Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
11.01.2022

5657416539

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.01.2022

5657422899

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

10.01.2022

7293163644

EE/ČOV

192,53 EUR Jednostodeväťdesiatdva € 53/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

10.01.2022

7292721667

EE/VO

202,86 EUR Dvestodva € 86/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

10.01.2022

521189113

voda

24,74 EUR Dvadsaťštyri € 74/100

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť Poprad

Obec Reľov

05.01.2022

10210055

rozšírenie VO v časti Hágy

1 010,54 EUR Jedentisícdesať € 54/100

Elektromarhefka, s.r.o., Malá Franková

Obec Reľov

07.01.2022

122001019

jedálne kupóny - vyúčt.faktúra

0,00 EUR Nula € 0/100

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

04.01.2022

7201000626

jedálne kupóny

491,94 EUR Štyristodeväťdesiatjeden € 94/100

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

03.01.2022

222400105

internet

19,12 EUR Devätnásť € 12/100

Comp-shop, s.r.o., Bytča

Obec Reľov

23.12.2021

0621

zimná údržba MK

507,79 EUR Päťstosedem € 79/100

Peter Zajonc

Obec Reľov

22.12.2021

1052104972

vývoz tko

266,92 EUR Dvestošesťdesiatšesť€ 92/100

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

23.12.2021

5022117698

verejná správa sr-ročný prístup- vyúčtovacia faktúra

0,00 EUR Nula € 0/100

Poradca podnikateľa Žilina

Obec Reľov

20.12.2021

521184689

voda/č. 133

23,51 EUR Dvadsaťtri € 51/100

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť Poprad

Obec Reľov

20.12.2021

2021168

predplatné Zamagurské noviny

216,00 EUR Dvestošetnásť €

Ramagu, o.z., Sp.Stará Ves

Obec Reľov

20.12.2021

5921030481

verejná správa SR - ročný prístup

204,00 EUR Dvestoštyri €

Poradca podnikateľa, spol.s r.o.,

Obec Reľov

15.12.2021

267492021

šruby plastové

18,10 EUR Osemnásť € 10/100

Nářadí Hornig s.r.o., Jilemnice

Obec Reľov

13.12.2021

5652841407

telefón

1,00 EUR Jedno €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

13.12.2021

5652752156

telefón

16,00 EUR Šestnásť €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

13.12.2021

5652751912

telefón

20,00 EUR Dvadsať €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

13.12.2021

5652839652

telefón

1,80 EUR Jedno € 80/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

13.12.2021

5652755611

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

13.12.2021

5652762225

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

09.12.2021

10194211

predpl. Obecné noviny

296,40 EUR Dvestodeväťdesiatšesť € 40/100

Inprost s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

08.12.2021

7292839974

elektrina

193,36 EUR Jednostodeväťdesiattri € 36/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

08.12.2021

7293042033

elektrina

186,31 EUR Jednostoosemdesiatšesť € 31/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: