Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
18.02.2021

20210051

Toner + kancelársky papier

65,04 EUR Šesťdesiatpäť € 04/100

Marián Pustulka - Compas, Kežmarok

Obec Reľov

15.02.2021

1052100239

vývoz TKO

73,95 EUR Sedemdesiattri € 95/100

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

12.02.2021

20210464

OOPP - respirátor FFP2, návlek na obuv vysoký

262,00 EUR Dvestošesťdesiatdva €

Kifli s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

11.02.2021

5606645785

telefón

16,00 EUR Šestnásť €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.02.2021

5606645541

telefón

21,00 EUR Dvadsaťjeden €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.02.2021

5606648514

telefón

10,44 EUR Desať € 44/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.02.2021

5606656563

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.02.2021

21079

atrament HP čierny + farby á 2 ks

278,00 EUR Dvestosedemdesiatosem €

Lurotech, s.r.o., Poprad

Obec Reľov

08.02.2021

2101668

autorské práva/verejný rozhlas

38,40 EUR Tridsaťosem € 40/100

Slovgram Bratislava

Obec Reľov

08.02.2021

1210678

aktualizácia sw

36,00 EUR Tridsaťšesť €

TOPSET Solutions, s.r.o.

Obec Reľov

08.02.2021

2052100071

vývoz NO/testovanie

25,58 EUR Dvadsaťpäť 58/100

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

08.02.2021

7293948270

elektrina

221,50 EUR Dvestodvadsaťjeden € 50/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

08.02.2021

7294335121

elektrina

204,01 EUR Dvestoštyri € 01/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

02.02.2021

4497439041

plyn

699,00 EUR Šesťstodeväťdesiatdeväť €

innogy Slovensko Bratislava

Obec Reľov

02.02.2021

221400181

internet

19,12 EUR Devätnásť € 12/100

Comp-shop, s.r.o., Bytča

Obec Reľov

02.02.2021

7446691403

elektrina

215,00 EUR Dvestopätnásť €

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

02.02.2021

21010211

ročná prevádzka GDPR balíčka a SSL certifikátu

150,00 EUR Jednostopäťdesiat €

Galileo Corporation, s.r.o., Čierna voda

Obec Reľov

01.02.2021

7101008691

jedálne kupóny

491,94 EUR Štyristodeväťdesiatjeden € 94/100

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

27.01.2021

210020

osobné ochranné pracovné prostriedky (overaly lekárske, respirátor...)

304,99 EUR Tristoštyri € 99/100

BRAKON, s.r.o., Prešov

Obec Reľov

27.01.2021

20210021

členské

51,00 EUR Päťdesiatjeden €

Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí

Obec Reľov

25.01.2021

21028

ESET Internet Security 2 PC na 1 rok

39,12 EUR Tridsaťdeväť € 12/100

Lurotech, s.r.o., Poprad

Obec Reľov

22.01.2021

2000002421

OOPP/testovanie COVID-19

21,38 EUR Dvadsaťjeden € 38/100

LUSILA, s.r.o., Kežmarok

Obec Reľov

19.01.2021

1052005046

vývoz TKO

170,04 EUR Jednostosedemdesiat € 04/100

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

18.01.2021

5042001091

finančný spravodajca r. 2020

16,39 EUR Šestnásť € 39/100

Poradca podnikateľa, spol.s r.o.,

Obec Reľov

18.01.2021

202101

zamagurské noviny r. 2021

180,00 EUR Jednostoosemdesiat €

Ramagu, o.z., Sp.Stará Ves

Obec Reľov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: