Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
28.11.2017

700371347

Podtatranské noviny - predplatné na rok 2018

19,50 EUR Devätnásť € 50/100

Slovenská pošta, a.s.,

Obec Reľov

24.11.2017

17750

HP 950XL/951XL combo pack

198,43 EUR Jednostodeväťdesiatosem € 43/100

Lurotech, s.r.o., Poprad

Obec Reľov

24.11.2017

17110231

knihy Čarovné Tatry a Zamagurie 30 ks

321,75 EUR Tristodvadsaťjeden € 75/100

CBS spol.s r.o., Banská Bystrica

Obec Reľov

13.11.2017

1714038

vstupná brána - cintorín Reľov a Hágy, plotové dielce - Hágy

4 776,00 EUR štyritisícsedemstosedemdesiatšesť

Peter Kriššák Matiašovce

Obec Reľov

20.11.2017

1051702900

Vývoz TKO

124,39 EUR stodvadsaťštyri 39/100

Brantner Poprad s.r.o.

Obec Reľov

14.11.2017

2017233

Program Kataster

34,00 EUR tridsaťštyri

Danka Tkáčová - DM-Servis Kapušany

Obec Reľov

14.11.2017

7293906781

elektrina - VO

164,80 EUR stošesťdesiatštyri 80/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

13.11.2017

5427647910

pevná linka

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

13.11.2017

5427637241

pevná linka

11,46 EUR Jedenásť € 46/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

13.11.2017

5427632611

mobil

23,88 EUR dvadsaťtri 88/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

13.11.2017

5427632230

mobil

11,00 EUR Jedenásť €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

08.11.2017

4497342431

Plyn 11/2017

645,00 EUR šestoštyridsaťpäť €

innogy Slovensko Bratislava

Obec Reľov

08.11.2017

7438928899

Elektrina 11/2017

369,00 EUR Tristošesťdesiatdeväť €

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

03.11.2017

217400763

internet 11/2017

19,12 EUR Devätnásť € 12/100

Comp-shop, s.r.o., Bytča

Obec Reľov

23.10.2017

264/17

piesok + autodoprava

42,46 EUR Štyridsaťdva € 46/100

EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.

Obec Reľov

17.10.2017

17065

dodávka žľabov + doprava

599,32 EUR Päťstodeväťdesiatdeväť € 32/100

BAPAS Bachleda Pavol

Obec Reľov

17.10.2017

1051702594

vývoz TKO za 9/2017

47,76 EUR Štyridsaťsedem € 76/100

Brantner Poprad s.r.o.

Obec Reľov

11.10.2017

5423192214

telefón - mobil

11,00 EUR Jedenásť €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.10.2017

5423191596

mobil telefón

18,59 EUR Osemnásť € 59/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.10.2017

5423196854

pevná linka

12,68 EUR Dvanásť € 68/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.10.2017

5423207160

pevná linka

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.10.2017

7292814636

elektrina - VO 10/2017

146,16 EUR Jednostoštyridsaťšesť € 16/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

09.10.2017

4460245136

zemný plyn 10/2017

645,00 EUR Šesťstoštyridsaťpäť €

innogy Slovensko Bratislava

Obec Reľov

03.10.2017

210310/2017

stolové kalendáre 2018

255,90 EUR Dvestopäťdesiatpäť € 90/100

BRIZ - Alexander Lozovský, L.Hrádok

Obec Reľov

03.10.2017

12506417

verejné osvetlenie + prísušenstvo

185,22 EUR Jednostoosemdesiatpäť € 22/100

E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o.

Obec Reľov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: