Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
23.05.2023

220523003

aktualizácia rozpočtu: Reľov - rozšírenie vodovodu

20,00 EUR

Ing.Štefan Varga, autor.stav.inžinier, Plaveč

Obec Reľov

12.05.2023

1552301807

vývoz nebezpečného odpadu, popl.za uloženie odpadu, zhodnotenie

337,12 EUR

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

12.05.2023

1552301806

vývoz TKO, popl.za uloženie odpadu, zneškodnenie odpadu za 4/2023

217,94 EUR

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

11.05.2023

7112321442

služby VO

532,80 EUR

Východoslovenská distribučná, Košice

Obec Reľov

11.05.2023

5730384276

telefón

9,94 EUR

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.05.2023

5730378038

telefón

9,94 EUR

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.05.2023

5730375146

telefón

24,00 EUR

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.05.2023

5730375890

telefón

19,00 EUR

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.05.2023

5730449532

telefón

2,00 EUR

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

10.05.2023

223400560

internet

19,12 EUR

Comp-shop, s.r.o., Bytča

Obec Reľov

10.05.2023

20230017

členské na rok 2023

166,00 EUR

Tatry - Pieniny LAG, Sp.Stará Ves

Obec Reľov

09.05.2023

7292476130

EE/ČOV

455,09 EUR

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

03.05.2023

8406414665

EE

235,00 EUR

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

02.05.2023

4440602633

plyn

748,60 EUR

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

28.04.2023

7301009296

jedálne kupóny

511,54 EUR

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

27.04.2023

1502023

publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023"

44,00 EUR

Regionálne vzdelávacie centrum - ZO Štrba

Obec Reľov

21.04.2023

232101406

nájomné - vodný tok Rieka

1,16 EUR

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Košice

Obec Reľov

19.04.2023

1552301245

vývoz TKO

139,21 EUR

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

19.04.2023

7112321086

služby verejného osvetlenia

532,80 EUR

Východoslovenská distribučná, Košice

Obec Reľov

13.04.2023

202301

zimná údržba MK a parkovísk za I.Š/2023 + DPH

1 350,00 EUR

SHR-Ján Zajonc, Žakovce

Obec Reľov

13.04.2023

7293368953

EE

470,41 EUR

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

11.04.2023

1231356

aktualizácia programov

78,00 EUR

TOPSET Solutions, s.r.o.

Obec Reľov

11.04.2023

5725937519

telefón

2,00 EUR

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.04.2023

5725862117

telefón

19,00 EUR

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.04.2023

5725862497

telefón

24,00 EUR

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: