Obsah

Reľov a Hágy v premenách času

Úvod.pdf Stiahnuté: 628x

1. Lokalizácia obcí, ich názvy a založenie .pdf Stiahnuté: 1,251x

2. História do začiatku 20. storočia .pdf Stiahnuté: 2,029x

3. Najnovšie dejiny.pdf Stiahnuté: 1,275x

4. Životné podmienky a spôsob života.pdf Stiahnuté: 1,350x

5. Spoločenský a kultúrny život.pdf Stiahnuté: 1,579x

6. Vzdelávanie a šport.pdf Stiahnuté: 1,120x

7. Náboženský život ľudí.pdf Stiahnuté: 2,074x

Bibliografia.pdf Stiahnuté: 781x

Záver.pdf Stiahnuté: 473x

Stránka

  • 1

Knižná publikácia o obci Reľov z roku 2009 - Zostavovateľ : PhDr. Ondrej Štefaňak PhD.