Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
19.01.2021

1052005046

vývoz TKO

170,04 EUR Jednostosedemdesiat € 04/100

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

18.01.2021

5042001091

finančný spravodajca r. 2020

16,39 EUR Šestnásť € 39/100

Poradca podnikateľa, spol.s r.o.,

Obec Reľov

18.01.2021

202101

zamagurské noviny r. 2021

180,00 EUR Jednostoosemdesiat €

Ramagu, o.z., Sp.Stará Ves

Obec Reľov

14.01.2021

7260260187

elektrina

24,97 EUR Dvadsaťštyri € 97/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

08.01.2021

20210001

viď. objednávka

590,00 EUR Päťstodeväťdesiat €

Ján Gorlický

Obec Reľov

11.01.2021

5602022244

telefón

16,00 EUR Šestnásť €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.01.2021

5602022125

telefón

21,00 EUR Dvadsaťjeden €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.01.2021

5602025983

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.01.2021

5602033793

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.01.2021

7294069385

elektrina ČOV

209,93 EUR Dvestodeväť € 93/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

11.01.2021

7292346674

elektrina VO

214,63 EUR Dvestoštrnásť € 63/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

08.01.2021

20210125

zber a nakladanie s použitým textilom 2021

60,00 EUR Šesťdesiat €

Ľubomír Ludvik WINDOORS, Svidník

Obec Reľov

08.01.2021

520188356

voda

24,82 EUR Dvadsaťštyri € 82/100

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť Poprad

Obec Reľov

04.01.2021

221400096

internet

19,12 EUR Devätnásť € 12/100

Comp-shop, s.r.o., Bytča

Obec Reľov

07.12.2020

10466320

LED 230-240V...atď

840,61 EUR Osemstoštyridsať € 61/100

E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o.

Obec Reľov

18.12.2020

520185635

voda

0,00 EUR Nula € 0/100

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť Poprad

Obec Reľov

18.12.2020

520185636

voda

5,22 EUR Päť € 22/100

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť Poprad

Obec Reľov

18.12.2020

10194111

predplatné

280,80 EUR Dvestoosemdesiat € 80/100

Inprost s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

14.12.2020

1020200076

členské

34,50 EUR Tridsaťštyri € 50/100

Tatry - Pieniny LAG, Sp.Stará Ves

Obec Reľov

03.12.2020

2000402

prevádzkovanie ČOV za II./P-2020

1 030,30 EUR Jedentisíctridsať € 30/100

VaK SERVIS, s.r.o., Poprad

Obec Reľov

14.12.2020

1052004542

vývoz TKO

149,27 EUR Jednostoštyridsaťdeväť € 27/100

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

11.12.2020

5597312909

telefón

16,00 EUR Šestnásť €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.12.2020

5597312915

telefón

21,02 EUR Dvadsaťjeden € 02/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.12.2020

5597317423

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.12.2020

5597324765

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: