Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
06.03.2020

162020

prehliadka plynového kotla

150,00 EUR Jednostopäťdesiat €

František Modla - ELPROGAS, Spišská Belá

Obec Reľov

03.03.2020

220400260

internet

19,12 EUR Devätnásť €12/100

Comp-shop, s.r.o., Bytča

Obec Reľov

02.03.2020

4487436410

plyn

653,60 EUR šesťstopäťdesiattri € 60/100

innogy Slovensko Bratislava

Obec Reľov

02.03.2020

7449515854

elektrina

206,00 EUR Dvestošesť €

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

18.02.2020

1052000221

vývoz Tko

53,68 EUR Päťdesiattri € 68/100

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

13.02.2020

20200090

zber a nakladanie s použitým šatstvom

60,00 EUR Šesťdesiat €

Ľubomír Ludvik WINDOORS, Svidník

Obec Reľov

11.02.2020

5550282476

telefón

11,00 EUR Jedenásť €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.02.2020

5550282482

telefón

17,52 EUR Sedemnásť € 52/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.02.2020

5550286778

telefón

10,82 EUR Desať € 82/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.02.2020

5550294950

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.02.2020

20010133

ročná prevádzka GDPR Balíčka a SSL certifikátu

150,00 EUR Jednostopäťdesiat €

Galileo Corporation, s.r.o., Čierna voda

Obec Reľov

11.02.2020

7293564330

elektrina/ČOV

204,54 EUR Dvestoštyri € 54/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

07.02.2020

7292710504

elektrina

204,04 EUR Dvestoštyri € 04/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

04.02.2020

220400178

internet

19,12 EUR Devätnásť €12/100

Comp-shop, s.r.o., Bytča

Obec Reľov

03.02.2020

4440435838

plyn 1/2020

653,60 EUR Šesťstopäťdesiattri € 60/100

innogy Slovensko Bratislava

Obec Reľov

03.02.2020

7496812445

elektrina 1/2020

206,00 EUR Dvestošesť €

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

30.01.2020

2201101980

autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel

14,28 EUR Štrnásť € 28/100

SOZA Bratislava

Obec Reľov

28.01.2020

7001009522

jedálne kupóny

480,00 EUR Štyristoosemdesiat €

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

28.01.2020

20200021

členské 2020

51,00 EUR Paťdesiatjeden €

Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí

Obec Reľov

22.01.2020

2020001

elektropráce - vianočná výzdoba na VO

2 133,24 EUR Dvetisícjednostotridsaťtri € 24/100

Elpromont Tatry, s r.o., Huncovce

Obec Reľov

14.01.2020

022020

ceny na stolno-tenisový turnaj dňa 05.01.2020

473,30 EUR Štyristosedemdesiattri € 30/100

Šport team - Viera Mašlonková, Kežmarok

Obec Reľov

16.01.2020

1051904105

vývoz TKO

139,03 EUR Jednostotridsaťdeväť € 03/100

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

14.01.2020

5041901458

finančný spravodajca, r. 2019 - vyúčtovanie

32,57 EUR Tridsaťdva € 57/100

Poradca podnikateľa, spol.s r.o.,

Obec Reľov

13.01.2020

202001

zamagurské noviny 2020

180,00 EUR Jednostoosemdesiat €

Ramagu, o.z., Sp.Stará Ves

Obec Reľov

13.01.2020

5545568626

plyn

13,70 EUR Trinásť € 70/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: