Obsah

Reľov a Hágy v premenách času

Úvod.pdf Stiahnuté: 100x

1. Lokalizácia obcí, ich názvy a založenie .pdf Stiahnuté: 222x

2. História do začiatku 20. storočia .pdf Stiahnuté: 262x

3. Najnovšie dejiny.pdf Stiahnuté: 165x

4. Životné podmienky a spôsob života.pdf Stiahnuté: 184x

5. Spoločenský a kultúrny život.pdf Stiahnuté: 156x

6. Vzdelávanie a šport.pdf Stiahnuté: 168x

7. Náboženský život ľudí.pdf Stiahnuté: 237x

Bibliografia.pdf Stiahnuté: 125x

Záver.pdf Stiahnuté: 79x

Stránka

  • 1

Knižná publikácia o obci Reľov z roku 2009 - Zostavovateľ : PhDr. Ondrej Štefaňak PhD.