Obsah

Reľov a Hágy v premenách času

Úvod.pdf Stiahnuté: 589x

1. Lokalizácia obcí, ich názvy a založenie .pdf Stiahnuté: 1,187x

2. História do začiatku 20. storočia .pdf Stiahnuté: 1,944x

3. Najnovšie dejiny.pdf Stiahnuté: 1,212x

4. Životné podmienky a spôsob života.pdf Stiahnuté: 1,281x

5. Spoločenský a kultúrny život.pdf Stiahnuté: 1,507x

6. Vzdelávanie a šport.pdf Stiahnuté: 1,069x

7. Náboženský život ľudí.pdf Stiahnuté: 2,004x

Bibliografia.pdf Stiahnuté: 746x

Záver.pdf Stiahnuté: 441x

Stránka

  • 1

Knižná publikácia o obci Reľov z roku 2009 - Zostavovateľ : PhDr. Ondrej Štefaňak PhD.