Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
26.03.2020

7001025453

jedálne kupóny

491,94 EUR Štyristodeväťdesiatjeden € 94/100

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

25.03.2020

1020200017

členské

69,00 EUR Šesťdesiatdeväť €

Tatry - Pieniny LAG, Sp.Stará Ves

Obec Reľov

23.03.2020

01/2020

dodávka farieb, práce podľa objednávky

400,00 EUR Štyristo €

Jozef Mašlonka, Reľov

Obec Reľov

19.03.2020

520111381

vodné

9,14 EUR Deväť € 14/100

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

Obec Reľov

16.03.2020

200004

elektromontážny materiál, elektro- montážne práce a stroje - NN prívod pre garáž, oprava VO

677,95 EUR Šesťstosedemdesiatsedem € 95/100

SIČÁR, r.r.o., Spišské Hanušovce

Obec Reľov

16.03.2020

1200672

aktualizácia programov 2020 r.

36,00 EUR Tridsaťšesť €

TOPSET Solutions, s.r.o.

Obec Reľov

16.03.2020

1052000652

vývoz VOK

130,77 EUR Jednostotridsať € 77/100

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

16.03.2020

1052000651

vývoz TKO

65,44 EUR Šesťdesiatpäť € 44/100

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

12.03.2020

5555000413

telefón

11,00 EUR Jedenásť €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

12.03.2020

5555000419

telefón

12,86 EUR Dvanásť € 86/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

12.03.2020

5555005088

telefón

10,55 EUR Desať € 55/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

12.03.2020

5555013376

telefón

12,59 EUR Dvanásť € 59/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

09.03.2020

7292431779

elektrina

160,86 EUR Jednostošesťdesiat € 86/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

09.03.2020

7293420361

elektrina

192,68 EUR Jednostodeväťdesiatdva € 68/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

06.03.2020

220005

projektová dokumentácia - elektro-silnoprúd

300,00 EUR Tristo €

Ing. Pavel Mitter, Kežmarok

Obec Reľov

06.03.2020

162020

prehliadka plynového kotla

150,00 EUR Jednostopäťdesiat €

František Modla - ELPROGAS, Spišská Belá

Obec Reľov

03.03.2020

220400260

internet

19,12 EUR Devätnásť €12/100

Comp-shop, s.r.o., Bytča

Obec Reľov

02.03.2020

4487436410

plyn

653,60 EUR šesťstopäťdesiattri € 60/100

innogy Slovensko Bratislava

Obec Reľov

02.03.2020

7449515854

elektrina

206,00 EUR Dvestošesť €

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

18.02.2020

1052000221

vývoz Tko

53,68 EUR Päťdesiattri € 68/100

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

13.02.2020

20200090

zber a nakladanie s použitým šatstvom

60,00 EUR Šesťdesiat €

Ľubomír Ludvik WINDOORS, Svidník

Obec Reľov

11.02.2020

5550282476

telefón

11,00 EUR Jedenásť €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.02.2020

5550282482

telefón

17,52 EUR Sedemnásť € 52/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.02.2020

5550286778

telefón

10,82 EUR Desať € 82/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.02.2020

5550294950

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: