Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
20.04.2017

072017

jedálne kupóny

490,00 EUR Štyristodeväťdesiat €

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

Obec Reľov

12.04.2017

062017

Knihy Čarovné Tatry a Zamagurie

292,50 EUR Destodeväťdesiatdva € 50/100

CBS spol.s r.o., Banská Bystrica

Obec Reľov

28.03.2017

052017

orez konárov, spílenie 2 ks javorov a prenájom vysokozdvižnej plošiny

0,00 EUR

J.G.SK, s.r.o.,

Obec Reľov

21.02.2017

042017

jedálny kupón

420,00 EUR

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

Obec Reľov

21.02.2017

032017

archívne kovové skrine s dvojkrídlovými dverami

687,60 EUR

EMPORO, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

16.02.2017

022017

Civilná ochrana - predplatné na rok 2017

7,09 EUR

CBTC MV SR

Obec Reľov

05.01.2017

012017

12 ks pohárov s tirážou na Trojkráľový stolnotenisový turnaj

165,00 EUR

Šport team - Viera Mašlonková, Kežmarok

Obec Reľov

21.12.2016

152016

jedálne kupóny

420,00 EUR

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

Obec Reľov

29.11.2016

142016

mikulášske balíčky

0,00 EUR

COOP Jednota Poprad, veľkosklad Kežmarok

Obec Reľov

22.11.2016

132016

jedálne kupóny - 46 ks

147,20 EUR

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

Obec Reľov

18.11.2016

122016

interaktívne predstavenie pre deti a slávnostné odovzdávanie balíčkov pri príležitosti Mikulášskych

150,00 EUR

Divadlo Ramagu

Obec Reľov

04.11.2016

112016

výroba, doprava a prečerpávanie betónu STN EN 206-1 C 25/30 do debnenia mostových pilierov k.ú. Hágy

0,00 EUR

Betonárka Juh Krafčík, s.r.o., Kežamarok

Obec Reľov

07.11.2016

102016

výroba dielcov z odpadového ryhova- ného plechu podľa telef.špecifi- kácie zo dňa 25.10.2016

0,00 EUR

Zastrova, a.s., Sp.Stará Ves

Obec Reľov

07.11.2016

092016

výroba plotových stĺpikov o priemere 38 mm, výška 1 500mm s držiakmi drôtu a povrchovou úpravou

0,00 EUR

Zastrova, a.s., Sp.Stará Ves

Obec Reľov

29.09.2016

8/A/2016

grafický návrh, scan fotografií, tlač a dodávka nástenných kalendá- rov na rok 2017 podľa poskytnutý

570,00 EUR

Ján Grajzeľ, Košice

Obec Reľov

12.09.2016

82016

nakladanie a úprava riečneho materiálu pri oprave MK KN-C 185 v kat.území Hágy

0,00 EUR

Ján Pazera

Obec Reľov

12.09.2016

7/2016

preprava a planírovanie riečneho materiálu na opravu miestnej komu- nikácie KN - C 185, druh zastava

0,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo "Zamagurie"

Obec Reľov

07.12.2022

14/2022

jedálne kupóny

500,00 EUR

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

02.06.2022

07/2022

jedálne kupóny

450,00 EUR

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

09.11.2017

20/2017

Výroba vstupnej brány na cintorín - Hágy, + zábradlia na cintorín v Reľove, plotové dielce na oplote

4 776,00 EUR štyritisícsedemstosedemdesiatšesť

Peter Kriššák Matiašovce

Obec Reľov

objednávky za rok 2016

objednávky za rok 2016

0,00 EUR

obec

obec

objednavky za rok 2014

objednavky za rok 2014

0,00 EUR

obec

obec

objednávky za rok 2015

objednávky za rok 2015

0,00 EUR

obec

obec

1/2016

objednávka CO 1/2016

0,00 EUR

CBTC MV SR

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: