Obsah

Reľov a Hágy v premenách času

Úvod.pdf Stiahnuté: 161x

1. Lokalizácia obcí, ich názvy a založenie .pdf Stiahnuté: 354x

2. História do začiatku 20. storočia .pdf Stiahnuté: 563x

3. Najnovšie dejiny.pdf Stiahnuté: 351x

4. Životné podmienky a spôsob života.pdf Stiahnuté: 348x

5. Spoločenský a kultúrny život.pdf Stiahnuté: 393x

6. Vzdelávanie a šport.pdf Stiahnuté: 320x

7. Náboženský život ľudí.pdf Stiahnuté: 520x

Bibliografia.pdf Stiahnuté: 242x

Záver.pdf Stiahnuté: 134x

Stránka

  • 1

Knižná publikácia o obci Reľov z roku 2009 - Zostavovateľ : PhDr. Ondrej Štefaňak PhD.