Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
25.01.2018

04/2018

doplnenie nadzemného vedenia a svietidiel verejného osvetlenia v obci Reľov podľa osobnej miestnej o

596,88 EUR Päťstodeväťdesiatšesť €88/100

Jozef Sičár, Spišské Hanušovce

Obec Reľov

25.01.2018

03/2018

ostatné služby - výmena RVO v obci Reľov

975,67 EUR Deväťstosedemdesiatpäť € 67/100

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Reľov

04.01.2018

02/2018

spracovanie projektovej dokumentá- cie pre stavebné povolenie pre stavbu pod názvom "Obnova budovy O

996,00 EUR Deväťstodeväťdesiatšesť €

Ing. Vladimír Kačmár - MC 44 , Prešov

Obec Reľov

23.01.2018

01/2018

- oprava uzemnenia Dom smútku - úprava rozvadzača RVO - oprava linky VO - časť Hágy - oprava vere

898,51 EUR Osemstodeväťdesiatosem € 51/100

Jozef Sičár, Spišské Hanušovce

Obec Reľov

27.12.2017

25/2017

vianočný koncert - 25.12.2017

150,00 EUR Jednostopäťdesiat

Ing.Art.Lukáš Marhefka, Ramagu produkcia

Obec Reľov

20.12.2017

24/2017

jedálne kupóny

490,00 EUR Štyristodeväťdesiat €

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

Obec Reľov

24.11.2017

23/2017

poradenstvo pre projekt: Komunitné centrum v obci Reľov a vypracovanie žiadosti o získanie NFP z Pro

500,00 EUR Päťsto €

Diervilla, spol. s r.o., Prešov

Obec Reľov

24.11.2017

22/2017

poradenstvo pre projekt: Rekonštrukcia Domu nádeje v obci Reľov a vypracovanie žiadosti o získanie N

500,00 EUR Päťsto €

Diervilla, spol. s r.o., Prešov

Obec Reľov

24.11.2017

21/2017

kultúrny program pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša na deň 03.12.2017 a mikulášske balíčky

377,50 EUR Tristosedemdesiatsedem € 50/100

Divadlo Ramagu

Obec Reľov

03.10.2017

19/2017

jedálne kupóny

490,00 EUR Štyristodeväťdesiat €

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

Obec Reľov

18.09.2017

18/2017

rekultivácia divokej skládky odpadu v lokalite pri Stnpniku, zarovnanie povrchu návozom zeminy

360,00 EUR Tristošesťdesiat €

Ján Pazera

Obec Reľov

21.09.2017

17/2017

projektová dokumentácia pre stavbu Hasičskej zbrojnice Obce Reľov

1,00 EUR Jedentisícosemsto €

Ing. Štefan Vilga, Sp.Belá

Obec Reľov

21.08.2017

16/2017

krovinorez - 2 ks

201,90 EUR Dvestojedna € 90/100

Zuzana Hideghétyová, Eliašovce

Obec Reľov

07.08.2017

15/2017

1.)ozvučenie filmovej projekcie rozprávky pod názvom Anjel Pána 2 na deň 12.8.2017 so začiatkom o 18

576,00 EUR Päťstosedemdesiatšesť €

Audiocom s.r.o., Poprad

Obec Reľov

07.08.2017

14/2017

1.) technicko-organizačné zabezpe- čenie filmovej projekcie rozprávky pod názvom Anjel Pána 2 na deň

300,00 EUR Tristo €

Divadlo Ramagu

Obec Reľov

18.07.2017

13/2017

dodávka výstroje a výzbroje pre DHZO Reľov

3,00 EUR tritisíc € 60/100

FIRE systém, Nová Korňa

Obec Reľov

13.07.2017

12/2017

výkop montážnej ryhy pre osadenie vodov. a kanal. prípojky do pieskového lôžka, zásyp a zhutnenie po

1,00 EUR Jedentisíc €

BEPAX, s.r.o., Poprad

Obec Reľov

03.07.2017

11/2017

jedálne kupóny

490,00 EUR Štyristodeväťdesiat €

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

Obec Reľov

16.06.2017

10/2017

obecné noviny

78,00 EUR Sedemdesiatosem €

Inprost s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

05.06.2017

092017

montáž oplotenia cintorína v obci Reľov z betónových prefabrikátov v dĺžke cca 95 m

5,00 EUR Päťtisícdvestotrinásť € 96/100

PROFIL INVEST FOUR, s.r.o., Vranov nad Topľou

Obec Reľov

31.05.2017

08/2017

výstavba priepustov

4 992,00 EUR štyritisícdeväťstodeväťdesiatdva €

BAPAS Bachleda Pavol

Obec Reľov

20.04.2017

072017

jedálne kupóny

490,00 EUR Štyristodeväťdesiat €

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

Obec Reľov

12.04.2017

062017

Knihy Čarovné Tatry a Zamagurie

292,50 EUR Destodeväťdesiatdva € 50/100

CBS spol.s r.o., Banská Bystrica

Obec Reľov

28.03.2017

052017

orez konárov, spílenie 2 ks javorov a prenájom vysokozdvižnej plošiny

0,00 EUR

J.G.SK, s.r.o.,

Obec Reľov

21.02.2017

042017

jedálny kupón

420,00 EUR

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

Obec Reľov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: