Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
05.06.2020

202087

publikácie

78,30 EUR Sedemdesiatosem € 30/100

Mgr. Magdaléna Lavrincová

Obec Reľov

01.06.2020

7422637230

elektrina

206,00 EUR Dvestošesť €

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

01.06.2020

4480566448

plyn

653,60 EUR Šesťstopäťdesiattri € 60/100

innogy Slovensko Bratislava

Obec Reľov

02.06.2020

2006042

výkon zodpovednej osoby

60,00 EUR Šesťdesiat €

NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa

Obec Reľov

01.06.2020

220400511

internet

19,12 EUR Devätnásť €12/100

Comp-shop, s.r.o., Bytča

Obec Reľov

25.05.2020

7001039819

jedálne kupóny

491,94 EUR Štyristodeväťdesiatjeden € 94/100

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

21.05.2020

260036835

predplatné revue CO

7,09 EUR Sedem € 09/100

MV SR Bratislava

Obec Reľov

18.05.2020

1938405424

telefón

1,00 EUR Jedno €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

18.05.2020

1938405430

telefón

1,00 EUR Jedno €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

14.05.2020

1052001486

vývoz TKO a NO

336,35 EUR Tristotridsaťšesť 35/100

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

14.05.2020

10172520

VO-žiarivky,štartér,sklopoistky

49,37 EUR Štyridsaťdeväť € 37/100

E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o.

Obec Reľov

13.05.2020

20200096

repre výdavky

1 365,64 EUR Jedentisíctristošesťdesiatpäť € 64/100

Ján Grajzeľ, Košice

Obec Reľov

12.05.2020

5564452439

telefón

11,00 EUR Jedenásť €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

12.05.2020

5564452445

telefón

27,71 EUR Dvadsaťsedem € 71/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

12.05.2020

5564455982

telefón

10,13 EUR Desať € 13/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

12.05.2020

5564464758

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.05.2020

7292219753

elektrina

195,65 EUR Jednostodeväťdesiatpäť € 65/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

11.05.2020

7292524523

elektrina

123,38 EUR Jednostodvadsaťtri € 38/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

06.05.2020

0420

zimná údržba MK

358,44 EUR Tristopäťdesiatosem € 44/100

Peter Zajonc

Obec Reľov

04.05.2020

7436835553

elektrina

206,00 EUR Dvestošesť €

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

04.05.2020

220400423

internet

19,12 EUR Devätnásť €12/100

Comp-shop, s.r.o., Bytča

Obec Reľov

04.05.2020

4447090236

plyn

653,60 EUR Šesťstopäťdesiattri € 60/100

innogy Slovensko Bratislava

Obec Reľov

01.04.2020

120031640

jedálne lístky - vyúčt.faktúra

0,00 EUR Nula € 0/100

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

23.04.2020

20275

atrament HP950XL combo pack

221,93 EUR Dvestodvadsaťjeden € 93/100

Lurotech, s.r.o., Poprad

Obec Reľov

17.04.2020

132020

ušitie a dodanie zdravotných rúšok

700,00 EUR Sedemsto €

Cyprián, n.o., Červený Kláštor

Obec Reľov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: