Obsah

Reľov a Hágy v premenách času

Úvod.pdf Stiahnuté: 341x

1. Lokalizácia obcí, ich názvy a založenie .pdf Stiahnuté: 686x

2. História do začiatku 20. storočia .pdf Stiahnuté: 1177x

3. Najnovšie dejiny.pdf Stiahnuté: 711x

4. Životné podmienky a spôsob života.pdf Stiahnuté: 753x

5. Spoločenský a kultúrny život.pdf Stiahnuté: 766x

6. Vzdelávanie a šport.pdf Stiahnuté: 621x

7. Náboženský život ľudí.pdf Stiahnuté: 1164x

Bibliografia.pdf Stiahnuté: 450x

Záver.pdf Stiahnuté: 242x

Stránka

  • 1

Knižná publikácia o obci Reľov z roku 2009 - Zostavovateľ : PhDr. Ondrej Štefaňak PhD.