Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
16.07.2021

1052102573

vývoz VOK

173,92 EUR Jednostosedemdesiattri € 92/100

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

15.07.2021

20210137

kancel.papier, toner

47,50 EUR Štyridsaťsedem € 50/100

Marián Pustulka - Compas, Kežmarok

Obec Reľov

14.07.2021

300621004

projektové práce na stavbe "Reľov - rozšírenie vodovodu"

2 550,00 EUR Dvetisícpäťstopäťdesiat €

Ing. Šimon Štupák, Lendak

Obec Reľov

12.07.2021

5629592615

telefón

16,00 EUR Šestnásť €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

12.07.2021

5629593370

telefón

16,00 EUR Šestnásť €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

12.07.2021

5629597329

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

12.07.2021

5629604344

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

09.07.2021

2211101643

za licenciu na verejné použitie hudobných diel v súlade s Autorským zákonom

14,28 EUR Štrnásť € 28/100

Slovenský ochranný zväz autorský, Bratislava

Obec Reľov

09.07.2021

7292539779

elektrina VO

85,52 EUR Osemdesiatpäť € 52/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

09.07.2021

7293629687

elektrina ČOV

177,12 EUR Jednostosedemdesiatsedem € 12/00

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

02.07.2021

4490366890

plyn

699,00 EUR Šesťstodeväťdesiatdeväť €

innogy Slovensko Bratislava

Obec Reľov

02.07.2021

7472884718

ee

215,00 EUR Dvestopätnásť €

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

24.06.2021

521139328

voda

30,04 EUR Tridsať € 04/100

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť Poprad

Obec Reľov

24.06.2021

211401480

reklamné predmety

132,40 EUR Jednostotridsaťdva € 40/100

NIER FINE WINES SK, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

23.06.2021

2052101809

vývoz NO-testovanie COVID-19

60,00 EUR Šesťdesiat €

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

23.06.2021

202106254

strunová hlavica, štartér kosačky

36,30 EUR Tridsaťšesť € 30/100

Grosche s.r.o., Súľov

Obec Reľov

14.06.2021

1052102035

vývoz KO, NO

329,82 EUR Tristodvadsaťdeväť € 82

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

14.06.2021

5625013998

telefón

16,00 EUR Šestnásť €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

14.06.2021

5625013754

telefón

16,00 EUR Šestnásť €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

14.06.2021

5625017591

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

14.06.2021

5625024613

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

10.06.2021

202138

audiokniha Kniha prísloví 50 ks

300,00 EUR Tristo €

Ramagu, o.z., Sp.Stará Ves

Obec Reľov

10.06.2021

221040390

Kontrola PHP, oprava PHP

53,99 EUR Päťdesiattri € 99/100

LIVONEC SK, s.r.o.

Obec Reľov

07.06.2021

2100187

prevádzkovanie ČOV za I.polrok 2021

1 030,30 EUR Jedentisíctridsať € 30/100

VaK SERVIS, s.r.o., Poprad

Obec Reľov

07.06.2021

7292832206

elektrina ČOV

193,82 EUR Jednostodeväťdesiattri € 82/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: