Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
04.08.2020

4474371257

plyn

653,60 EUR Šesťstopäťdesiattri € 60/100

innogy Slovensko Bratislava

Obec Reľov

04.08.2020

20010681

licenčný poplatok - ročná prevádzka www.relov.sk

240,00 EUR dvestoštyridsať € 00/100

Galileo Corporation, s.r.o., Čierna voda

Obec Reľov

04.08.2020

220400683

internet

19,12 EUR Devätnásť €12/100

Comp-shop, s.r.o., Bytča

Obec Reľov

31.07.2020

3212020

dodávka a montáž sietí proti hmyzu

96,98 EUR Deväťdesiatšesť € 98/100

Plasting-plastové okná spol. s r.o, Poprad

Obec Reľov

04.08.2020

120071313

jedálne lístky - vyučt.faktura

0,00 EUR Nula € 0/100

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

29.07.2020

7001058266

jedálne kupóny-zálohová faktúra

491,94 EUR Štyristodeväťdesiatjeden € 94/100

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

24.07.2020

0642020

revízia elektrospotrebičov

261,80 EUR Dvestošesťdesiatjeden€ 80/100

KCM s.r.o., Kišovce

Obec Reľov

22.07.2020

220040512

kontrola PHP, + hadička, prúdnica

34,38 EUR Tridsaťštyri € 38/100

LIVONEC SK, s.r.o.

Obec Reľov

21.07.2020

1052002312

vývoz TKO

109,56 EUR Jednostodeväť € 56/100

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

13.07.2020

5573832315

telefón

16,00 EUR Šestnásť €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

13.07.2020

5573832321

telefón

22,50 EUR Dvadsaťdva € 50/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

13.07.2020

5573836604

telefón

9,96 EUR Deväť € 96/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

13.07.2020

5573844871

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

13.07.2020

7293425304

elektrina VO

92,39 EUR Deväťdesiatdva € 39/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

13.07.2020

7292619337

elektrina ČOV

194,08 EUR Jednostodeväťdesiatštyri € 08/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

08.07.2020

20200131

kancelársky papier, renovácia HP

79,56 EUR Sedemdesiatdeväť € 56/100

Marián Pustulka - Compas, Kežmarok

Obec Reľov

02.07.2020

220400598

internet

19,12 EUR Devätnásť €12/100

Comp-shop, s.r.o., Bytča

Obec Reľov

01.07.2020

7459586804

elektrina

206,00 EUR Dvestošesť €

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

01.07.2020

4470176032

plyn

653,60 EUR Šesťstopäťdesiattri € 60/100

innogy Slovensko Bratislava

Obec Reľov

24.06.2020

22020

zemné práce kolesovým rýpadlom

288,00 EUR Dvestoosemdesiatosem €

Ján Pazera

Obec Reľov

22.06.2020

220040387

kontrola HP

36,85 EUR Tridsaťšesť € 85/100

LIVONEC SK, s.r.o.

Obec Reľov

18.06.2020

520135509

voda

3,92 EUR Tri € 92/100

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť Poprad

Obec Reľov

11.06.2020

1052001837

vývoz TKO, zneškodnenie, poplatok

173,65 EUR Jednostosedemdesiattri € 65/100

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

11.06.2020

1052001838

odvoz VOK, zneškodnenie, uloženie KO

132,60 EUR Jednostotridsaťdva € 60/100

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

04.06.2020

2000183

prevádzkovanie verej.kanalizácie za I.polrok 2020

1 030,30 EUR Jedentisíctridsať € 30/100

VaK SERVIS, s.r.o., Poprad

Obec Reľov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: