Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
03.06.2022

4445076245

plyn

761,70 EUR

innogy Slovensko Bratislava

Obec Reľov

08.06.2022

122030809

jedálne kupóny - vyúčtovacia faktúra

0,00 EUR

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

02.06.2022

8406203020

ee

229,00 EUR

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

02.06.2022

7201024462

jedálne kupóny

461,94 EUR

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

19.05.2022

2200099

RM 650.0 V Stihl kosačka

899,00 EUR

B5 Centrum, s.r.o., Kežmarok

Obec Reľov

19.05.2022

2205058

činnosť zodpovednej osoby - rok 2022

60,00 EUR

NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa

Obec Reľov

19.05.2022

220100264

SW služby podľa zmluvy a licenčnej zmluvy (UMS, rozpočtovníctvo, EO, DzN..... rok 2022

678,00 EUR

Remek, s.r.o., Nitra

Obec Reľov

17.05.2022

1552201633

vývoz TKO

138,30 EUR

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

17.05.2022

1552201632

vývoz nebezpečného odpadu

78,20 EUR

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

13.05.2022

1949212967

telefón

1,00 EUR

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

12.05.2022

20220146

školné na základnú prípravu členov HJ vrátane poplatku za vykonanie záverečných skúšok

165,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava

Obec Reľov

11.05.2022

5675817534

telefón

9,94 EUR

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.05.2022

5675807757

telefón

20,50 EUR

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.05.2022

5675810570

telefón

9,94 EUR

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.05.2022

5675892753

telefon

1,00 EUR

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.05.2022

5675807002

telefón

18,00 EUR

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

09.05.2022

7293246374

EE-ČOV

206,28 EUR

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

09.05.2022

7292229299

EE-VO

119,81 EUR

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

06.05.2022

220504

MR - meranie predpísaných parametrov, ostránenie závady + cestovné náklady

49,40 EUR

ZALET, s.r.o., Poprad

Obec Reľov

04.05.2022

8424129847

EE

229,00 EUR

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

04.05.2022

4487590896

plyn

761,00 EUR

innogy Slovensko Bratislava

Obec Reľov

02.05.2022

222400492

internet

19,12 EUR

Comp-shop, s.r.o., Bytča

Obec Reľov

25.04.2022

435220087

k.ú. Reľov, vodný tok Rieka - nájomné

1,03 EUR

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Košice

Obec Reľov

20.04.2022

7201017334

jedálne kupóny

457,94 EUR

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

19.04.2022

1552201172

vývoz TKO, zneškodnenie odpadu, poplatok za uloženie odpadu

107,57 EUR

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: