Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
04.09.2019

4450891560

plyn

653,60 EUR šesťstopäťdesiattri € 60/100

innogy Slovensko Bratislava

Obec Reľov

04.09.2019

7489327357

elektrina

206,00 EUR Dvestošesť €

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

03.09.2019

191424

aerofoto

120,00 EUR Jednostodvadsať €

CBS spol. s.r.o., Kynceľová

Obec Reľov

06.09.2019

119089790

jedálne kupóny

0,00 EUR Nula € 0/100

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

03.09.2019

7901073775

jedálne kupóny

491,94 EUR Štyristodeväťdesiatjeden € 94/100

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

03.09.2019

219400715

internet

19,12 EUR Devätnásť € 12/100

Comp-shop, s.r.o., Bytča

Obec Reľov

30.08.2019

1122019

penetračný náter, farba

57,55 EUR Päťdesiatsedem € 55/100

TATRAMETAL PP s.r.o

Obec Reľov

20.08.2019

1020192813

OOPP, mater.technické zabezpečenie, pre DHZO Reľov/dotácia

3 279,28 EUR Tritisícdvestosedemdesiatdeäť € 28/100

FIRE systém, Nová Korňa

Obec Reľov

20.08.2019

1900265

výmena ventilov na rozvode vzduchu ČOV Reľov a oprava čerpadla

420,65 EUR Štyristodvadsať € 65/100

VaK SERVIS, s.r.o., Poprad

Obec Reľov

15.08.2019

201969

dni obce - predstavenie

200,00 EUR Dvesto €

Ramagu, o.z., Sp.Stará Ves

Obec Reľov

15.08.2019

19575

atrament čierny, servisné práce

185,00 EUR Jednostoosemdesiatpäť €

Lurotech, s.r.o., Poprad

Obec Reľov

13.08.2019

1051902249

vývoz TKO

83,34 EUR Osemdesiattri € 34/100

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

22.08.2019

0419080247

vyúčt.faktúra/predplatné Finančný spravodajca, r. 2020

0,00 EUR Nula € 0/100

Poradca podnikateľa, spol.s r.o.,

Obec Reľov

12.08.2019

5522301522

telefón

11,00 EUR Jedenásť €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

12.08.2019

5522313933

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

12.08.2019

5522301528

telefón

16,63 EUR Šestnásť € 63/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

12.08.2019

5522306464

telefón

19,27 EUR Devätnásť € 27/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

12.08.2019

7293765756

elektrina ČOV

17,60 EUR Sedemnásť € 60/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

12.08.2019

7293612067

elektrina VO

87,44 EUR Osemdesiatsedem € 44/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

12.08.2019

5919021757

záloh.faktúry-predplatné finančný spravodajca, ročník 2020

26,40 EUR Dvadsaťšesť € 40/100

Poradca podnikateľa, spol.s r.o.,

Obec Reľov

09.08.2019

201901895

ceny do hasičskej súťaže - dni obce/ 10.08.2019

249,60 EUR Dvestoštyridsaťdeväť € 60/100

Martin Adamčík - MAAD, Cestice

Obec Reľov

02.08.2019

1900259

dodávka a montáž dúchadla

2 419,20 EUR Dvetisícštyristodevätnásť € 20/100

VaK SERVIS, s.r.o., Poprad

Obec Reľov

02.08.2019

7486411370

elektrina

206,00 EUR Dvestošesť €

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

02.08.2019

19010647

licenčný poplatok - ročná prevádzka www.relov.sk

240,00 EUR Dvestoštyridsať €

Galileo Corporation, s.r.o., Čierna voda

Obec Reľov

02.08.2019

219400636

internet

19,12 EUR Devätnásť € 12/100

Comp-shop, s.r.o., Bytča

Obec Reľov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: