Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
05.03.2024

224400371

internet

19,12 EUR

Comp-shop, s.r.o., Bytča

Obec Reľov

04.03.2024

4490537606

plyn 3/2024

1 325,60 EUR

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

04.03.2024

20240105

školné za základnú prípravu členov HJ vrátane poplatku za vykonanie záverečných skúšok

110,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava

Obec Reľov

04.03.2024

7443245064

elektrina 3/2024

243,00 EUR

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

26.02.2024

2241102099

autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného sadzobníka SOZA v súla

20,16 EUR

Slovenský ochranný zväz autorský, Bratislava

Obec Reľov

20.02.2024

7112420473

služby verejného osvetlenia

588,74 EUR

Východoslovenská distribučná, Košice

Obec Reľov

15.02.2024

1552400304

vývoz TKO 1/2024

111,87 EUR

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

12.02.2024

5771119569

telefón

2,00 EUR

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

12.02.2024

5771049815

telefón

19,00 EUR

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

12.02.2024

5771050070

telefón

24,00 EUR

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

12.02.2024

5771052953

telefón

10,80 EUR

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

12.02.2024

5771058914

telefón

9,94 EUR

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

12.02.2024

7293983485

EE/ČOV

434,34 EUR

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

02.02.2024

4487699004

plyn

1 325,60 EUR

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

05.02.2024

224400254

internet

19,12 EUR

Comp-shop, s.r.o., Bytča

Obec Reľov

05.02.2024

10194411

obecné noviny-predplatné

57,20 EUR

Inprost s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

05.02.2024

2401519

licenčný poplatok: GDPR+SSL certifikát - www.relov.sk

150,00 EUR

Galileo Corporation, s.r.o., Čierna voda

Obec Reľov

02.02.2024

8412502804

EE

243,00 EUR

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

31.01.2024

166

zber a nakladanie s použitým textilom

60,00 EUR

Ľubomír Ludvik WINDOORS, Svidník

Obec Reľov

25.01.2024

7401001706

stravné lístky

511,14 EUR

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

25.01.2024

2401652

odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a záznamov za verejný prenos prostredníctvom verejného

38,40 EUR

Slovgram Bratislava

Obec Reľov

23.01.2024

170124002

projektové práce na stavbe "Reľov -Splašk.čs a NN prípojka" - PD pre SP

2 500,00 EUR

Ing. Šimon Stupák, autor.stav.inžinier, Lendak

Obec Reľov

17.01.2024

7112420105

služby verejného osvetlenia

532,80 EUR

Východoslovenská distribučná, Košice

Obec Reľov

17.01.2024

1552305828

vývoz TKO za 12/2023

492,19 EUR

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

11.01.2024

2023217

Zamagurské noviny - ročník 2024

195,00 EUR

Ramagu, o.z., Sp.Stará Ves

Obec Reľov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: