Obsah

Detail objednávkyč.: 8/2023

Objednávka

 • Číslo objednávky
  8/2023
 • Popis plnenia
  vypracovanie znaleckého posudku - odhad hodnoty nehnuteľnosti pre potreby odplatného prevodu pozemku vo vlastníctve obce v celosti, zapísanej na liste vlastníctva č. 1, parcelné číslo operátu C KN č. 204/2, vo výmere 67 m2, druh zastavané plochy a nádvoria
 • Cena
  0,00 EUR
 • Dátum dodania
  8.9.2023
 • Dátum vystavenia
  4.9.2023
 • Dátum zverejnenia
  4.9.2023
 • Odberateľ
  Obec Reľov
 • IČO
  00326496
 • DIČ
  2020697272
 • Adresa
  Reľov č. 19, 059 04
 • Telefón
  052/4181121, 4181122
 • E-mail
  obecrelov@compnet.sk
 • Web
  www.relov.sk
 • Dodávateľ
  Ing. Ján Trebuňa, Spišské Hanušovce
 • IČO
 • DIČ
 • Adresa
  SP.Hanušovce č. 1
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
  František Dudžák
 • Funkcia podpisujúcej osoby
  starosta obce
Dokumenty