Obsah

Šport a kultúra

Kultúra

 

V obci sa pod kultúrnu stránku života obce podpísalo najmä ochotnícke divadlo.         

          Začiatky ochotníckeho divadelníctva v obci Reľov sa datujú už okolo roku 1925. Spájajú sa s osobou vtedajšieho obecného učiteľa Andreja Andrejka. O niekoľko rokov neskôr prišiel do reľovskej farnosti neskorší pápežský prelát Mons. Viktor Trstenský – vtedy mladý kňaz plný entuziazmu a plánov. Začal intenzívnejšie pracovať s mladými ľuďmi a založil aj združenie „Slovenskej katolíckej mládeže“ (SKM). Okrem pravidelných prednáškových stretnutí v tomto združení spolu s obecným učiteľom Andrejom Andrejkom pokračovali a rozšírili nácviky divadelných predstavení, takže postupne ich bolo niekoľko v časovom rozmedzí jedného roka.
Ešte väčší rozmach ochotníckeho divadelníctva v Reľove nastal po druhej svetovej vojne – zásluhou učiteľa obecnej školy Emila Rusiňáka. Herci boli všetko tunajší mladí i starší obyvatelia. Okrem toho, že odohrali množstvo divadelných predstavení v našom kultúrnom dome, neraz účinkovali aj v iných obciach Zamaguria. Podľa svedectva Eleny Dudžákovej, dlhoročnej členky ochotníckeho divadelného súboru v Reľove, boli ich predstavenia vždy precízne pripravené. Častými divákmi preto boli aj obyvatelia okolitých zamagurských dedín – Spišských Hanušoviec, Jezerska, Matiašovského Potoka či Zálesia, ktorí spravdila prichádzali na konských povozoch.

          Členovia ochotníckeho divadla v Reľove sa so svojimi predstaveniami zúčastňovali aj rôznych súťaží. Roku 1947, v súťaži organizovanej v sídle vtedajšieho okresu – Spišskej Starej Vsi, zvíťazili s divadelnou hrou „Buky podpolianske“ – režíroval ju miestny učiteľ Emil Rusiňák. Možno dodať, že on bol počas svojho učiteľského pôsobenia v obci Reľov režisérom a hlavným organizátorom všetkých divadelných hier. Do času postavenia kultúrneho domu (1947) sa divadlá hrávali v miestnej škole a potom na javisku novopostavenej budovy.
Vstupné na divadelné predstavenie v tom čase bolo: dospelí – 5 Kčs a deti – 3 Kčs. Peniaze zo vstupného bral miestny učiteľ Emil Rusiňák, ktorý ich zhromažďoval v „divadelnej pokladnici“. Z nich roku 1950 objednal v bližšie nešpecifikovanej firme v Martine divadelné interierové a exterierové kulisy, na vtedajšiu dobu veľmi drahé – v hodnote 40 500 Kčs. Tieto divadelné kulisy dlhé roky využívali ďalšie generácie ochotníckeho divadla v Reľove. Neskôr si taktiež zakúpili farebné osvetlenie scény a rôzne zvukové efekty (blesk, búrka, silný vietor, hučanie povodne atď.). Na vtedajšiu dobu to znamenalo silnú konkurenciu profesionálnym divadelným súborom. Viacerí herci ochotníckeho divadla v Reľove dostávali aj rôzne ponuky na účinkovanie v poloprofesionálnych či profesionálnych súboroch na Slovensku. Ostáva nezodpovedanou otázkou, prečo ich nik neprijal?
Počas dlhoročného pôsobenia ochotníckeho divadelného zboru v Reľove sa v ňom vystriedalo viacero hercov, pochádzajúcich z Reľova i Hágov. Prvými a najčastejšími hercami boli: Andrej Mašlonka (od Brijocka), Ján Mašlonka (od Brijocka), Ján Marhefka (z Džeľnice), František Kolodzej, Elena Dudžáková (od Jadamki), Katarína Pisarčíková (od Matuski), Žofia Dudžáková (od Janka), Ján Soska, Žofia Galovičová (od Sosky), Pavol Soska, Jozef Dudžák (z Pravice), František Marhefka (od Kubica), Andrej Vnenčák (od Starego ryftořa), Jozef Dudžák (od Koščeľnika), Jozef Štefaňák (od Berty), Jozef Štefaňák (od Bartušoka), Františka Bieľaková (od Kubica), Nadežda Pribulová (miestna učiteľka), Žofia Brežinová (od Rušina), Andrej Pemčák, Jozef Pisarčík (od Kubuša) a mnoho ďalších skvelých členov.

          V súčasnosti sa podarilo v obci túto dlhoročnú tradíciu divadelníctva obnoviť. V roku 2009 sa znova začalo v Reľove nacvičovať divadlo. Mária Bieľaková, Katarína Bieľaková, Tomáš Bieľak, Mária Pisarčíková, Zdeno Dudžák (všetci piati - Reľov), Simona Bombarová (Spišská Stará Ves) nacvičli pod vedením Lukáša Marhefku (Spišská Stará Ves) divadelné hry Stodola a Nešťastné Vianoce, ktoré predviedli v programe pri príležitosti 200 rokov od založenia farnosti v obci Reľov a na sviatok Troch kráľov v roku 2010. Momentálne všetci menovaný pôsobia v divadle RAMAGU v Spišskej Starej Vsi. Ochotníci v Reľove pripravia aj tento rok divadelnú hru, ktorú predvedú pri najbližšej príležitosti.
 

 

Knižná publikácia - Reľov a Hágy v premenách času