Obsah

Šport a kultúra

Šport

 

          V obci Reľov sa už v minulosti športu darilo. Obec reprezentoval volejbalový oddiel, stolnotenisový oddiel a neskôr aj futbalový oddiel. V roku 2007 sa mládež z Reľova značne podpísala aj pod úspechy hokejbalového klubu HK - Gorali Spišská Stará Ves, kde v jadro mužstva tvorili chlapci z Reľova. Najproduktívnejším hráčom tohto klubu bol Dávid Dudžák, rodák z Reľova. 

          V obci sa každoročne organizuje Trojkráľový stolnotenisový turnaj, ktorý ma dlhoročnú tradíciu. Organizátorom tohoto podujatia František Bizub. Stolný tenis má v obci dlhoročnú tradíciu. Najvýraznejšou postavou stolného tenisu v Reľove je Ing. Marián Marhefka, ktorý bol dlhoročným trénerom, funkcionárom, ale i úspešným hráčom. Dodnes tento odchovanec Reľova reprezentuje mesto Spišská Stará Ves v 4. a 6 lige podtatranskej stolnotenisovej súťaže.

         V Reľove je v súčasnosti najväčší záujem o futbal. Mládež reprezentuje obec v III. triede v podtatranskej regionálnej súťaži. Tabuľku a výsledky obce si môžete pozrieť sem. Poprednou postavou a zakladateľom futbalu v Reľove je František Marhefka (od Hofcanky). Súčasným trénerom a vedúcim oddielu futbalistov je Ing. Štefan Marhefka (od Gybľanky).

         Dobrovoľný hasičský zbor sa tiež podieľa na dobrom mene obce. DHZ Reľov funguje v obci už viac ako 60 rokov. Súťaží sa začali zúčastňovať mladý hasiči od roku 2008. Veliteľom DHZ Reľov je František Marhefka (od Koľořa), predsedom je Andrej Mašľonka (od Sojky) a preventivárom Marek Bieľak (od Studne). O DHZ sa dočítate viac na ich stránkach.