Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
07.11.2016

102016

výroba dielcov z odpadového ryhova- ného plechu podľa telef.špecifi- kácie zo dňa 25.10.2016

0,00 EUR

Zastrova, a.s., Sp.Stará Ves

Obec Reľov

07.11.2016

092016

výroba plotových stĺpikov o priemere 38 mm, výška 1 500mm s držiakmi drôtu a povrchovou úpravou

0,00 EUR

Zastrova, a.s., Sp.Stará Ves

Obec Reľov

29.09.2016

8/A/2016

grafický návrh, scan fotografií, tlač a dodávka nástenných kalendá- rov na rok 2017 podľa poskytnutý

570,00 EUR

Ján Grajzeľ, Košice

Obec Reľov

12.09.2016

82016

nakladanie a úprava riečneho materiálu pri oprave MK KN-C 185 v kat.území Hágy

0,00 EUR

Ján Pazera

Obec Reľov

12.09.2016

7/2016

preprava a planírovanie riečneho materiálu na opravu miestnej komu- nikácie KN - C 185, druh zastava

0,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo "Zamagurie"

Obec Reľov

31.05.2023

4/2023

jedálne kupóny

498,40 EUR

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

07.12.2022

14/2022

jedálne kupóny

500,00 EUR

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

02.06.2022

07/2022

jedálne kupóny

450,00 EUR

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

09.11.2017

20/2017

Výroba vstupnej brány na cintorín - Hágy, + zábradlia na cintorín v Reľove, plotové dielce na oplote

4 776,00 EUR štyritisícsedemstosedemdesiatšesť

Peter Kriššák Matiašovce

Obec Reľov

objednávky za rok 2016

objednávky za rok 2016

0,00 EUR

obec

obec

objednavky za rok 2014

objednavky za rok 2014

0,00 EUR

obec

obec

objednávky za rok 2015

objednávky za rok 2015

0,00 EUR

obec

obec

1/2016

objednávka CO 1/2016

0,00 EUR

CBTC MV SR

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: