Obsah

Reľov a Hágy v premenách času

Úvod.pdf Stiahnuté: 548x

1. Lokalizácia obcí, ich názvy a založenie .pdf Stiahnuté: 1,116x

2. História do začiatku 20. storočia .pdf Stiahnuté: 1,783x

3. Najnovšie dejiny.pdf Stiahnuté: 1,149x

4. Životné podmienky a spôsob života.pdf Stiahnuté: 1,223x

5. Spoločenský a kultúrny život.pdf Stiahnuté: 1,408x

6. Vzdelávanie a šport.pdf Stiahnuté: 1,028x

7. Náboženský život ľudí.pdf Stiahnuté: 1,915x

Bibliografia.pdf Stiahnuté: 711x

Záver.pdf Stiahnuté: 419x

Stránka

  • 1

Knižná publikácia o obci Reľov z roku 2009 - Zostavovateľ : PhDr. Ondrej Štefaňak PhD.