Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
08.07.2019

119067711

jedálne kupóny

0,00 EUR Nula € 0/100

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

01.07.2019

4434523621

plyn 7/2019

653,60 EUR Šesťstopäťdesiattri € 60/100

innogy Slovensko Bratislava

Obec Reľov

01.07.2019

7459400785

elektrina 7/2019

206,00 EUR Dvestošesť €

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

01.07.2019

7901056239

jedálne kupóny, poplatky

501,14 EUR Päťstojeden € 14/100

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

24.06.2019

519135416

vodné - kult.dom

7,84 EUR Sedem € 84/100

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

Obec Reľov

20.06.2019

219040363

kontrola PHP

2,95 EUR Dve € 95/100

LIVONEC SK, s.r.o.

Obec Reľov

18.06.2019

1900176

prevádzkovanie verejnej kanalizácie za I.polrok 2019

386,15 EUR Tristoosemdesiatšesť € 15/100

VaK SERVIS, s.r.o., Poprad

Obec Reľov

14.06.2019

1051901543

vývoz TKO

105,14 EUR Jednostopäť € 14/100

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

13.06.2019

7293124941

elektrina-ČOV

23,62 EUR Dvadsaťtri € 62/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

13.06.2019

5513075260

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

13.06.2019

5513066401

telefón

10,32 EUR Desať € 32/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

13.06.2019

5513061959

telefón

28,70 EUR Dvadsaťosem € 70/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

13.06.2019

5513061828

telefón

12,00 EUR Dvanásť €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

13.06.2019

7294118950

elektrina VO

97,58 EUR Deväťdesiatsedem € 58/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

13.06.2019

260033010

predpl.časopisu Civilná ochrana na rok 2019

7,09 EUR Sedem € 09/100

Ministerstvo vnútra SR, Bratislava

Obec Reľov

13.06.2019

2502019

zhotovenie a montáž vnút.parapetov a demontáž, montáž a vyspravenia ostenia okien

2 564,47 EUR Dvetisícpäťstvošesťdesiatštyri € 47/100

Plasting-plastové okná spol. s r.o, Poprad

Obec Reľov

13.06.2019

20190129

zber a nakladanie použitého šatstva v roku 2019

35,00 EUR Tridsaťpäť €

Ľubomír Ludvik WINDOORS, Svidník

Obec Reľov

03.06.2019

7472416470

elektrina 6/2019

206,00 EUR Dvestošesť €

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

03.06.2019

219400461

internet 6/2019

19,12 EUR Devätnásť € 12/100

Comp-shop, s.r.o., Bytča

Obec Reľov

03.06.2019

4427579599

plyn 6/2019

653,60 EUR šesťstopäťdesiattri € 60/100

innogy Slovensko Bratislava

Obec Reľov

28.05.2019

1900164

servisná oprava 2 dúchadiel/ČOV

504,19 EUR Päťstoštyri € 19/100

VaK SERVIS, s.r.o., Poprad

Obec Reľov

28.05.2019

201939

cd Na godžinke po nasymu

165,00 EUR Jednostošesťdesiatpäť €

Ramagu, o.z., Sp.Stará Ves

Obec Reľov

17.05.2019

1051901192

vývoz TKO

139,66 EUR Jednostotridsaťdeväť € 66/100

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

13.05.2019

OJN002/19

dodávka materiálu a práce na Obecnom úrade Reľov

3 097,76 EUR Tritisícdeväťdesiatsedem € 76/100

Ján Gurecký, Veľká Lomnica

Obec Reľov

13.05.2019

5508470261

telefón

12,37 EUR Dvanásť € 37/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: