Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
22.07.2022

1552202677

vývoz tko

91,54 EUR

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

22.07.2022

7/2022

atramenty HP čierny a farebné

154,80 EUR

Lurotech, s.r.o., Poprad

Obec Reľov

18.07.2022

7293056633

EE/ČOV

198,18 EUR

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

18.07.2022

7293248435

EE/VO

82,09 EUR

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

18.07.2022

222040510

kontrola PHP

12,00 EUR

LIVONEC SK, s.r.o.

Obec Reľov

18.07.2022

220025

elektromontážny materiál a montážne práce: opravy elektroinštalácie a montáž Defibrilátora - OcÚ, do

693,78 EUR

SIČÁR, r.r.o., Spišské Hanušovce

Obec Reľov

18.07.2022

2200099

revízie ELI a bleskozvodu - obecný úrad a dom smútku revízie ELI - kultúrny dom

876,29 EUR

Jozef Sičár, Spišské Hanušovce

Obec Reľov

18.07.2022

5685232949

telefón

18,00 EUR

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

18.07.2022

5685237263

telefón

9,94 EUR

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

18.07.2022

5685243595

telefón

9,94 EUR

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

18.07.2022

5685233704

telefón

20,74 EUR

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

18.07.2022

5685316962

telefón

1,00 EUR

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

04.07.2022

4467506236

zemný plyn

761,70 EUR

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

04.07.2022

222400710

internet 7/2022

19,12 EUR

Comp-shop, s.r.o., Bytča

Obec Reľov

04.07.2022

8454110524

ee 7/2022

229,00 EUR Dvestodvadsaťdeväť €

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

27.06.2022

522138521

voda/KD

31,34 EUR

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť Poprad

Obec Reľov

21.06.2022

1552202183

vývoz tko za 5/2022 odvoz a zhodnotenie elektroodpadu

217,75 EUR

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

16.06.2022

220208

vývoz a likvidacia kalov, sevisne prace na čov

469,20 EUR

VaK SERVIS, s.r.o., Poprad

Obec Reľov

14.06.2022

20220130

kancelársky papier, renovovaný HP

65,00 EUR

Marián Pustulka - Compas, Kežmarok

Obec Reľov

13.06.2022

5680599225

telefón

1,00 EUR

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

13.06.2022

5680515026

telefón

18,00 EUR

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

13.06.2022

5680514782

telefón

20,50 EUR

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

13.06.2022

5680517593

telefón

12,84 EUR

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

13.06.2022

5680525303

telefón

9,94 EUR

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

13.06.2022

220194

prevádzkovanie KaČOV za I.polrok 2022

1 139,40 EUR

VaK SERVIS, s.r.o., Poprad

Obec Reľov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: