Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
24.06.2019

519135415

vodné č. 46

0,00 EUR Nula € 0/100

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

Obec Reľov

18.06.2019

190100295

SW-programy a aktualizácie na rok 2019

498,00 EUR Štyristodeväťdesiatosem €

Remek, s.r.o., Nitra

Obec Reľov

05.04.2019

119035970

jedálne kupóny/vyuct.faktura

0,00 EUR Nula € 0/100

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

25.01.2019

119010763

jedálne kupóny - vyúčt.faktúra

0,00 EUR Nula € 0/100

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

17.01.2019

4200079444

plyn - vyúčtovanie za rok 2018 - preplatok

1 076,80 EUR Jedentisícsedemdesiatšesť € 80/100

innogy Slovensko Bratislava

Obec Reľov

17.01.2019

5021900670

ročný prístup-verejná správa - vyúčtovacia faktúra

0,00 EUR Nula € 0/100

Poradca podnikateľa, spol.s r.o.,

Obec Reľov

18.12.2018

518182253

voda-č.súp. 46

0,00 EUR Nula € 0/100

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

Obec Reľov

05.12.2018

8101934026

vyúčtovacia faktúra-účtovníctvo ropo a obcí

0,00 EUR Nula € 0/100

Wolters Kluwer, s.r.o.,

Obec Reľov

05.12.2018

118124660

vyúčtovacia faktúra - jedálne kupóny

0,00 EUR Nula € 0/100

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

25.09.2018

518159916

vodné

0,00 EUR Nula € 0/100

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

Obec Reľov

31.08.2018

118090674

jedálne kupóny - vyúčtovacia faktúra

0,00 EUR Nula € 0/100

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

22.08.2018

0418080613

predplatné Finančný spravodajca, ročník 2019 - vyúčtovacia faktúra

0,00 EUR Nula € 0/100

Poradca podnikateľa, spol.s r.o.,

Obec Reľov

03.08.2018

18052

podľa objednávky a DL

4 980,00 EUR Štyritisícdeväťstoosemdesiat €

J.G.SK, s.r.o.,

Obec Reľov

14.06.2018

518133700

vodné - Reľov č. 46

0,00 EUR Nula € 0/100

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

Obec Reľov

08.06.2018

118059765

jedálne kupóny - vyúčt.faktúra

0,00 EUR Nula € 0/100

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

05.04.2018

118037900

jedálne kupóny - vyúčtovacia faktúra

0,00 EUR Nula € 0/100

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

16.03.2018

518109229

vodné

0,00 EUR Nula € 0/100

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

Obec Reľov

06.02.2018

2401826017

predpl.Právo pre ropo a obce- vyúčtovacia faktúra

0,00 EUR Nula € 0/100

Wolters Kluwer, s.r.o.,

Obec Reľov

30.12.2017

1703916880

podtatranské noviny - ročník 2018 - vyúčtovacia faktúra

0,00 EUR Nula € 0/100

Slovenská pošta, a.s.,

Obec Reľov

05.10.2017

117104165

jedálne kupóny - úhrada zálohovou faktúrou

0,00 EUR Nula € 0/100

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

Obec Reľov

20.09.2017

517159528

vodné s.č. 46

0,00 EUR Nula €

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

Obec Reľov

16.08.2017

0417080287

vyúčtovanie zálohovej faktúry - predplatné Finančný spravodajca, ročník 2018

0,00 EUR Nula € 0/100

Poradca podnikateľa, spol.s r.o.,

Obec Reľov

10.07.2017

117071615

jedálne kupóny - vyúčtovacia faktúra

0,00 EUR Nula € 0/100

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

Obec Reľov

15.06.2017

517135460

vodné

0,00 EUR

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

Obec Reľov

11.05.2017

5401202280

telefón - mobil

11,00 EUR Jedenásť €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: