Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
24.10.2019

19754

práce podľa zadania na PC-2 (údržba PCsiete, upgrade softveru, inštalácia HDD...)

807,12 EUR Osemstosedem € 12/100

Lurotech, s.r.o., Poprad

Obec Reľov

24.10.2019

12019

nájomné za C-KN parc.č. 5

130,00 EUR Jednostotridsať €

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Reľov

Obec Reľov

21.10.2019

8300103748

predpl.Účtovníctvo ROPO a OBCÍ na rok 2020

89,00 EUR Osemdesiatdeväť €

Wolters Kluwer, s.r.o.,

Obec Reľov

21.10.2019

2019217

kataster 2019

35,00 EUR Tridsaťpäť €

Danka Tkáčová - DM-Servis Kapušany

Obec Reľov

16.10.2019

5531575738

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

16.10.2019

5531567536

telefón

14,62 EUR Štrnásť € 62/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

16.10.2019

5531562356

telefón

22,90 EUR Dvadsaťdva €90/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

16.10.2019

5531562350

telefón

11,00 EUR Jedenásť €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

16.10.2019

1051902985

vývoz TKO

93,09 EUR Deväťdesiattri € 09/100

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

10.10.2019

7293562348

elektrina

129,35 EUR Jednostodvadsaťdeväť € 35/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

10.10.2019

7292337836

elektrina

170,90 EUR Jednostosedemdesiat € 90/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

04.10.2019

7412184712

elektrina 10/2019

206,00 EUR Dvestošesť €

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

04.10.2019

4427587400

zemný plyn 10/2019

653,60 EUR Šesťstopäťdesiattri € 60/100

innogy Slovensko Bratislava

Obec Reľov

03.10.2019

219400792

internet

19,12 EUR Devätnásť € 12/100

Comp-shop, s.r.o., Bytča

Obec Reľov

03.10.2019

190922

oprava rozhlasovej ústredne, cestovné náklady

134,90 EUR Jednostotridsaťštyri € 90/100

ZALET, s.r.o., Poprad

Obec Reľov

26.09.2019

519162142

voda/KD

10,45 EUR Desať € 45/100

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

Obec Reľov

16.09.2019

1051902567

vývoz TKO

88,04 EUR Osemdesiatosem € 04/100

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

11.09.2019

5526926261

telefóny

16,40 EUR Šestnásť € 40/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.09.2019

5526926267

telefón

20,44 EUR Dvadsať € 44/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.09.2019

5526939909

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.09.2019

5526930325

telefóny

10,32 EUR Desať € 32/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

17.09.2019

190105762

pingpongový stôl + doprava

193,90 EUR Jednostodeväťdesiatti € 90/100

DUVLAN, s.r.o., Bánovce nad Bebravou 1

Obec Reľov

10.09.2019

1252019

znalecké posudky, odmena, náhra da hotových výdavkov

222,00 EUR Dvestodvadsaťdva €

Ing. Ján Trebuňa, Spišské Hanušovce

Obec Reľov

09.09.2019

7293931904

elektrina

112,19 EUR Jednostodvanásť € 19/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

09.09.2019

7293226942

elektrina

177,08 EUR Jednostosedemdesiatsedem € 08/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: