Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
12.05.2020

5564464758

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.05.2020

7292219753

elektrina

195,65 EUR Jednostodeväťdesiatpäť € 65/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

11.05.2020

7292524523

elektrina

123,38 EUR Jednostodvadsaťtri € 38/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

06.05.2020

0420

zimná údržba MK

358,44 EUR Tristopäťdesiatosem € 44/100

Peter Zajonc

Obec Reľov

04.05.2020

7436835553

elektrina

206,00 EUR Dvestošesť €

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

04.05.2020

220400423

internet

19,12 EUR Devätnásť €12/100

Comp-shop, s.r.o., Bytča

Obec Reľov

04.05.2020

4447090236

plyn

653,60 EUR Šesťstopäťdesiattri € 60/100

innogy Slovensko Bratislava

Obec Reľov

01.04.2020

120031640

jedálne lístky - vyúčt.faktúra

0,00 EUR Nula € 0/100

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

23.04.2020

20275

atrament HP950XL combo pack

221,93 EUR Dvestodvadsaťjeden € 93/100

Lurotech, s.r.o., Poprad

Obec Reľov

17.04.2020

132020

ušitie a dodanie zdravotných rúšok

700,00 EUR Sedemsto €

Cyprián, n.o., Červený Kláštor

Obec Reľov

17.04.2020

1052001097

vývoz TKO

86,88 EUR Osemdesiatšesť € 88/100

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

14.04.2020

200100280

SW

678,00 EUR Šesťstosedemdesiatosem €

Remek, s.r.o., Nitra

Obec Reľov

14.04.2020

1560009071

Potvrdenie o TP

36,52 EUR Tridsaťšesť € 52/100

Centrum polygrafických služieb Bratislava

Obec Reľov

15.04.2020

2002040855

vinylové rukavice

24,16 EUR Dvadsaťštyri € 16/100

Zaparkorun, s.r.o., Praha 3

Obec Reľov

14.04.2020

5559735431

telefón

17,94 EUR Sedemnásť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

14.04.2020

5559735437

telefón

22,27 EUR Dvadsaťdva € 27/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

14.04.2020

5559739227

telefón

12,22 EUR Dvanásť € 22/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

14.04.2020

5559749008

telefon

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

09.04.2020

7294220135

elektrina VO

153,28 EUR Jednostopäťdesiattri € 28/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

08.04.2020

7294328568

elektrina ČOV

204,88 EUR Dvestoštyri € 88/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

07.04.2020

31200068

zoznam fakturácie

48,00 EUR Štyridsaťosem €

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť Poprad

Obec Reľov

03.04.2020

122020

ušitie a dodanie zdravotných rúšok

700,00 EUR Sedemsto €

Cyprián, n.o., Červený Kláštor

Obec Reľov

02.04.2020

220400343

internet 4/2020

19,12 EUR Devätnásť €12/100

Comp-shop, s.r.o., Bytča

Obec Reľov

02.04.2020

7476623437

elektrina 4/2020

206,00 EUR Dvestošesť €

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

02.04.2020

4497366461

plyn 4/2020

653,60 EUR Šesťstopäťdesiattri € 60/100

innogy Slovensko Bratislava

Obec Reľov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: