Obsah

História

 

         Najstaršie obce v Zamagurí boli založené na najvýhodnejších a pre kolonizačnú činnosť najprístupnejších miestach, ktorými boli najväčšie údolia medzi výbežkami Spišskej Magury, ktoré smerujú priblížne na sever k Dunajcu a týmto smerom sa aj rozširujú. Hlavnou osou osídľovania sa stalo údolie Rieky, pôvodne nazývanej Pravica. V tomto údoli vzniklo najviac obcí (Keheľ, Spišské Hanušovce, Matiašovce, Spišská Stará Ves) a medzi nimi aj obec Reľov.

          Vo vlastivednom slovníku obcí Slovenska sa uvádza, že obec založil v 13. storočí magister Kokoš Berzeviczy. V roku 1314 ju daroval kartuziánom na Skale útočišťa. Obec sa tak zaraďuje medzi najstaršie obce Zamaguria založené na šoltýskom práve. Kráľ Matej II. dal kláštor aj s majetkami do zálohy majiteľovi nedeckého panstva, barónovi Jurajovi Horváthovi z Plavča, roku 1611. Juraj Horváth o rok neskôr založil v katastri obce osadu pomenovanú ako Hágy. Už v roku 1720 mala obec richtára ktorým bol Jašek Kocúr. Šcítanie v roku 1869 ukázalo, že obec má 79 obývaných domov, v ktorých žilo 437 obyvateľov. Domáci sa živili poľnohospodárstvom a chovom oviec. V obci sa dodnes rozpráva tradičným goralským nárečím.

          V roku 1972 došlo k zlúčeniu obcí Reľov a Hágy. V súčastnosti má obec 355 obyvateľov a kataster má rozlohu 1499 ha.