Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
11.12.2019

5540886411

telefóny

11,00 EUR

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.12.2019

5540886417

telefóny

23,86 EUR

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.12.2019

5540890344

telefóny

10,33 EUR

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.12.2019

5540899780

telefóny

9,94 EUR

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

05.12.2019

901371347

podtatranské noviny

19,50 EUR

Slovenská pošta, a.s.,

Obec Reľov

05.12.2019

10194011

obecné noviny predpl.

280,80 EUR

Inprost s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

03.12.2019

7446435558

elektrina

206,00 EUR

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

03.12.2019

219400960

internet

19,12 EUR

Comp-shop, s.r.o., Bytča

Obec Reľov

03.12.2019

4440428275

zemný plyn

653,60 EUR

innogy Slovensko Bratislava

Obec Reľov

03.12.2019

19999273

mikulášske balíčky

180,00 EUR

COOP Jednota Poprad, veľkosklad Kežmarok

Obec Reľov

14.11.2019

61190147

stavebné práce vykonané v zmysle ZoD č.10/2002 a nasledujúcich dodatkov na stavbe: Kanalizácia a…

157 894,74 EUR

Arprog, a.s., Poprad

Obec Reľov

28.11.2019

2019126

vianočné ozdoby a hliníkové rámy na VO

1 994,88 EUR

Elpromont Tatry, s r.o., Huncovce

Obec Reľov

18.11.2019

1900369

hydrologické údaje o toku podľa skut.nákladov - spracovanie správy s hodnotením prevádzky ČOV 1,…

964,80 EUR

VaK SERVIS, s.r.o., Poprad

Obec Reľov

18.11.2019

1051903401

odvoz TKO, NO, zneškodnenie TKO

160,79 EUR

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

18.11.2019

1051903400

pristavenie VOK

78,00 EUR

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

14.11.2019

1911054

zabezp.výkonu činnosti ZO

60,00 EUR

NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa

Obec Reľov

14.11.2019

20190387

kancel.papier, renovácia HP

41,52 EUR

Marián Pustulka - Compas, Kežmarok

Obec Reľov

11.11.2019

5536224093

telefón

11,00 EUR

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.11.2019

5536224099

telefón

22,91 EUR

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.11.2019

5536228402

telefón

10,98 EUR

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.11.2019

5536237596

telefón

9,94 EUR

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.11.2019

7292514865

EE

178,55 EUR

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

11.11.2019

7294521673

EE

158,72 EUR

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

07.11.2019

1900362

vývoz odpad.vôd z ČOV Reľov na ČOV Sp.St.Ves

682,90 EUR

VaK SERVIS, s.r.o., Poprad

Obec Reľov

07.11.2019

11019030

vypracovanie žiadosti pre projekt: "Novostavba dvoch lávok cez potok a parkoviska pri cintoríne" a…

1 260,00 EUR

Ekoslov Consulting, s.r.o., Prešov

Obec Reľov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: