Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
13.12.2021

5652762225

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

09.12.2021

10194211

predpl. Obecné noviny

296,40 EUR Dvestodeväťdesiatšesť € 40/100

Inprost s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

08.12.2021

7292839974

elektrina

193,36 EUR Jednostodeväťdesiattri € 36/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

08.12.2021

7293042033

elektrina

186,31 EUR Jednostoosemdesiatšesť € 31/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

06.12.2021

2100430

prevádzkovanie KaČOV za II.polrok 2021

1 030,30 EUR Jedentisíctridsať € 30/100

VaK SERVIS, s.r.o., Poprad

Obec Reľov

01.12.2021

4427751507

plyn

699,00 EUR Šesťstodeväťdesiatdeväť €

innogy Slovensko Bratislava

Obec Reľov

01.12.2021

221401076

internet

19,12 EUR Devätnásť € 12/100

Comp-shop, s.r.o., Bytča

Obec Reľov

01.12.2021

8445034779

elektrina

215,00 EUR Dvestopätnásť €

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

30.11.2021

1475297

tlač PPP

13,67 EUR Trinásť € 67/100

Slovenská pošta, a.s.,

Obec Reľov

30.11.2021

20210017

členské

169,00 EUR Jednostošesťdesiatdeväť €

Tatry - Pieniny LAG, Sp.Stará Ves

Obec Reľov

29.11.2021

21881903

antigénové testy

189,20 EUR Jednostoosemdesiatdeväť € 20/100

Kifli s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

29.11.2021

2021017

členské rok 2021

34,00 EUR Tridsaťštyri €

Združenie pre rozvoj regiónu Pienín a Zamaguria

Obec Reľov

23.11.2021

202110070

oprava MK asfaltovým betónom

2 533,74 EUR Dvetisícpäťstotridsaťtri € 74/100

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

Obec Reľov

16.11.2021

20210003

softelová vetrovka s potlačou Reľov-hasiči/starosta

70,00 EUR Sedemdesiat €

Adrián Matia Media Company Ľubica

Obec Reľov

10.11.2021

5648186089

telefón

5,00 EUR Päť €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

10.11.2021

5648096072

telefón

16,00 EUR Šestnásť €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

10.11.2021

5648095828

telefón

18,50 EUR Osemnásť € 50/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

10.11.2021

5648183957

telefón

1,80 EUR Jedno € 80/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

10.11.2021

5648099655

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

10.11.2021

5648106398

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

10.11.2021

2111058

výkon zodpovednej osoby

60,00 EUR Šesťdesiat €

NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa

Obec Reľov

15.11.2021

1052104405

vývoz TKO

211,76 EUR Dvestojedenásť € 76/100

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

08.11.2021

2021201

SW-kataster

35,00 EUR Tridsaťpäť €

Danka Tkáčová - DM-Servis Kapušany

Obec Reľov

08.11.2021

7293430149

EE/ČOV

193,34 EUR Jednostodeväťdesiattri € 34/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

08.11.2021

7292639548

EE/VO

169,48 EUR Jednostošesťdesiatdeväť € 48/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: