2021

jedálne kupóny

480,00 EUR Štyristoosemdesiat €

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

14.04.2021

9/2021

bezkontaktný dávkovač dezinfekcie so stojanom - nerez

190,00 EUR Jednostodeväťdesiat €

B-commerce, s.r.o., Bardejov

Obec Reľov

06.04.2021

08/2021

ESLH respirátor FFP2 NR čierny

250,00 EUR Dvestopäťdesiat €

Kifli s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

31.03.2021

072021

FFP2

185,00 EUR Jednostoosemdesiatpäť €

Kifli s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

15.03.2021

6/2021

vývoz nebezpečného odpadu

neuvedená

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

10.02.2021

052021

OOPP - respirátor FFP2, návleky na obuv vysoký

262,00 EUR Dvestošesťdesiatdva €

Kifli s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: