Obsah

   

triedenie odpaduhttp://www.naturpack.sk

          

 

*************

U P O Z O R N E N I E :  V zmysle VZN obce Reľov č. 3/2019 o miestnych daniach  a  poplatku sa  s  účinnosťou od 01.01.2020  zvyšuje cena lístka na vývoz TKO na 4,-- €.

*************

 

      Zverejnenie informácie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v obci Reľov za kalendárny rok 2018 v zmysle zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 tu ku stiahnutiu

 

 

   Spoločnosť Brantner Poprad, s.r.o., upozorňuje občanov,

   aby vrecia s vytriedeným odpadom a kuka nádoby

   včas vykladali v deň zvozu.       tu ku stiahnutiu

 

   Spoločnosť Brantner Poprad, s.r.o., upozorňuje občanov na správne  triedenie odpadu     UPOZORNENIE.pdf (402.98 kB)

 

 

    Termíny vývozu papiera, elektroodpadu, NO,...  v roku 2019

   tu ku stiahnutiu

 

 

    Hry s environmentálnym zameraním od spol. NATUR-PACK:

    * Hra na dobu rozkladovú   tu ku stiahnutiu

    * Odpadové človeče, nehnevaj sa!   tu ku stiahnutiu

    * Odpadové pexeso   tu ku stiahnutiu

    * Bludisko   tu ku stiahnutiu

    *  Návod SLIMÁK   tu ku stiahnutiu

    *  3R  tu ku stiahnutiu

    *  Elektro-smerovka  tu ku stiahnutiu

    *  Nálepka na vypínač  nalepka_na_vypinac_pdf.pdf (7.33 MB)

    *  Batéria - záložka  bateria_zalozka_farebna.pdf (3.44 MB)

    *  Elektrokrížovka  elektrokrizovka.pdf (227.66 kB)

    *  Nájdi 10 rozdielov   najdi_10_rozdielov_elektro.pdf (232.55 kB)

 

 

      "Nehádžme všetko do jedného vreca" - animovaný seriál

      od spol. NATUR-PACK:      tu ku stiahnutiu

 

 

      "SERIÁL  Dobrá rada - na počúvanie"

1. časť: Prečo je dôležité triedenie odpadu? (odkaz na zdieľanie relácie: https://youtu.be/wy-1K3YVHz0)

2. časť: Darí sa nám triediť odpady? (odkaz na zdieľanie relácie: https://youtu.be/EO5p97i5BFs)

3. časť: Ako sa triedi papier na Slovensku? (odkaz na zdieľanie relácie: https://youtu.be/s1C7AGTAyeQ)

 

 

NATUR-PACK  informuje:
Aktuálna reportáž o analýze triedených zložiek odpadov


Tím NATUR-PACK

 
Darí sa v Bratislave triediť odpady?
Viac o tom, ako dopadla posledná analýza odpadov v Bratislave, sa dozviete v novinke:
https://www.naturpack.sk/novinky/vedia-bratislavcania-triedit-odpady-zistovali-sme-opat-v-analyze-odpadov/
 
NATUR-PACK video Stláčačajte, prosím obaly - upozornenie na akútnu potrebu stláčať obaly pred ich triedením:    
 
https://youtu.be/aivFlF0sN9ctriedenie odpadov
 
 
***  PET kajak - reportáž o unikátnom projekte:   http://bit.ly/2LMTLhM
 

NATUR-PACK pripravila  pre verejnosť a samosprávy aktualizovali vzdelávací webový portál www.triedenieodpadu.sk, na ktorom nájdete prehľad o triedených zložkách odpadov, za ktoré zodpovedá OZV NATUR-PACK, ako aj videogalériu z nášho YouTube kanála NATUR-PACK verejnosti.

Do pozornosti dávame nasledovné reportáže:

 

***  SKLO PATRÍ DO ZELENÉHO - predsilvestrovská reportáž zameraná na druh odpadu sklo:    https://youtube.com/watch?v=aK4UyckBkro