Obsah

Reľov a Hágy v premenách času

Úvod.pdf Stiahnuté: 447x

1. Lokalizácia obcí, ich názvy a založenie .pdf Stiahnuté: 902x

2. História do začiatku 20. storočia .pdf Stiahnuté: 1455x

3. Najnovšie dejiny.pdf Stiahnuté: 909x

4. Životné podmienky a spôsob života.pdf Stiahnuté: 980x

5. Spoločenský a kultúrny život.pdf Stiahnuté: 1104x

6. Vzdelávanie a šport.pdf Stiahnuté: 842x

7. Náboženský život ľudí.pdf Stiahnuté: 1557x

Bibliografia.pdf Stiahnuté: 582x

Záver.pdf Stiahnuté: 327x

Stránka

  • 1

Knižná publikácia o obci Reľov z roku 2009 - Zostavovateľ : PhDr. Ondrej Štefaňak PhD.