Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
02.03.2022

8445043842

EE

229,00 EUR Dvestodvadsaťdeväť €

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

02.03.2022

4454871617

plyn

761,70 EUR Sedemstošesťdesiatjeden € 70/100

innogy Slovensko Bratislava

Obec Reľov

22.02.2022

31220029

vypracovanie odborného stanoviska

96,00 EUR Deväťdesiatšesť €

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť Poprad

Obec Reľov

22.02.2022

1552200309

vývoz TKO

75,76 EUR Sedemdesiatpäť € 76/100

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

14.02.2022

1220676

aktualizácia SW

36,00 EUR Tridsaťšesť €

TOPSET Solutions, s.r.o.

Obec Reľov

11.02.2022

5662169328

telefón

1,00 EUR Jedno €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.02.2022

5662081660

telefón

16,00 EUR Šestnásť €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.02.2022

5662081416

telefón

18,50 EUR Osemnásť € 50/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.02.2022

5662085610

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.02.2022

5662092837

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.02.2022

7294544402

EE/ČOV

210,52 EUR Dvestodesať € 52/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

11.02.2022

2201840

autorské práva-MR

38,40 EUR Tridsaťosem € 40/100

Slovgram Bratislava

Obec Reľov

11.02.2022

7292844151

EE/VO

206,86 EUR Dvestošesť € 86/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

04.02.2022

222400205

internet

19,12 EUR Devätnásť € 12/100

Comp-shop, s.r.o., Bytča

Obec Reľov

03.02.2022

4494490921

plyn

761,70 EUR Sedemstošesťdesiatjeden € 70/100

innogy Slovensko Bratislava

Obec Reľov

03.02.2022

22010252

licenčný poplatok, ročná prevádzka GDPR+ a SSL

150,00 EUR Jednostopäťdesiat €

Galileo Corporation, s.r.o., Čierna voda

Obec Reľov

02.02.2022

7472992660

EE

229,00 EUR Dvestodvadsaťdeväť €

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

31.01.2022

22030

eset internet security 2pc na 1 rok

48,90 EUR Štyridsaťosem € 90/100

Lurotech, s.r.o., Poprad

Obec Reľov

14.01.2022

5042101217

fin.spravodajca, roč. 2021

12,05 EUR Dvanásť € 05/100

Poradca podnikateľa, spol.s r.o.,

Obec Reľov

14.01.2022

220072

zber a nakladanie s použitím textilom

60,00 EUR Šesťdesiat €

Ľubomír Ludvik WINDOORS, Svidník

Obec Reľov

12.01.2022

4214041166

zemný plyn

593,56 EUR Päťstodeväťdesiatri € 56/100

innogy Slovensko Bratislava

Obec Reľov

11.01.2022

7260302521

EE

53,84 EUR Päťdesiattri € 84/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

24.01.2022

5657500722

telefón

1,00 EUR Jedno €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

24.01.2022

5657412461

telefón

16,00 EUR Šestnásť €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.01.2022

5657413092

telefón

38,50 EUR Tridsaťosem € 50/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: