Obsah

voľby nrsr 2020

 

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do NR SR 2020

  rozhodnutie.pdf (142.72 kB)

 

Informácia pre voliča o podmienkach práva voliť a práva byť volený     informáciaprevoliča.pdf (460.83 kB)

 

Zverejnenie elektronickej adresy

na doručenie žiadosti o voľbu poštou  voľby nrsr.pdf (593.6 kB)

 

Dôležité informácie k voľbe poštou voličmi, ktorí majú trvalý pobyt

na území SR, ale v čase volieb sa budú zdržiavať mimo jej územia, sú

uvedené na webovej stránke MV SR:  http://www.minv.sk/?nr20-posta2

 

Zverejnenie elektronickej adresy

- na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka

  do okrskovej volebnej komisie v Reľove,

- na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

   voľby-zverej.adresy.pdf (214.36 kB)

 

Výsledky volieb do NRSR 2020 v obci Reľov:

Voľby NRSR2020.pdf (9.86 MB)