Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
11.08.2020

15/2020

DPO Reľov/poháre, štítky, figúrky

243,20 EUR Dvestoštyridsaťtri € 20/100

Martin Adamčík - MAAD, Cestice

Obec Reľov

10.08.2020

14/2020

hliníková transportná debna z ryhovaného plechu - 470 l

neuvedená

Florian, s.r.o., Martin

Obec Reľov

29.07.2020

13/2020-A

jedálne kupóny

480,00 EUR Štyristoosemdesiat €

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

02.07.2020

13/2020

dodávka, montáž brzdového systému, dodávka a oprava motora hasičs. cisternového vozidla Škoda 706 RT

3,00 EUR Tritisícdvesto €

MP Auto služby, Reľov

Obec Reľov

08.06.2020

12/2020

terénne úpravy - presun výkopovej zeminy a zrovnanie povrchu

288,00 EUR Dvestoosemdesiatosem €

Ján Pazera

Obec Reľov

03.06.2020

11/2020

strunové hlavy na krovinorez,

46,50 EUR Štyridsaťšesť €50/100

PEHI, s.r.o., Senec

Obec Reľov

25.05.2020

10/2020

jedálne kupóny

480,00 EUR Štyristoosemdesiat €

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

08.05.2020

09/A/2020

výroba a dodávka reklamných predme tov s potlačou a erbom obce

1 365,64 EUR Jedentisíctristošesťdesiatpäť € 64/100

Ján Grajzeľ, Košice

Obec Reľov

14.04.2020

09/2020

MTZ pre DHZO Reľov

neuvedená

Firesystem, s.r.o., Nižná Korňa

Obec Reľov

14.04.2020

8/2020

vinylové rukavice, pudrované

24,16 EUR Dvadsaťštyri € 16/100

Zaparkorun, s.r.o., Praha 3

Obec Reľov

01.04.2020

07/2020

Infra teplomer

42,17 EUR Štyridsaťdva € 17/100

RCprofi s.r.o., Chrudim

Obec Reľov

26.03.2020

6/2020

jedálne kupóny

480,00 EUR Štyristoosemdesiat €

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

13.03.2020

04/2020

dodávka farieb, farebný dvojnáter stien a stropov v KD/klubovňa (schodište, predsieň, klubovňa)

400,00 EUR Štyristo €

Jozef Mašlonka, Reľov

Obec Reľov

27.02.2020

03/2020

tlačoviny/potvrdenie o TP

28,60 EUR Dvadsaťosem € 60/100

Centrum polygrafických služieb Bratislava

Obec Reľov

30.01.2020

02/2020

predplatné Civilná ochrana 2020

7,09 EUR Sedem € 09/100

CBTČ MV SR Topoľčianky, pracovisko Slovenská Ľubča

Obec Reľov

28.01.2020

01/2020

jedálne kupony

480,00 EUR Štyristoosemdesiat €

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

12.12.2019

23/2019

dodávka materiálu na opravu poško- deného nadzemného vedenia VO v obci Reľov, montáž závesného káblu

neuvedená

ELCOR, s.r.o., Poprad

Obec Reľov

06.11.2019

22/2019

dodávka materiálu na opravu oplotenia pohrebiska v Reľove, demontáž pôvodného pletiva a stĺpikov, m

3 485,00 EUR Tritisícštyristoosemdesiatpäť € bez DPH

J.G.SK, s.r.o.,

Obec Reľov

29.10.2019

21/2019

jedálne kupóny

480,00 EUR Štyristoosemdesiat €

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

28.10.2019

20/2019

vytýčenie vodovodného trasovania v miestach kríženia s trasou vedenia kanal.potrubia v obci Reľov

neuvedená

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Stará Ľubovňa

Obec Reľov

17.10.2019

19/2019

projekt.dokumentácia - "Reľov - obnova zásobného potrubia a Čerpacej stanice" výkopovou metódou

2 900,00 EUR Dvetisícdeväťsto €

Ing. Šimon Štupák, Lendak

Obec Reľov

16.10.2019

18/2019

produkt Výhoda v dodávke elektriny

neuvedená

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

27.09.2019

17/2019

vyprac.PD: elek.prípojka pre vodá reň Reľov, elektrická inštalácia vo vodárni Reľov

neuvedená

Ing. Pavel Mitter, Kežmarok

Obec Reľov

10.09.2019

16/2019

pingpongový stôl

179,00 EUR Jednostosedemdesiatdeväť € 0/100

DUVLAN, s.r.o., Bánovce nad Bebravou 1

Obec Reľov

03.09.2019

15/2019

vypracovanie znaleckého posudku

neuvedená

Ing. Ján Trebuňa, Spišské Hanušovce

Obec Reľov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: